Khai báo mặt đồng hồ của cân gắn trên xe nâng tay Lưu

20 0 02/04/2017 Đăng bởi : Admin 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Công ty nhập mặt cân dành cho cân gắn trên xe nâng tay (nhập bổ sung do mặt cân cũ bị vỡ), đây là tấm mặt hiển thị số cân, khung làm bằng kim loại có nút bấm, phần hiển thị bằng nhựa. Như vậy, chúng tôi áp vào mã "84312000" bộ phận chỉ dùng cho máy thuộc nhóm 8427 có đúng không?

Bình luận

Thông tin bài viết

Câu hỏi: 18651:Công ty nhập mặt cân dành cho cân gắn trên xe nâng tay (nhập bổ sung do mặt cân cũbị vỡ), đây là tấm mặt hiển thị số cân, khung làm bằng kim loại có nút bấm, phần hiểnthị bằng nhựa. Như vậy, chúng tôi áp vào mã "84312000" bộ phận chỉ dùng cho máythuộc nhóm 8427 có đúng không?Ngày gửi: 03/04/2017 - Trả lời: 12/04/2017Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần TTBK Hà NộiĐịa chỉ: P.757, Tòa nhà Vân Nam, 26 Láng, Hà Nội - Email:songminhhn.quynh@gmail.comVướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:- Căn cứ để áp mã số thuế là căn cứ vào hàng hóa thực tế nhập khẩu của công ty tạithời điểm nhập khẩu, trên cơ sở doanh nghiệp cung cấp catalogue, tài liệu kỹ thuật(nếu có) hoặc/và đi giám định tại Cục Kiểm định Hải quan. Kết quả kiểm tra thực tếcủa hải quan nơi công ty làm thủ tục và kết quả của Cục Kiểm định Hải quan xác địnhlà cơ sở pháp lý và chính xác để áp mã đối với hàng hóa nhập khẩu đó.- Do công ty không cung cấp tài liệu kỹ thuật, catalogue, hình ảnh của hàng hóa nhậpkhẩu nên Tổ tư vấn không thể có câu trả lời chính xác cho câu hỏi nêu trên.- Căn cứ chú giải tại điểm 2 phần XVI Nghị định 122/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016thì:“2. Theo Chú giải 1 của Phần này, Chú giải 1 Chương 84 và Chú giải 1 Chương 85,các bộ phận của máy (ngoài các bộ phận của hàng hóa thuộc nhóm84.84, 85.44,85.45, 85.46 hoặc 85.47) được phân loại theo các qui tắc sau:(a) Các bộ phận đã được định danh tại nhóm nào đó của Chương 84 hoặc 85 (trừ cácnhóm 84.09, 84.31, 84.48, 84.66, 84.73, 84.87, 85.03, 85.22, 85.29,85.38 và 85.48)được phân loại vào nhóm đó trong mọi trường hợp;(b) Các bộ phận khác, nếu phù hợp để chỉ sử dụng hoặc chủ yếu sử dụng cho các loạimáy cụ thể, hoặc cho một số loại máy cùng nhóm (kể cả máy thuộc nhóm 84.79 hoặc85.43) được phân loại theo nhóm của các máy cụ thể đó hoặc vào nhóm thích hợp như84.09, 84.31, 84.48, 84.66, 84.73, 85.03, 85.22, 85.29 hoặc 85.38. Tuy nhiên, bộ phậnphù hợp để chỉ sử dụng cho các hàng hóa thuộc các nhóm 85.17 và 85.25 đến 85.28được phân loại vào nhóm 85.17;(c) Tất cả các bộ phận khác được phân loại trong nhóm thích hợp như 84.09, 84.31,84.48, 84.66, 84.73, 85.03, 85.22, 85.29 hoặc 85.38 hoặc, nếu không thì, phân loạivào nhóm 84.87 hoặc 85.48”.Công ty căn cứ vào công dụng của hàng hoá để phân loại phù hợp. - Khi phân loại hàng hóa cần tham khảo các quy định sau:1 + Sáu (6) quy tắc tổng quát giải thích việc phân loại hàng hóa theo Danh mục hànghóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam dựa trên Hệ thống hài hoà mô tả và mã hoá hànghoá (HS) của Tổ chức Hải quan thế giới ban hành kèm Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/07/2015 của Bộ Tài chính.+ Thông tư 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015của Bộ Tài chính hướng dẫn về phântích phân loại hàng hóa.+ Chú giải của Hệ thống hài hoà mô tả và mã hoá hàng hóa của Hội đồng hợp tác Hảiquan Thế giới.- Để xác định chính xác mã số HS, trước khi làm thủ tục hải quan, công ty có thể đềnghị xác định trước theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày25/3/2015 của Bộ Tài chính.Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinhvướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai đểđược hướng dẫn cụ thể.2