Khai nhầm ngày phát hành hóa đơn Lưu

25 2 16/03/2017 Đăng bởi : Admin 1 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Cty đã khai báo (điện tử) xuất khẩu cho lô hàng đi Sing và đã được thông quan. Sau đó tôi phát hiện tờ khai sai thông tin ngày phát hành hóa đơn. Do đó, tôi đã làm mẫu 03 để điều chỉnh thông tin. Tuy nhiên Cty được yêu cầu thực hiện hình thức thủ tục dịch vụ công trực tuyến.

Bình luận

Thông tin bài viết

Câu hỏi: 18545:Cty đã khai báo (điện tử) xuất khẩu cho lô hàng đi Sing và đã được thông quan. Sauđó tôi phát hiện tờ khai sai thông tin ngày phát hành hóa đơn. Do đó, tôi đã làm mẫu03 để điều chỉnh thông tin. Tuy nhiên Cty được yêu cầu thực hiện hình thức thủ tụcdịch vụ công trực tuyến. Vậy để điều chỉnh tờ khai cho đúng Cty thực hiện thủ tụcnào?Ngày gửi: 17/03/2017 - Trả lời: 24/03/2017Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH NONCHIPĐịa chỉ: Trảng Bom, Đồng Nai - Email : thinh.hoquoc1989@gmail.comVướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:Căn cứ công văn số 1029/TCHQ-CNTT ngày 22/02/2017 của Tổng cục Hải quan quyđịnh:“1. Từ ngày 01/03/2017 vận hành chính thức Hệ thống DVCTT trên toàn quốc để tiếpnhận và xử lý hồ sơ TTHC, cụ thể như sau:- Tổ chức, cá nhân thực hiện việc khai, nộp, theo dõi trạng thái xử lý hồ sơ TTHCthông qua mạng Internet tại địa chỉ http://pus.customs.gov.vn ...- Việc sử dụng chứng từ điện tử thuộc bộ hồ sơ TTHC trên hệ thống DVCTT đượcthực hiện theo hướng dẫn tại công văn 17663/BTC-TCHQ ngày 13/12/2016 về việcthực hiện thủ tục hành chính bằng phương thức điện tử”.Như vậy, công ty truy cập địa chỉ http://pus.customs.gov.vn để thực hiện thủ tục khaibổ sung thông qua dịch vụ công trực tuyến.Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinhvướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai đểđược hướng dẫn cụ thể.1