Khai báo từng chi tiết hàng đồng bộ hay khai báo cả bộ Lưu

208 5 16/07/2017 Đăng bởi : Admin 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Công ty chúng tôi chuẩn bị nhập khẩu lô hàng là máy hút lọc bụi Công nghiệp dùng hút lọc và thu gom bụi công nghiệp trong xưởng sản xuất. do trên hóa đơn thương mại nhà cung cấp có liệt kê chi tiết từng chi tiết máy và giá cho từng loại chi tiết thiết bị của hệ thống lọc bụi công nghiệp nhưng thực tế Công ty chúng tôi là mua số lượng hai máy nguyên bộ! Vậy xin hỏi Công ty chúng tôi phải chứng minh tính đồng bộ cho hệ thống này hoặc phải khai chi tiết 9 mục hàng cho hệ thống máy này(khai mỗi chi tiết là một dòng hàng và áp mã hàng hóa theo tên hàng của dòng hàng đó)!

Bình luận

Thông tin bài viết

   ơ ị ửTên: CÔNG TY CỔ PHẦN ẮC QUY TIA SÁNG  ỏ ư ợLĩnhvực:Chính sách xuất nhập khẩuTiêuđề:HỆ THỐNG HÚT LỌC BỤI CÔNG NGHIỆP DÙNG CHO XƯỞNG SẢN XUẤTCâu hỏi:Công ty chúng tôi chuẩn bị nhập khẩu lô hàng là máy hút lọc bụi Công nghiệp dùng hút lọc và thu gom bụi công nghiệp trong xưởng sản xuất.do trên hóa đơn thương mại nhà cung cấp có liệt kê chi tiết từng chi tiết máy và giá cho từng loại chi tiết thiết bị của hệ thống lọc bụi công nghiệp nhưng thực tế Công ty chúng tôi là mua số lượng hai máy nguyên bộ!Vậy xin hỏi Công ty chúng tôi phải chứng minh tính đồng bộ cho hệ thống này hoặc phải khai chi tiết 9 mục hàng cho hệ thống máy này(khai mỗi chi tiết là một dòng hàng và áp mã hàng hóa theo tên hàng của dòng hàng đó)!Kính mong quý cơ quan tư vấn cho Công ty chúng tôi phải làm như nào cho đúng? Công ty chúng tôi có phải thực hiện khai đủ chín mục hàng như trên hóa đơn thương mại hay không? hay chỉ cần khai là hệ thống máy hút lọc bụi công nghiệp và nếu khai là hệ thống hút lọc bụi công nghiệp thì có cần chứng minh tính đồng bộ của hệ thống không? Mong nhận được phản hồi qua email nói trên để Công ty chúng tôi có thể làm thủtục nhập hàng!Thay mặt Công ty, xin chân thành cảm ơn!Sơn.     ộ ư ợ ả ờĐơn vị phụ trách:Phòng QLGD&TTĐTNội dung trả lời:Trả lời câu hỏi bạn đọc, Bộ phận tư vấn của Ban biên tập có ý kiến trao đổi như sau:1/ Về mặt khai báo tờ khai hải quan, doanh nghiệp có thể khai báo theo một trong hai cách như sau:- Cách 1: Doanh nghiệp khai 9 dòng hàng, mỗi loại linh kiện là một dòng hàng tương ứng thể hiện trên hóa đơn thương mại. - Cách 2: Doanh nghiệp chỉ khai 1 dòng hàng là hệ thống máy hút lọc bụi công nghiệp.Tuy nhiên với cách khai báo này, doanh nghiệp phải chứng minh tính đồng bộ của hệ thống thông qua hợp đồng mua bán hàng hóa và tài liệu kỹ thuật của hàng hóa. Trường hợp này, doanh nghiệp có thể tham khảo Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30 tháng 01 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm 1 đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để biết thêm thông tin chi tiết.2/ Về mặt phân loại hàng hóa và áp dụng mức thuế nhập khẩu:Doanh nghiệp căn cứ vào Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01 tháng 7 năm 2015 của Bộ Tài chính và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo Danh mục mặt hàng chịu thuế ban hành kèmtheo Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ để xác định mã số hàng hóa của từng linh kiện cũng như máy móc nguyên bộ và thuế suất củatừng mặt hàng tương ứng.- Với cách khai báo 1: Doanh nghiệp thực hiện áp mã hàng hóa theo tên hàng tương ứng của từng dòng hàng và tính thuế theo mức thuế suất áp dụng với từng linh kiện.- Với cách khai báo 2: Doanh nghiệp thực hiện áp mã hàng hóa đối với máy móc nguyên bộ và tính thuế theo mức thuế suất áp dụng đối với loại máy móc đó.Do bạn đọc không cung cấp thông tin về xuất xứ hàng hóa nên Bộ phận tư vấn của Ban biên tập không có đủ căn cứ để hướng dẫn trong trường hợp hàng hoá có xuất xứ từ nước hoặc nhóm nước có thoả thuận về áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt với Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam và theo các Điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia, nếu người nhập khẩu muốn được hưởng các chế độ ưu đãi đó.3/ Về kiểm tra chuyên ngành:Căn cứ mục II Thông tư số 01/2009/TT-BKHCN ngày 20 tháng 3 năm 2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ thì các sản phẩm điện, điện tử nằm trong Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ. Do đó, khi làm thủ tục nhập khẩu, doanh nghiệp phải đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu tại cơ quan kiểm tra theo quy định tại Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa hoc và Công nghệ.Ngoài ra, bạn đọc tham khảo thêm Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa số 05/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 năm 2007 và Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa để biết thêm thông tin chi tiết.Bộ phận tư vấn của Ban biên tập thông báo để bạn đọc biết.Trân trọng!2