Khai bổ sung sau khi tờ khai được mở và hàng mang về bảo quản Lưu

24 2 24/03/2020 Đăng bởi : Admin 3 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Ngày 7/11/2019, chúng tôi lên làm thủ tục hải quan với mục đích mang hàng về bảo quản, chờ kiểm định, phê duyệt mẫu rồi sẽ thông quan,tờ khai đã mở, cán bộ đã duyệt và đã lấy được hàng về ngày 7/11/2019 bảo quản.

Bình luận

Thông tin bài viết

Thông tin đơn vị gửi yêu cầuTên: công ty SOng ĐứcCâu hỏi yêu cầu tư vấn - hỗ trợLĩnhvực:Chính sách xuất nhập khẩuTiêuđề:Khai bổ sung sau khi tờ khai được mở và hàng "mang về bảo quản"Câu hỏi:Lời đầu tiên công ty chúng tôi xin được gửi lời chào tới Qúy Hải Quan, chúng tôicó 1 việc như sau xin tư vấn ạ!Công ty chúng tôi nhập khẩu 1 lô hàng, gồm 10 mục hàng, số hợp đồng 123 ngày06/10/2019Do chưa hoàn thiện được hồ sơ, nên doanh nghiệp xin mở tờ khai với 09 mục, và đã được thông quan ngày 23/10/2019, 01 mục gửi lại kho hải quan ngày 23/10/2019Ngày 7/11/2019, chúng tôi lên làm thủ tục hải quan với mục đích mang hàng về bảo quản, chờ kiểm định, phê duyệt mẫu rồi sẽ thông quan,tờ khai đã mở, cán bộ đã duyệt và đã lấy được hàng về ngày 7/11/2019 bảo quản.Do sơ suất, chúng tôi khai nhầm là số hợp đồng là 124 ngày 7/10/2019Câu hỏi là, hôm nay là ngày 11/11, chúng tôi có được phép sửa lại số hợp đồng là123 ngày 6/10/2019 trên phần mềm hệ thống không ?nếu bị phạt thì mức phạt là bao nhiêu?Bởi phải sửa thì chứng từ hải quan mới khớp với chứng từ để ra ngân hàng chuyển tiền trả người bán ạ!XIN CẢM ƠN QUÝ HẢI QUAN!Nội dung tư vấn - hỗ trợ - trả lờiĐơn vị phụ trách:Vụ Pháp chếNội dung trả lời:Trả lời câu hỏi của Công ty, Bộ phận tư vấn của Ban Biên tập có ý kiến trao đổi như sau:* Về khai hải quan:- Theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 18 Luật Hải quan thì người khai hải quan phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự xác thực của nội dung đã khai và các chứng từ đã nộp, xuất trình; về sự thống nhất nội dung thông tin giữa hồ sơ lưu tại doanh nghiệp với hồ sơ lưu tại cơ quan hải quan.- Điểm b khoản 4 Điều 29 Luật Hải quan quy định người khai hải quan xác định có saisót trong việc khai hải quan được thực hiện khai bổ sung trong các trường hợp sau đây:“a) Đối với hàng hóa đang làm thủ tục hải quan: trước thời điểm cơ quan hải quan 1 thông báo việc kiểm tra trực tiếp hồ sơ hải quan;b) Đối với hàng hóa đã được thông quan: trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày thông quan và trước thời điểm cơ quan hải quan quyết định kiểm tra sau thông quan, thanh tra, trừ trường hợp nội dung khai bổ sung liên quan đến giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu; kiểm tra chuyên ngành về chất lượng hàng hóa, y tế, văn hóa, kiểm dịch động vật, thực vật, an toàn thực phẩm.Quá thời hạn quy định tại điểm a và điểm b khoản này, người khai hải quan mới phát hiện sai sót trong việc khai hải quan thì thực hiện khai bổ sung và xử lý theo quy định của pháp luật về thuế, pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.”Theo quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 20 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính quy định:“Điều 20. Khai bổ sung hồ sơ hải quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩuKhai bổ sung hồ sơ hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là việc khai sửa đổi bổ sung thông tin tờ khai hải quan và nộp các chứng từ liên quan đến khai sửa đổithông tin tờ khai hải quan.1. Các trường hợp khai bổ sungTrừ các chỉ tiêu thông tin trên tờ khai hải quan không được khai bổ sung quy định tại mục 3 Phụ lục II ban hành kèm Thông tư này, người khai hải quan được khai bổ sung các chỉ tiêu thông tin trên tờ khai hải quan trong các trường hợp sau:a) Khai bổ sung trong thông quan:a.1) Người khai hải quan, người nộp thuế được khai bổ sung hồ sơ hải quan trước thời điểm cơ quan hải quan thông báo kết quả phân luồng tờ khai hải quan cho người khai hải quan;a.2) Người khai hải quan, người nộp thuế phát hiện sai sót trong việc khai hải quan sau thời điểm cơ quan hải quan thông báo kết quả phân luồng nhưng trước khi thông quan thì được khai bổ sung hồ sơ hải quan và bị xử lý theo quy định của pháp luật;a.3) Người khai hải quan, người nộp thuế thực hiện khai bổ sung hồ sơ hải quan theo yêu cầu của cơ quan hải quan khi cơ quan hải quan phát hiện sai sót, không phù hợp giữa thực tế hàng hóa, hồ sơ hải quan với thông tin khai báo trong quá trình kiểm tra hồ sơ, kiểm tra thực tế hàng hóa thì bị xử lý theo quy định của pháp luật.”* Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan:Điều 5 Nghị định 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 45/2016/NĐ-CP quy định về những trường hợp không xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan, trong đó tại khoản 3 quy định các trường hợp được khaibổ sung hồ sơ hải quan trong thời hạn theo quy định của pháp luật.Nội dung xử phạt vi phạm hành chính đối với các trường hợp quy định tại Điều 7, Điều 8, Điều 13 Nghị định 127/2013/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 45/2016/NĐ-CP.Do không có hồ sơ vụ việc cụ thể, nên chúng tôi không đủ cơ sở để trả lời chi tiết nội dung Công ty hỏi. Đề nghị Công ty nghiên cứu các quy định nêu trên để thực hiện; đồng thời liên hệ với đơn vị hải quan nơi Công ty làm thủ tục để được trả lời cụ thể.Công ty có thể tham khảo các văn bản pháp luật liên quan tại VĂN BẢN PHÁP 2 LUẬT trên Cổng thông tin điện tử Hải quan theo địa chỉ http://www.customs.gov.vn để được biết thêm thông tin.Bộ phận tư vấn của Ban biên tập thông báo để Công ty biết./.Trân trọng!3