Khai trên ECUS, trị giá tính thuế Lưu

101 4 04/04/2017 Đăng bởi : Admin 3 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Trị giá khai báo hải quan có cộng chi phí demurrages/lưu hàng trên tàu tại Hongkong, chi phí kiểm định chất lượng, số lượng hàng tại cảng đi hay không?

Bình luận

Thông tin bài viết

Câu hỏi: 18667:Công ty chuẩn bị nhập khẩu lô hàng Naphtha (có thành phần toluene từ 5-7%) từ NhậtBản về Việt Nam. Cụ thể như sau: Hàng đi từ Nhật, về tới Hồng Kong trên 1 con tàumẹ và phát hành 3 B/L chặng đầu. Khi về tới Hồng Kong sẽ dùng 2 con tàu bé để laidắt từ Hongkong về Cảng ở Việt Nam, phát hành 2 B/L chặng cuối. Nhà xuất khẩucung cấp 3 invoice tương ứng với số lượng của 3 B/L chặng đầu. Ngoài giá hàng, lôhàng có các chi phí khác như phí thuê tàu từ Nhật về Kongkong, trả phí demurragestàu/Phí lưu hàng trên tàu tại Hongkong, Phí thuê tàu lai dắt từ Hongkong về Việt Nam,Phí kiểm định số lượng và chất lượng hàng tại nước xuất khẩu. Tất cả số tiền này côngty chuyển khoản quốc tế cho người xuất khẩu. Chi phí này không bao gồm trong giáhàng và trả theo các hóa đơn phát hành riêng. Vậy: 1. Công ty muốn khai báo trên Vnacss trong trường hợp 3 invoice và 2 B/L chặng cuốithì khai như thế nào (Có thể hàng trên 1 invoice được chia vào cả 2 B/L chặng cuối)2. Trị giá khai báo hải quan có cộng chi phí demurrages/lưu hàng trên tàu tạiHongkong, chi phí kiểm định chất lượng, số lượng hàng tại cảng đi hay không?3. Naphtha có thành phần toluene từ 5-7%, thì công ty có phải khai báo tiền chấtkhông? Quy định dự kiến ban hành quý I-2017 về nồng độ hàm lượng phải xin khaibáo tiền chất, đã ban hành chưa? . Ngày gửi: 05/04/2017 - Trả lời: 14/04/2017Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Lọc Hóa dầu Nghi SơnĐịa chỉ: Khu công nghiệp Nghi Sơn, Tĩnh Gia, Thanh Hóa - Email:mai.ct@nsrp.com.vnVướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:1. Khai VNACCS: Trong trường hợp có 3 invoice, Công ty có thể khai tại ô phân loại hình thức hoáđơn (mục 1.39), nhập mã phân loại là B theo hướng dẫn tại phụ lục II ban hành kèmThông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính. Về khai số vận đơn, Công ty có thể khai tại ô Số vận đơn (mục 1.26), đối với B/Lcó thể nhập đến 5 số vận đơn theo hướng dẫn tại phụ lục II ban hành kèm Thông tưsố 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính. 2. Khai báo trị giá hải quan:Việc xác định trị giá hải quan (trị giá tính thuế) đối với hàng hoá nhập khẩu được quyđịnh tại Điều 5 Thông tư 39/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính. Đối với hàng hoá nhập khẩu xác định trị giá tính thuế theo phương pháp trị giá giaodịch quy định tại Điều 6 Thông tư 39/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tàichính, theo đó:1 1. Trị giá giao dịch là giá thực tế đã thanh toán hay sẽ phải thanh toán cho hàng hóanhập khẩu sau khi đã được điều chỉnh theo quy định tại Điều 13 và Điều 15 Thông tưnày.2. Giá thực tế đã thanh toán hay sẽ phải thanh toán cho hàng hóa nhập khẩu là tổngsố tiền mà người mua đã thanh toán hoặc sẽ phải thanh toán, trực tiếp hoặc gián tiếpcho người bán để mua hàng hóa nhập khẩu. Bao gồm các khoản sau đây:a) Giá mua ghi trên hóa đơn thương mại;b) Các khoản điều chỉnh theo quy định tại Điều 13 và Điều 15 Thông tư này;c) Các khoản tiền người mua phải trả nhưng chưa tính vào giá mua ghi trên hóa đơnthương mại, bao gồm:c.1) Tiền trả trước, tiền ứng trước, tiền đặt cọc cho việc sản xuất, mua bán, vận tải,bảo hiểm hàng hóa;c.2) Các khoản thanh toán gián tiếp cho người bán (ví dụ như: khoản tiền mà ngườimua trả cho người thứ ba theo yêu cầu của người bán; khoản tiền được thanh toánbằng cách cấn trừ nợ).Về các khoản