Khai sai giá tiền và tiền tệ của hàng Lưu

108 2 18/07/2017 Đăng bởi : Admin 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Công ty chúng tối có nhập 1 lô hàng từ Đức về bằng đường hàng không Nhưng do nhầm lẫn bên bán hàng đưa cho chúng tôi sai invoice nên khai sai giá tiền và loại tiền tệ Trong Tờ khai chúng tôi khai : Mặt hàng có giá trị 1789 EUR Nhưng thực chất giá trị hàng chúng tôi mua với giá trong hợp đồng : 5450 SGD Tờ khai chúng tôi khai ngày : 30/08/2016 Hiện giờ chúng tôi muốn khai lại chỉnh sửa giá tiền cho đúng với hợp đồng , xin tự vấn chúng tôi phải làm sao và có phải đóng phạt không ?

Bình luận

Thông tin bài viết

   ơ ị ửTên: Công ty cổ phần du thuyền Kendu  ỏ ư ợLĩnhvực:Hồ sơ HQ, Kiểm tra sau thông quan, KhácTiêuđề:Khai sai giá tiền và tiền tệ của hàngCâu hỏi:Công ty chúng tối có nhập 1 lô hàng từ Đức về bằng đường hàng không Nhưng do nhầm lẫn bên bán hàng đưa cho chúng tôi sai invoice nên khai sai giá tiền và loại tiền tệ Trong Tờ khai chúng tôi khai : Mặt hàng có giá trị 1789 EURNhưng thực chất giá trị hàng chúng tôi mua với giá trong hợp đồng : 5450 SGDTờ khai chúng tôi khai ngày : 30/08/2016Hiện giờ chúng tôi muốn khai lại chỉnh sửa giá tiền cho đúng với hợp đồng , xin tự vấn chúng tôi phải làm sao và có phải đóng phạt không ?     ộ ư ợ ả ờĐơn vị phụ trách:Phòng QLGD&TTĐTNội dung trả lời:Trả lời câu hỏi bạn đọc, Bộ phận tư vấn của Ban biên tập có ý kiến như sau:- Về khai bổ sung tờ khai hải quan:Việc khai bổ sung tờ khai hải quan được quy định tại Điều 20 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu."Điều 20. Khai bổ sung hồ sơ hải quan1. Các trường hợp khai bổ sung:a) Người khai hải quan được khai bổ sung hồ sơ hải quan sau khi Hệ thống phân luồngtờ khai nhưng trước thời điểm cơ quan hải quan thực hiện việc kiểm tra trực tiếp hồ sơhải quan;b) Người khai hải quan, người nộp thuế xác định có sai sót trong việc khai hải quan thìđược khai bổ sung hồ sơ hải quan trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày thông quan nhưngtrước thời điểm cơ quan hải quan quyết định kiểm tra sau thông quan, thanh tra;1 c) Người khai hải quan, người nộp thuế phát hiện sai sót trong việc khai hải quan sau thời điểm cơ quan hải quan kiểm tra hồ sơ, kiểm tra thực tế hàng hóa nhưng trước khi thông quan thì thực hiện khai bổ sung và bị xử lý theo quy định của pháp luật về thuế, pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; d) Quá thời hạn 60 ngày kể từ ngày thông quan hoặc sau khi cơ quan hải quan quyết định kiểm tra sau thông quan, thanh tra, người khai hải quan, người nộp thuế mới phát hiện sai sót trong việc khai hải quan thì thực hiện khai bổ sung và bị xử lý theo quy định của pháp luật về thuế, pháp luật về xử lý vi phạm hành chính;đ) Người khai hải quan thực hiện khai bổ sung theo yêu cầu của cơ quan hải quan khi kiểm tra hồ sơ, kiểm tra thực tế hàng hóa và bị xử lý theo quy định của pháp luật về thuế, pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.Việc khai bổ sung theo quy định tại điểm b, điểm d khoản này chỉ được thực hiện đối với hàng hóa xuất nhập khẩu không thuộc Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc đối tượng quản lý chuyên ngành, Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theogiấy phép, Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu, Danh mục hàng hóa tạm ngừng xuất khẩu, tạm ngừng nhập khẩu."- Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan:Bạn đọc tham khảo quy định tại Nghị định 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quanvà Thông tư số 190/2013/TT-BTC ngày 12/12/2013của Bộ Tài chính.Đề nghị bạn đọc tham khảo, thực hiện. Nếu còn chưa rõ thì liên hệ với cơ quan Hải quan nơi làm thủ tục xuất nhập khẩu để được hướng dẫn cụ thể.Bộ phận tư vấn của Ban biên tập thông báo để bạn đọc biết.Trân trọng!2