Khai hải quan cho nhiều linh kiện Lưu

284 3 22/05/2017 Đăng bởi : Admin 3 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Chúng tôi có nhập phụ tùng rất nhiều thứ nhưng gồm 3 mục chính và nhiều loại phụ tùng nhỏ. Công ty muốn hỏi khi khai hải quan thì khai cho từng nhóm phụ tùng có được không? và nếu được áp mã HS và thuế như nào?

Từ khóa : khai báo linh kiện

Bình luận

Thông tin bài viết

Câu hỏi: 18875:Chúng tôi có nhập phụ tùng rất nhiều thứ nhưng gồm 3 mục chính và nhiều loại phụtùng nhỏ là phụ tùng cho máy thủy (gồm séc măng, dây inox, bộ làm kín cán piston,gioăng làm kín...), phụ tùng cho máy nén khí (bạc trục, vành chặn đầu, gu giông, đaiốc, bánh giăng, lò xo...), và phụ tùng cho bơm nước buồng máy tàu thủy ( gồm bạctrục, gioăng làm kín, vòng bi, vành chặn làm kín....) trên invoice và HĐ đều có đơn giácho từng items nhỏ và tổng tiền cho mỗi nhóm phụ tùng và hàng được đóng thành 3kiện là 3 thùng gỗ. Công ty muốn hỏi khi khai hải quan thì khai cho từng nhóm phụtùng có được không? và nếu được áp mã HS và thuế như nào? Theo công ty thì phụtùng cho máy thủy áp mã HS 8409.91.69, thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi MFN là3%, thuế suất thuế GTGT là 10%; phụ tùng máy nén khí 8421399000 như vậy có đúngkhông?Ngày gửi: 23/05/2017 - Trả lời: 24/05/2017Tên doanh nghiệp: hai linh ltdĐịa chỉ: việt trì - Email : ducthanhvt93@gmail.comVướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:1. Về khai hải quanCăn cứ khoản 2 điều 18 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tàichính quy định:“Điều 18. Khai hải quan…2. Một tờ khai hải quan được khai tối đa 50 dòng hàng, nếu quá 50 dòng hàng thìngười khai hải quan khai trên nhiều tờ khai hải quan. Trường hợp một lô hàng cónhiều mặt hàng thuộc các loại hình xuất khẩu, nhập khẩu để sản xuất, chế xuất, sảnxuất xuất khẩu, gia công hàng hóa cho thương nhân nước ngoài thì người khai hảiquan được khai gộp các mặt hàng có cùng mã số hàng hóa theo hướng dẫn tại Phụlục II Thông tư này, cùng xuất xứ, cùng thuế suất.Khi khai gộp mã HS trên tờ khai hải quan, trị giá hóa đơn, trị giá tính thuế, số lượngcủa dòng hàng gộp mã HS là tổng trị giá hóa đơn, trị giá tính thuế, số lượng các dònghàng đã gộp; không khai đơn giá hóa đơn của dòng hàng gộp mã HS”.Theo quy định trên, công ty được khai gộp các mặt hàng có cùng mã số hàng hóa theohướng dẫn tại Phụ lục II Thông tư số 38/2015/TT-BTC, cùng xuất xứ, cùng thuế suất.2. Về mã HS- Căn cứ để áp mã số thuế là căn cứ vào hàng hóa thực tế nhập khẩu của công ty tạithời điểm nhập khẩu, trên cơ sở doanh nghiệp cung cấp catalogue, tài liệu kỹ thuật(nếu có) hoặc/và đi giám định tại Cục Kiểm định Hải quan. Kết quả kiểm tra thực tếcủa hải quan nơi công ty làm thủ tục và kết quả của Cục Kiểm định Hải quan xác địnhlà cơ sở pháp lý và chính xác để áp mã đối với hàng hóa nhập khẩu đó.1 - Do công ty không cung cấp tài liệu kỹ thuật, catalogue, hình ảnh của hàng hóa nhậpkhẩu nên Tổ tư vấn không thể có câu trả lời chính xác cho câu hỏi nêu trên.Căn cứ điểm 2 phần XVI Biểu thuế xuất khẩu, nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theoNghị định 122/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016 của Chính phủ thì:“2. Theo Chú giải 1 của Phần này, Chú giải 1 Chương 84 và Chú giải 1Chương 85,các bộ phận của máy (ngoài các bộ phận của hàng hóa thuộc nhóm 84.84, 85.44,85.45, 85.46 hoặc 85.47) được phân loại theo các qui tắc sau:(a) Các bộ phận đã được định danh tại nhóm nào đó của Chương 84 hoặc 85 (trừ cácnhóm 84.09, 84.31, 84.48, 84.66, 84.73, 84.87, 85.03, 85.22, 85.29,85.38 và 85.48)được phân loại vào nhóm đó trong mọi trường hợp;(b) Các bộ phận khác, nếu phù hợp để chỉ sử dụng hoặc chủ yếu sử dụng cho các loạimáy cụ thể, hoặc cho một số loại máy cùng nhóm (kể cả máy thuộc nhóm 84.79 hoặc85.43) được phân loại theo nhóm của các máy cụ thể đó hoặc vào nhóm thích hợp như84.09, 84.31, 84.48, 84.66, 84.73, 85.03, 85.22, 85.29 hoặc 85.38. Tuy nhiên, bộ phậnphù hợp để chỉ sử dụng cho các hàng hóa thuộc các nhóm 85.17 và 85.25 đến 85.28được phân loại vào nhóm 85.17;(c) Tất cả các bộ phận khác được phân loại trong nhóm thích hợp như84.09,84.31,84.48,84.66,84.73,85.03,85.22,85.29 hoặc 85.38 hoặc, nếu không thìphân loại vào nhóm 84.87 hoặc 85.48”.Công ty căn cứ vào quy định trên để phân loại hàng hoá phù hợpNgoài ra, khi phân loại hàng hóa cần tham khảo các quy định sau:+ Sáu (6) quy tắc tổng quát giải thích việc phân loại hàng hóa theo Danh mục hànghóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam dựa trên Hệ thống hài hoà mô tả và mã hoá hànghoá (HS) của Tổ chức Hải quan thế giới ban hành kèm Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/07/2015 của Bộ Tài chính.+ Thông tư 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015của Bộ Tài chính hướng dẫn về phântích phân loại hàng hóa.+ Chú giải của Hệ thống hài hoà mô tả và mã hoá hàng hóa của Hội đồng hợp tác Hảiquan Thế giới.- Để xác định chính xác mã số HS, trước khi làm thủ tục hải quan, công ty có thể đềnghị xác định trước theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày25/3/2015 của Bộ Tài chính.- Dựa vào mã HS của thực tế hàng hoá nhập khẩu, công ty tra cứu thuế suất thuế nhậpkhẩu tại Biểu thuế xuất khẩu, nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Nghịđịnh 122/2016/NĐ-CP và thuế suất thuế GTGT tại Biểu thuế giá trị gia tăng theo danhmục hàng hoá nhập khẩu ban hành kèm theo Thông tư số 83/2014/TT-BTC.2 Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinhvướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai đểđược hướng dẫn cụ thể.3