Khai bổ sung tờ khai quá 60 ngày do sai đơn vị tiền tệ Lưu

11 0 09/02/2021 Đăng bởi : Admin 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Có 1 lô hàng nhập từ Thái Lan về Việt Nam, người bán gởi nhầm commercial invoice bằng USD thay vì phải là Bath Thái nhưng bên em không thấy sự sai sót này vì vậy nhân viên chúng tôi đã khai tờ khai và thông quan bằng invoice này.

Bình luận

Thông tin bài viết

Khai bổ sung quá 60 ngàyCâu hỏi: 23340:Có 1 lô hàng nhập từ Thái Lan về Việt Nam, người bán gởi nhầm commercial invoicebằng USD thay vì phải là Bath Thái nhưng bên em không thấy sự sai sót này vì vậynhân viên chúng tôi đã khai tờ khai và thông quan bằng invoice này. Đến khi tiến hànhthanh toán cho người bán thì mới biết là sai đơn vị tiền tệ. Số tiền thuế đã đóng nhiềuhơn thực tế gần 1.7 tỷ đồng. Trường hợp này làm thế nào để chúng tôi có thể sửa tờkhai, cần những chứng từ gì để được phép chỉnh sửa và sẽ bị xữ phạt như thế nào? tờkhai tính đến hôm nay đã thông quan hơn 60 ngày.Ngày gửi: 01/01/2021 - Trả lời: 06/01/2021Tên doanh nghiệp: Công Ty TNHH TM - DV Hàng Hóa ANCĐịa chỉ: TP.HCM - Email :Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:- Căn cứ khoản 9 điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018 của Bộ Tàichính quy định: 9. Điều 20 được sửa đổi, bổ sung như sau:“Điều 20. Khai bổ sung hồ sơ hải quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩuKhai bổ sung hồ sơ hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là việc khaisử a đổi bổ sung thông tin tờ khai hải quan và nộp các chứng từ liên quan đến khai sửađổi thông tin tờ khai hải quan. 1. Các trường hợp khai bổ sung trừ các chỉ tiêu thôngtin trên tờ khai hải quan không được khai bổ sung quy định tại mục 3 Phụ lục II banhành kèm Thông tư này, người khai hải quan được khai bổ sung các chỉ tiêu thông tintrên tờ khai hải quan trong các trường hợp sau:…b) Khai bổ sung sau khi hàng hóa đã được thông quan: Trừ nội dung khai bổ sungliên quan đến giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu; kiểm tra chuyên ngành về chất lượng hàng hóa, y tế, văn hóa, kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật, thực vật, an toànthực phẩm, người khai hải quan thực hiện khai bổ sung sau thông quan trong cáctrường hợp sau:b.1) Người khai hải quan, người nộp thuế xác định có sai sót trong việc khai hảiquan thì được khai bổ sung hồ sơ hải quan trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày thôngquan nhưng trước thời điểm cơ quan hải quan quyết định kiểm tra sau thông quan,thanh tra;b.2) Quá thời hạn 60 ngày kể từ ngày thông quan và trước khi cơ quan Hhải quanquyết định kiểm tra sau thông quan, thanh tra, người khai hải quan, người nộp thuếmới phát hiện sai sót trong việc khai hải quan thì thực hiện khai bổ sung và bị xử lýtheo quy định của pháp luật.”1 Theo quy định trên, Công ty được khai sửa đổi bổ sung thông tin tờ khai hải quan vànộp các chứng từ liên quan đến khai sửa đổi thông tin tờ khai hải quan sau khi hànghóa được thông quan. Lưu ý khai bổ sung quá thời hạn 60 ngày kể từ ngày thông quanvà trước khi cơ quan Hải quan quyết định kiểm tra sau thông quan, thanh tra sẽ bị xửlý vi phạm hành chính theo Nghị định 128/2020/NĐ-CP.Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinhvướng mắc, đề nghị liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dự kiến đăng ký tờ khaiđể được hướng dẫn cụ thể.2