Khai báo hành lý khi nhập cảnh vào Việt Nam Lưu

11 0 18/07/2017 Đăng bởi : Admin 3 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Tôi muốn mua một chiếc xe đạp từ Mỹ về Việt Nam để đi lại, trị giá khoảng 250 USD. Khi đến sân bay Nội Bài có cần phải khai báo thuế không? Chiếc xe có cần phải có hóa đơn và còn nguyên hộp không?

Bình luận

Thông tin bài viết

   ơ ị ửTên: Tuan Ngoc Nguyen  ỏ ư ợLĩnhvực:Chính sách thuế, Nhập cảnhTiêuđề:Khai báo hành lý khi nhập cảnh vào Việt NamCâu hỏi:Tôi muốn mua một chiếc xe đạp từ Mỹ về Việt Nam để đi lại, trị giá khoảng 250 USD. Khi đến sân bay Nội Bài có cần phải khai báo thuế không? Chiếc xe có cầnphải có hóa đơn và còn nguyên hộp không?     ộ ư ợ ả ờĐơn vị phụ trách:Phòng QLGD&TTĐTNội dung trả lời:Vướng mắc của Ông (Bà), Bộ phận tư vấn Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử Hải quan có ý kiến trao đổi như sau:Ông (Bà) cung cấp không đủ thông tin nên chúng tôi không có cơ sở trả lời cụ thể. Tuy nhiên, Ông (Bà) có thể tham khảo thông tin sau:1/ Về chính sách mặt hàng:Tại Thông tư số 04/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Bộ Công thương Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài thì nhóm hàng hóa đã qua sử dụng sau cấm nhập khẩu:- 8711: Mô tô (kể cả moped) và xe đạp có gắn động cơ phụ trợ, có hoặc không có thùng xe bên cạnh; mô tô thùng.- 8712: Xe đạp hai bánh và xe đạp khác (kể cả xe xích lô ba bánh chở hàng), không lắp động cơ (trừ xe đạp đua mã HS 8712.00.10)Nếu hàng hóa Ông (Bà) dự kiến nhập khẩu không thuộc đối tượng trên thì được nhập khẩu.2/ Về thủ tục:2.1 Về thủ tục hải quan:Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.2.2 Thủ tục theo quy định quản lý chuyên ngành:Nếu hàng hóa Ông (Bà) dự kiến nhập khẩu là xe đạp điện - thuộc Danh mục sản phẩm,1 hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ Giao Thông vận tải ban hành kèm theo Thông tư số 63/2011/TT-BGTVT ngày 22/12/2011. Do vậy, khi nhập khẩu hàng hóa này phải thực hiện thủ tục hải quan và thủ tục theo quy định quản lý chuyên ngành. Cụ thể:- Theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 Thông tư số 63/2011/TT-BGTVT nêu trên: “hàng hóa trước khi đưa ra thị trường, hoặc đưa vào khai thác, sử dụng phải được chứng nhận công bố hoặc thử nghiệm, nghiệm thu phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia hoặc quy định về quản lý chất lượng tương ứng do Bộ Giao thông vận tải ban hành”.- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xe đạp điện được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 39/2013/TT-BGTVT ngày 01/11/2013 của Bộ Giao thông Vận tải “Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xe đạp điện”. Trong đó quy định công suất động cơ điện của xe phải phù hợp với tài liệu kỹ thuật và không được lớn hơn 250W.Do vậy, ngoài thủ tục hải quan nêu trên, khi nhập khẩu hàng hóa, doanh nghiệp cần đáp ứng các quy định về hàng hóa trên do Bộ Bộ Giao thông vận tải ban hành quy định.3/ Về thuế và lệ phí:Căn cứ vào thực tế hàng hóa, xác định hàng hóa phải thực hiện nghĩa vụ về thuế nhập, thuế VAT, thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có),….và lệ phí hải quan. Ông (Bà) tham khảo thông tin sau:3.1 Thuế nhập khẩu:Để xác định thuế suất thuế nhập khẩu hàng hóa, cần căn cứ vào thực tế hàng hóa, tính chất, cấu tạo hàng hóa đồng thời căn cứ vào Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính “Hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng; kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu” và áp dụng 06 (sáu) quy tắc phân loại tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 103/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính để xác định mã HS chi tiết phù hợp. Trên cơ sở mã HS hàng hóa, xác định được thuế suất thuế nhập khẩu quy định tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi kèm theo Thông tư số GY Nghị định 122/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 09 năm 2016 của Bộ Tài chính Ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan.Ông (Bà) có thể tham khảo mã số hàng hóa sau:- 87.11: Mô tô (kể cả moped) và xe đạp có gắn động cơ phụ trợ, có hoặc không có thùng xe bên cạnh; mô tô thùng.- 87.12: Xe đạp hai bánh và xe đạp khác (kể cả xe xích lô ba bánh chở hàng), không lắp động cơ.- 95.03: Xe đạp ba bánh, xe đẩy, xe có bàn đạp và đồ chơi tương tự có bánh; xe của búp bê; búp bê; đồ chơi khác; mẫu thu nhỏ theo tỷ lệ ("scale") và các mẫu đồ chơi giảitrí tương tự, có hoặc không vận hành; các loại đồ chơi đố trí......* Căn cứ tính thuế, phương pháp tính thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu:Thực hiện theo quy định tại Mục 4 Chương II Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 2 25/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.3.2 Về thuế VAT:- Luật thuế Giá trị gia tăng 13/2008/QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 3.- Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2013 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế giá trị gia tăng.- Thông tư số 83/2014/TT-BTC ngày 26 tháng 6 năm 2014 Hướng dẫn thực hiện thuế giá trị giă tăng theo danh mục hàng hóa nhập khẩu Việt Nam.Thì hàng hóa Ông (Bà) dự kiến nhập khẩu có thuế VAT là 10%.* Căn cứ và phương pháp tính thuế thực hiện theo quy định tại Chương 2 Nghị định số209/2013/NĐ-CP nêu trên- Theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP nêu trên, giá tính thuế: “Đốivới hàng hóa nhập khẩu là giá nhập tại cửa khẩu cộng (+) với thuế nhập khẩu (nếu có),cộng (+) với thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có) và cộng (+) với thuế bảo vệ môi trường (nếu có). Giá nhập tại cửa khẩu được xác định theo quy định về giá tính thuế hàng nhập khẩu.”3.3 Lệ phí hải quan:Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 274/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính Hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí trong lĩnh vực hải quan và lệ phí hàng hóa, phương tiện quá cảnh do Bộ trưởng Bộ Tài chính banhành.Bộ phận tư vấn Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử Hải quan thông báo để Ông (Bà) biết./.Trân trọng3