Khai báo hóa chất hàng nhập khẩu Lưu

66 1 18/07/2017 Đăng bởi : Admin 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Doanh nghiệp chúng tôi có nhập dầu DOTP về Hải Phòng. cùng 1 số Invoice nhưng hàng về 2 lần, nhưng khi làm thủ tục hải quan doanh nghiệp lại phải khai báo hóa chất 2 lần cho cùng 1 số Invoice. Vậy theo quy định nào bắt buộc doanh nghiệp phải khai báo hóa chất cho 2 lần hàng về mà chung 1 số Invoice mà không thể dùng chung số khai báo hóa chất của lô trước?\

Bình luận

Thông tin bài viết

   ơ ị ửTên: Công ty TNHH Giao Nhận Quốc Tế Trường Thành  ỏ ư ợLĩnhvực:Chính sách xuất nhập khẩuTiêuđề:Khai báo hóa chất hàng nhập khẩuCâu hỏi:Dear TCHQ,Doanh nghiệp chúng tôi có nhập dầu DOTP về Hải Phòng. cùng 1 số Invoice nhưng hàng về 2 lần, nhưng khi làm thủ tục hải quan doanh nghiệp lại phải khai báo hóa chất 2 lần cho cùng 1 số Invoice.Vậy theo quy định nào bắt buộc doanh nghiệp phải khai báo hóa chất cho 2 lần hàng về mà chung 1 số Invoice mà không thể dùng chung số khai báo hóa chất của lô trước?\Rất mong có phản hồi sớm từ TCHQ!     ộ ư ợ ả ờĐơn vị phụ trách:Phòng QLGD&TTĐTNội dung trả lời:Trả lời câu hỏi bạn đọc, Bộ phận tư vấn của Ban Biên tập có ý kiến trao đổi như sau:- Khoản 11 Điều 1 Nghị định số 26/2011/NĐ-CP ngày 08/4/2011 của Chính phủ “Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07/10/2008 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất” quy định:“11. Sửa đổi, bổ sung Điều 18“Điều 18. Thủ tục khai báo hóa chất1. Đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất hóa chất...2. Đối với các tổ chức, cá nhân nhập khẩu hóa chấta) Bộ Công thương tiếp nhận hồ sơ khai báo của các tổ chức, cá nhân nhập khẩu hóa chất thuộc Danh mục hóa chất phải khai báo;b) Tổ chức, cá nhân khai báo lập 01 (một) bộ hồ sơ gồm các tài liệu: Bản khai báo hóachất; Hóa đơn mua bán hóa chất; các giấy tờ khác (nếu có). Đối với hóa chất là hóa chất nguy hiểm thuộc Danh mục hóa chất phải khai báo tại Phụ lục V kèm theo Nghị định này, hồ sơ khai báo phải kèm theo Phiếu an toàn hóa chất tiếng Việt theo mẫu do Bộ Công thương quy định và bản tiếng Anh trong trường hợp cần đối chiếu, so sánh.Trường hợp hóa chất đã được khai báo trước đó tại Bộ Công thương thì tổ chức, cá nhân nhập khẩu hóa chất nguy hiểm không phải nộp lại Phiếu an toàn hóa chất khi thành phần hóa chất không thay đổi. Quy định này không áp dụng đối với tổ chức, cá 1 nhân khai báo hóa chất nhập khẩu qua mạng điện tử;c) Trước khi thông quan hóa chất, tổ chức, cá nhân nhập khẩu hóa chất có trách nhiệmthực hiện việc khai báo hóa chất với Bộ Công thương;d) Thời hạn xác nhận khai báo hóa chất nhập khẩu của Bộ Công thương là 07 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ quy định tại điểm b khoản 2 Điều này...”- Điểm b, khoản 2 Điều 7 và Điều 8 Thông tư số 40/2011/TT-BCT ngày 14/11/2011 của Bộ Công Thương “Quy định về khai báo hóa chất” hướng dẫn:“b) Trình tự, thủ tục, cơ quan xác nhận và thời hạn xác nhận khai báo hóa chất nhập khẩu trực tiếp thực hiện theo quy định tại Khoản 11 Điều 1 Nghị định số 26/2011/NĐ-CP và các quy định tại Thông tư này.Điều 8. Một số tài liệu trong hồ sơ đề nghị cấp Giấy xác nhận khai báo hóa chất nhập khẩu trực tiếp quy định tại Khoản 11 Điều 1 Nghị định số 26/2011/NĐ-CP1. Hóa đơn mua bán hóa chất (invoice) quy định tại Khoản 11 Điều 1 Nghị định số 26/2011/NĐ-CP. Trường hợp tổ chức, cá nhân chưa có hóa đơn mua bán hóa chất thì trong hồ sơ đề nghị cấp Giấy xác nhận có thể nộp hợp đồng mua bán hóa chất và hóa đơn dự kiến. Hóa đơn mua bán hóa chất chính thức có đóng dấu, ký tên của lãnh đạo doanh nghiệp được nộp tại thời điểm đến nhận Giấy xác nhận.2. Đối với hợp đồng mua bán hóa chất sử dụng cho nhiều lần nhập khẩu, từ lần nhập khẩu lô hàng tiếp theo của hợp đồng, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm nộp hóa đơn mua bán hóa chất chính thức có đóng dấu, ký tên của lãnh đạo doanh nghiệp và bản photo Giấy xác nhận của lô hàng lần đầu có cùng hợp đồng. Việc xác nhận đối với lô hàng nhập khẩu này được thực hiện trong thời gian 03 (ba) ngày làm việc.3. Đối với hóa chất nguy hiểm quy định tại Phụ lục V Nghị định 26/2011/NĐ-CP phải lập Phiếu an toàn hóa chất. Phiếu an toàn hóa chất phải gửi kèm theo hồ sơ khai báo hóa chất và đóng dấu xác nhận của tổ chức, cá nhân khai báo hóa chất. Mẫu Phiếu an toàn hóa chất quy định tại Phụ lục 17 Thông tư số 28/2010/TT-BCT ngày 28 tháng 6 năm 2010 của Bộ Công thương quy định cụ thể một số điều của Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất.”Theo các hướng dẫn trên, công ty bạn phải khai báo hóa chất với Bộ Công thương trước khi thông quan hàng nhập khẩu. Trường hợp hàng hóa công ty bạn nhập về khácchuyến, nhưng cùng invoice chưa có hướng dẫn cụ thể của Bộ Công Thương.Do đó, đề nghị bạn đọc liên hệ với Bộ Công Thương (cơ quan quản lý chuyên ngành) để có văn bản hướng dẫn cụ thể đối với trường hợp của công ty mình.Bộ phận tư vấn của Ban biên tập thông báo để bạn đọc biết./.Trân trọng!2