Khai mã địa điểm lưu kho chờ thông quan dự kiến của tờ khai nhập khẩu tại chỗ Lưu

554 1 05/05/2017 Đăng bởi : Admin 1 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Như vậy, hàng hóa sẽ được lưu tại kho của công ty tôi trước khi mở tờ khai nhập. Vậy mã địa điểm lưu kho hàng chờ thông quan dự kiến của tờ khai nhập tại chỗ là mã của Hải quan nơi công ty tôi đăng ký tờ khai hay là mã của công ty tôi?

Bình luận

Thông tin bài viết

Câu hỏi: 18800:Đối với tờ khai nhập khẩu tại chỗ việc đăng ký tờ khai được thực hiện trong thời hạn15 ngày làm việc kể từ ngày thông quan hàng hóa xuất khẩu và sau khi hoàn thànhviệc giao nhận hàng hóa. Như vậy, hàng hóa sẽ được lưu tại kho của công ty tôi trướckhi mở tờ khai nhập. Vậy mã địa điểm lưu kho hàng chờ thông quan dự kiến của tờkhai nhập tại chỗ là mã của Hải quan nơi công ty tôi đăng ký tờ khai hay là mã củacông ty tôi?Ngày gửi: 06/05/2017 - Trả lời: 09/05/2017Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Anh QuânĐịa chỉ: Nam Định - Email : hoamai@gmail.comVướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:Về việc khai “Mã địa điểm lưu kho hàng chờ thông quan dự kiến” công ty thực hiệntheo hướng dẫn tại điểm 1.29 mục 2 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tưsố 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính. Theo đó, công ty nhập mãđịa điểm nơi lưu giữ hàng hoá khi khai báo nhập khẩu.Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinhvướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai đểđược hướng dẫn cụ thể.1