Khai ô Số quản lý nội bộ doanh nghiệp Lưu

5 0 09/02/2021 Đăng bởi : Admin 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Vì lý do tờ khai nhập kho ngoại quan C11 là tờ khai nhập không phải tờ khai xuất khẩu nên chúng tôi không thực hiện khai vào ô số "quản lý nội bộ"

Bình luận

Thông tin bài viết

Khai ô "số quản lý nội bộ doanh nghiệp"Câu hỏi: 23408:Công ty nhận được công văn số: 69/HQVP-VN về việc rà soát tờ khai xuất khẩu chưaxác nhận qua KVGS. Hiện tại phía công ty có nhập hàng của đối tác nước ngoài gửikho ngoại quan phục vụ công việc bán dần vào thị trường nội địa, khi mở tờ khai nhậpkhẩu theo mã loại hình (E11: Nhập nguyên liệu từ nước ngoài của DNCX, mã hiệuphương thức vận chuyển khai mã 9). Vì lý do tờ khai nhập kho ngoại quan C11 là tờkhai nhập không phải tờ khai xuất khẩu nên chúng tôi không thực hiện khai vào ô số"quản lý nội bộ", ngoài ra trong công văn 7726/TCHQ-GSQL ngày 24/08/2015 hướngdẫn khai ô "số quản lí nội bộ" đối với tờ khai nhập là #&NKTC#& 11 ký tự tờ khaixuất khẩu. Vậy chúng tôi khai báo theo mã hiệu phương thức vận chuyển mã 9 đúnghay sai, trong trường hợp đúng thì sử dụng 11 ký tự của số tờ khai nhập C11 khongoại quan làm tờ khai đối ứng có được hay không?Ngày gửi: 26/01/2021 - Trả lời: 29/01/2021Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Solum VinaĐịa chỉ: Lô B3, KCN bá thiện 2, xã thiện kế, huyện bình xuyên, tỉnh vĩnh phúc- Email : tv.huynh@solu-m.comVướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau: - Căn cứ khoản 1, 4 Điều 91 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 được sửađổi bổ sung tại khoản 59 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của BộTài chính quy định.“Điều 91. Quản lý hải quan đối với hàng hóa đưa vào, đưa ra kho ngoại quan1. Thủ tục hải quan đối với hàng hóa từ nước ngoài đưa vào ngoại quana) Trách nhiệm của người khai hải quan:a.1) Khai tờ khai hải quan nhập khẩu theo các chỉ tiêu thông tin quy định tại Phụ lụcII và quy định tại khoản 1 Điều 51c Thông tư này.Trường hợp thực hiện trên tờ khai hải quan giấy theo quy định tại khoản 2 Điều 25Nghị định số 08/2015/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 12 Điều 1 Nghị địnhsố 59/2018/NĐ-CP, người khai hải quan khai và nộp 02 bản chính tờ khai hải quannhập khẩu theo mẫu HQ/2015/NK Phụ lục IV ban hành kèm Thông tư này…”- Căn cứ điểm 1.6 khoản 2 phụ lục I Ban hành kèm Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính:“ Căn cứ phương thức vận chuyển để lựa chọn một trong các mã sau:… “9”: Khác1 Lưu ý:- Chọn mã tương ứng với phương thức vận chuyển hàng nhập khẩu từ nước ngoài vềcửa khẩu nhập đối với trường hợp hàng đóng chung container vào kho CFS. Ví dụ:trường hợp hàng vận chuyển đường biển đóng chung container chọn mã “3”.- Các trường hợp sử dụng mã “9”:1. Vận chuyển hàng hóa nhập khẩu bằng các phương thức khác với các phương thứctừ mã “1” đến mã “6”. Ví dụ: vận chuyển bằng đường ống, dây cáp,...2. Nhập khẩu tại chỗ; hàng nhập vào kho ngoại quan.- Trường hợp hàng hóa mang theo người nhập cảnh qua đường hàng không, nhập mã“1”; trường hợp qua đường biển, nhập mã “3”.”Theo quy định trên Công ty căn cứ tình hình thực tế hàng hóa, phương thức vậnchuyển,...để khai báo và tham khảo quy định trên để thực hiện. Việc khai báo tờ khaikhi nhập khẩu hàng hóa vào kho ngoại quan, công ty tham khảo loại hình theo côngvăn 2765/TCHQ-GSQL và hướng dẫn khai báo theo các Phụ lục theo Thôngtư 39/2018/TT-BTCTrường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơidự kiến đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.2