Khai nhầm mã loại hình Lưu

82 1 04/05/2017 Đăng bởi : Admin 1 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Chúng tôi có lô hàng nhập về với mục đích sản xuất nhưng do sơ suất công ty đã khai nhầm mã loại hình A11 không đúng, phải là A12. Xin hỏi có cách nào để có thể chuyển đổi về đúng mục đích của mình không?

Bình luận

Thông tin bài viết

Câu hỏi: 18805:chúng tôi có lô hàng nhập về với mục đích sản xuất nhưng do sơ suất công ty đã khainhầm mã loại hình A11 không đúng, phải là A12. Xin hỏi có cách nào để có thểchuyển đổi về đúng mục đích của mình không?Ngày gửi: 05/05/2017 - Trả lời: 10/05/2017Tên doanh nghiệp: Cty tnhh Techno Globalsat vnĐịa chỉ: - Email : xuongronggai84918@gmail.ComVướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:Căn cứ khoản 2 điều 20 và điểm d.5 khoản 1 điều 22 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định:“Điều 20. Khai bổ sung hồ sơ hải quan…2. Nội dung khai bổ sung bao gồm:a) Khai bổ sung các chỉ tiêu thông tin của tờ khai hải quan điện tử, trừ các chỉ tiêuthông tin không được khai bổ sung quy định tại điểm 3 Phụ lục II ban hành kèm theoThông tư này; đối với các chỉ tiêu trên tờ khai hải quan mà Hệ thống không hỗ trợkhai bổ sung thì việc khai bổ sung thực hiện theo hướng dẫn tại điểm 4 Phụ lục II banhành kèm theo Thông tư này;b) Trường hợp khai tờ khai hải quan giấy thì người khai hải quan được khai bổ sungthông tin trên tờ khai hải quan, trừ các chỉ tiêu thông tin không được khai bổ sung quyđịnh tại điểm 3 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này.…Điều 22. Hủy tờ khai hải quan1. Các trường hợp hủy tờ khai:d) Các trường hợp hủy tờ khai theo yêu cầu của người khai hải quan:d.5) Khai sai các chỉ tiêu thông tin không được khai bổ sung quy định tại điểm 3 Phụlục II Thông tư này.Mã loại hình là một trong các chỉ tiêu thông tin không được khai bổ sung quy định tạiđiểm 3 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 38/2015/TT-BTC. Do đó công tykhông được khai bổ sung để sửa đổi loại hình. Trường hợp của công ty có thể huỷ tờkhai loại hình A11 và đăng ký lại tờ khai theo loại hình A12”.Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinhvướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai đểđược hướng dẫn cụ thể.1