điều chỉnh phải cộng theo quy định tại Điều 13 Thông tư 39/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính: Điều 13. Các khoản điều chỉnh cộng 1. Chỉ điều chỉnh cộng nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau: a) Do người mua thanh toán và chưa được tính trong trị giá thực tế đã thanh toánhay sẽ phải thanh toán; b) Phải liên quan đến hàng hóa nhập khẩu; c) Có số liệu khách quan, định lượng được, phù hợp với các chứng từ có liên quan. Trường hợp lô hàng nhập khẩu có các khoản điều chỉnh cộng nhưng không có cácsố liệu khách quan, định lượng được để xác định trị giá hải quan thì không xác địnhtheo phương pháp trị giá giao dịch và phải chuyển sang phương pháp tiếp theo.3. Các khoản điều chỉnh cộng: a) ….. g) Chi phí vận tải và chi phí có liên quan đến việc vận chuyển hàng hóa nhập khẩuđến cửa khẩu nhập đầu tiên, không bao gồm chi phí bốc, dỡ, xếp hàng từ phương tiệnvận tải xuống cửa khẩu nhập đầu tiên. Trường hợp các chi phí bốc, dỡ, xếp hàng từ phương tiện vận tải xuống cửa khẩunhập đầu tiên đã bao gồm trong chi phí vận tải quốc tế hoặc đã bao gồm trong giáthực tế đã thanh toán hay sẽ phải thanh toán thì được trừ ra khỏi trị giá hải quan của2 hàng hóa nhập khẩu nếu đáp đủ các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 15 Thông tưnày. g.1) Trị giá của khoản điều chỉnh này được xác định trên cơ sở hợp đồng vận tải,các chứng từ, tài liệu liên quan đến vận tải hàng hóa; g.2) Trường hợp giá mua chưa bao gồm chi phí vận tải nhưng người mua không cóhợp đồng vận tải, các chứng từ tài liệu liên quan đến vận tải hàng hóa, hoặc có nhưngkhông hợp pháp, thì không được áp dụng phương pháp trị giá giao dịch; g.3) Trường hợp lô hàng có nhiều loại hàng hóa khác nhau nhưng hợp đồng vận tảihoặc các chứng từ, tài liệu liên quan đến vận tải hàng hóa không ghi chi tiết cho từngloại hàng hóa thì người khai hải quan lựa chọn một trong các phương pháp phân bổsau: g.3.1) Phân bổ trên cơ sở biểu giá vận tải của người vận tải hàng hóa;g.3.2) Phân bổ theo trọng lượng hoặc thể tích của hàng hóa; g.3.3) Phân bổ theo tỷ lệ trị giá mua của từng loại hàng hóa trên tổng trị giá lôhàng. h) …… i) Các chi phí nêu tại điểm g và điểm h khoản này không bao gồm thuế giá trị giatăng phải nộp ở Việt Nam. Trường hợp khoản thuế này đã bao gồm trong chi phí vậntải, phí bảo hiểm quốc tế hoặc đã bao gồm trong giá thực tế đã thanh toán hay sẽ phảithanh toán thì được trừ ra khỏi trị giá hải quan của hàng hóa nhập khẩu nếu đáp đủcác điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 15 Thông tư này. Căn cứ các quy định trên, trường hợp phí chi phí kiểm định chất lượng, số lượnghàng tại cảng đi do người mua thanh toán và chưa gồm trong giá bán hàng hoá ghi trênhoá đơn thương mại thuộc trường hợp c) Các khoản tiền người mua phải trả nhưngchưa tính vào giá mua ghi trên hóa đơn thương mại, do đó phải khai báo vào trị giátính thuế hàng nhập khẩu theo quy định tại điểm c, khoản 2, Điều 6 dẫn trên. Đối với phí lưu hàng trên tàu tại Hongkong là khoản chi phí có liên quan đến việcvận chuyển hàng hoá đến cửa khẩu nhập đầu tiên, trường hợp giá mua trên hoá đơnthương mại chưa bao gồm chi phí này và do người mua thanh toán thì là khoản phảicộng vào trị giá tính thuế theo quy định điểm điểm g, khoản 3, Điều 11 dẫn trên.4. Về khai báo hoá chất:Trường hợp mặt hàng nhập khẩu là hóa chất nếu có tên trong danh mục các hóa chấtphải khai báo hóa chất nguy hiểm với Bộ Công thương khi nhập khẩu theo quy địnhtại Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07/10/2008 của Chính phủ quy định chi tiết vàthi hành một số điều của Luật Hóa chất thì công ty phải thực hiện việc khai báo hóachất nguy hiểm theo quy định kể trên.3