Khai báo sửa đổi thông tin tờ khai về trị giá hàng khi chưa thông quan Lưu

22 2 29/03/2017 Đăng bởi : Admin 1 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Công ty đã lập tờ khai và nộp thuế cho 1 lô hàng nhưng chưa được thông quan. Vậy, trong thời gian này bên công ty phát hiện có sai sót về trị giá tiền hàng bị giảm so với trên tờ khai. Bên công ty em có thể điều chỉnh lại tờ khai này không?

Bình luận

Thông tin bài viết

Câu hỏi: 18618:Công ty đã lập tờ khai và nộp thuế cho 1 lô hàng nhưng chưa được thông quan. Vậy,trong thời gian này bên công ty phát hiện có sai sót về trị giá tiền hàng bị giảm so vớitrên tờ khai. Bên công ty em có thể điều chỉnh lại tờ khai này không? Và mức bị phạttổng là bao nhiêu? Căn cứ vào Thông tư nào để tham khảo? Ngày gửi: 30/03/2017 - Trả lời: 04/04/2017Tên doanh nghiệp: Công ty SG Chemical VinaĐịa chỉ: KCN Nhơn Trạch III- Giai đoạn 2, xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnhĐồng Nai - Email :Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:Căn cư điểm a và điểm c khoản 1 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 củaBộ Tài chính quy định:Điều 20. Khai bổ sung hồ sơ hải quan1. Các trường hợp khai bổ sung:a) Người khai hải quan được khai bổ sung hồ sơ hải quan sau khi Hệ thống phânluồng tờ khai nhưng trước thời điểm cơ quan hải quan thực hiện việc kiểm tra trựctiếp hồ sơ hải quan;…c) Người khai hải quan, người nộp thuế phát hiện sai sót trong việc khai hải quansau thời điểm cơ quan hải quan kiểm tra hồ sơ, kiểm tra thực tế hàng hóa nhưng trướckhi thông quan thì thực hiện khai bổ sung và bị xử lý theo quy định của pháp luật vềthuế, pháp luật về xử lý vi phạm hành chính;Theo quy định trên, công ty được phép khai bổ sung tờ khai trước khi thông quan.Trường hợp công ty khai bổ sung trước thời điểm cơ quan hải quan thực hiện việckiểm tra trực tiếp hồ sơ hải quan thì không bị xử phạt vi phạm hành chính. Trường hợpcông ty khai bổ sung sau thời điểm cơ quan hải quan kiểm tra hồ sơ, kiểm tra thực tếhàng hóa nhưng trước khi thông quan thì bị xử lý theo quy định của pháp luật về thuế,pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Cơ quan hải quan sẽ căn cứ vào hồ sơ vụ việc cụ thể để các định hành vi vi phạm vàchế tài xử phạt. Hình thức, biện pháp xử phạt sẽ căn cứ Nghị định 45/2016/NĐ-CP củaChính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 127/2013/NĐ-CP và các hướngdẫn liên quan.Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinhvướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai đểđược hướng dẫn cụ thể.1