Khoản giảm trừ do hàng kém chất lượng Lưu

15 1 14/05/2017 Đăng bởi : Admin 1 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Vậy khoản giảm trừ này tôi có được khai báo giảm trị giá hàng nhập khẩu bằng cách khai trị giá hàng theo đúng số tiền thanh toán 24,059.45USD (sau khi đã giảm trừ) dẫn đến đơn giá hàng mua cũng giảm theo.?

Bình luận

Thông tin bài viết

Câu hỏi: 18876:Công ty nhập khẩu gỗ tròn từ Mỹ. Hợp đồng ký kết 25 cont, giao hàng thành 5 đợt,mỗi đợt 5 cont, phương thức thanh toán DP nên chúng tôi phải thanh toán trước rồimới được nhận chứng từ để tiến hành mở tờ khai thông quan hàng hóa. Sau khi hàngvề kho, chúng tôi phát hiện hàng không đúng như chất lượng khi ký hợp đồng. Chúngtôi đã làm việc với đại diện của NCC tại Việt Nam và đôi bên thống nhất 1 khoảngiảm trừ là 1,853.55USD, được trừ vào đợt thanh toán của 5 cont hàng cuối cùng. Trịgiá 5 cont hàng cuối cùng là 28,413.00USD, sau khi trừ cọc 2,500USD, số tiền phảithanh toán 25,913.00USD, tuy nhiên chúng tôi chỉ phải thanh toán 25,913.00USD -1,853.55USD = 24,059.45USD. Vậy khoản giảm trừ này tôi có được khai báo giảm trịgiá hàng nhập khẩu bằng cách khai trị giá hàng theo đúng số tiền thanh toán24,059.45USD (sau khi đã giảm trừ) dẫn đến đơn giá hàng mua cũng giảm theo.?Ngày gửi: 15/05/2017 - Trả lời: 25/05/2017Tên doanh nghiệp: CN Công ty TNHH Nguyên liệu gỗ Sài Gòn tại Bình DươngĐịa chỉ: 990A/23, Tổ 23, KP.Bình Thung 1, P.Bình An, TX.Dĩ An, Tỉnh Bình Dương- Email : giangthanh2311@gmail.comVướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:Căn cứ quy định tại Điều 5 Thông tư 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tàichính thì trị giá hải quan là giá thực tế phải trả tính đến cửa khẩu nhập đầu tiên, đượcxác định theo các phương pháp quy định tại khoản 2 Điều này.Đồng thời, cũng tại Điều 6 Thông tư 39/2015/TT-BTC:“Điều 6. Phương pháp trị giá giao dịch1. Trị giá giao dịch là giá thực tế đã thanh toán hay sẽ phải thanh toán cho hàng hóanhập khẩu sau khi đã được điều chỉnh theo quy định tại Điều 13 và Điều 15 Thông tưnày.2. Giá thực tế đã thanh toán hay sẽ phải thanh toán cho hàng hóa nhập khẩu là tổngsố tiền mà người mua đã thanh toán hoặc sẽ phải thanh toán, trực tiếp hoặc gián tiếpcho người bán để mua hàng hóa nhập khẩu. Bao gồm các khoản sau đây:a) Giá mua ghi trên hóa đơn thương mại;” Do đó, trường hợp áp dụng phương pháp theo trị giá giao dịch sẽ là giá thực tế đãthanh toán hay sẽ phải thanh toán cho hàng hoá nhập khẩu theo các quy định trên.Công ty căn cứ vào các điều khoản thanh toán, giảm trừ cùng các chứng từ pháp lýliên quan khác như Hoá đơn thương mại, chứng từ thanh toán,…để khai báo hay khaibáo bổ sung trị giá hàng nhập khẩu cho phù hợp.Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinhvướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai đểđược hướng dẫn cụ thể.1