Khai người ủy thác nhập khẩu Lưu

1 0 09/02/2021 Đăng bởi : Admin 1 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Vậy, khi Công ty làm tờ khai nhập khẩu hàng hóa có cần điền thông tin mục người ủy thác nhập khẩu là Công ty TNHH MTV chăn nuôi T.I.G.E.R nữa hay không? Quan hệ giữa Công ty TNHH MTV chăn nuôi T.I.G.E.R và Công ty cổ phần công nghệ T.I.G.E.R là công ty mẹ- con.

Bình luận

Thông tin bài viết

Khai người ủy thác nhập khẩuCâu hỏi: 23351:Công ty được cấp danh mục miễn thuế nhập khẩu (bản điện tử) do cục HQ Thanh Hóacấp. Trên bản danh mục miễn thuế nhập khẩu này có chỉ rõ phần danh sách người xuấtnhập khẩu là Công ty cổ phần công nghệ T.I.G.E.R. Vậy, khi Công ty làm tờ khainhập khẩu hàng hóa có cần điền thông tin mục người ủy thác nhập khẩu là Công tyTNHH MTV chăn nuôi T.I.G.E.R nữa hay không? Quan hệ giữa Công ty TNHH MTVchăn nuôi T.I.G.E.R và Công ty cổ phần công nghệ T.I.G.E.R là công ty mẹ- con.Ngày gửi: 05/01/2021 - Trả lời: 11/01/2021Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần công nghệ T.I.G.E.RĐịa chỉ: Nhạc Miếu, Lạc Hồng, Văn Lâm, Hưng Yên- Email : tathanhhoa0810@gmail.comVướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:- Về thủ tục, hồ sơ công ty thực hiện theo quy định tại khoản 1, điều 16 Thôngtư 38/2015/TT-BTC đã được sửa đổi bổ sung tại Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày20/04/2018 của Bộ Tài chính quy định, hồ sơ khai báo hải quan đối với hàng xuấtkhẩu, trong đó tại điểm g quy định:“g) Hợp đồng ủy thác: 01 bản chụp đối với trường hợp ủy thác xuất khẩu hàng hóathuộc diện phải có giấy phép xuất khẩu, giấy chứng nhận kiểm tra chuyên ngành hoặcphải có chứng từ chứng minh tổ chức, cá nhân đủ điều kiện xuất khẩu hàng hóa theoquy định của pháp luật về đầu tư mà người nhận ủy thác sử dụng giấy phép hoặcchứng từ xác nhận của người giao ủy thác;” - Về khai báo người ủy thác nhập khẩu trên tờ khai theo hướng dẫn tại phụ lục I banhành kèm Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018 của Bộ Tài chính:1.17Mã người ủy thácnhập khẩuNhập mã số thuế của người ủy thác nhập khẩu.1.18Tên người ủy thácnhập khẩuNhập tên người ủy thác nhập khẩu. Công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướngmắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để đượchướng dẫn cụ thể.1