Khai sai mã nguyên vật liệu hàng gia công tờ khai A42 Lưu

2 0 09/02/2021 Đăng bởi : Admin 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Công ty thực hiện hợp đồng gia công với thương nhân nước ngoài. Sau khi hợp đồng kết thúc, đối tác đã biếu tặng lại toàn bộ NVL dư thừa cho chúng tôi.

Bình luận

Thông tin bài viết

Khai sai mã nguyên vật liệu hàng gia công tờ khai A42Câu hỏi: 23363:Công ty thực hiện hợp đồng gia công với thương nhân nước ngoài. Sau khi hợp đồngkết thúc, đối tác đã biếu tặng lại toàn bộ NVL dư thừa cho chúng tôi. Công ty đã mở tờkhai A42, tờ khai luồng đỏ và nộp thuế VAT đầy đủ, thuế NK= 0%. Tuy nhiên, sau 80ngày công ty phát hiện ra sai sót khai nhầm mã NVL (Mã sai: công ty chưa nhập NVLtrong cả kỳ gia công). Vậy công ty có được phép sửa tờ khai và nhận biên bản phạt viphạm hay phải đợi đến kỳ quyết toán NVL năm thì báo cáo sai sót với cơ quan HẢiquan? Ngày gửi: 09/01/2021 - Trả lời: 14/01/2021Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Alim Hà nộiĐịa chỉ: KDT Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội - Email : pur02@tci.vnVướng mắc của Công ty, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:- Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 60 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 đượcsửa đổi, bổ sung tại khoản 9 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 củaBộ Tài chính quy định:“Điều 60. Báo cáo quyết toán tình hình sử dụng nguyên liệu, vật tư nhập khẩu, hànghóa xuất khẩu…c) Sửa đổi, bổ sung báo cáo quyết toán:Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày nộp báo cáo quyết toán nhưng trước thời điểm cơquan Hải quan ban hành quyết định kiểm tra báo cáo quyết toán, kiểm tra sau thôngquan, thanh tra, tổ chức, cá nhân phát hiện sai sót trong việc lập báo cáo quyết toánthì được sửa đổi, bổ sung báo cáo quyết toán và nộp lại cho cơ quan hải quan. Hếtthời hạn 60 ngày kể từ ngày nộp báo cáo quyết toán hoặc sau khi cơ quan hải quanquyết định kiểm tra báo cáo quyết toán, kiểm tra sau thông quan, thanh tra, tổ chức,cá nhân mới phát hiện sai sót trong việc lập báo cáo quyết toán thì thực hiện việc sửađổi, bổ sung báo cáo quyết toán với cơ quan hải quan và bị xử lý theo quy định phápluật về thuế, pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.”Theo các quy định trên, nếu Công ty khai bổ sung sau thời hạn 60 ngày kể từ ngày nộpbáo cáo quyết toán hoặc sau khi cơ quan hải quan quyết định kiểm tra báo cáo quyếttoán, kiểm tra sau thông quan sẽ bị xử lý theo quy pháp luật về xử lý vi phạm, ngoài racăn cứ vào hồ sơ Công ty còn có thể xem xét xử lý theo quy định pháp luật về thuế tuỳmức độ vi phạm. Mức phạt từng hành vi vi phạm cụ thể đđược xác định tại Nghịđịnh 128/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020.1 Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinhvướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai đểđược hướng dẫn cụ thể.2