Khai báo hải quan chỉ tiêu số lượng và trọng lượng Lưu

9 0 09/02/2021 Đăng bởi : Admin 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
VỀ KHAI BÁO SỐ LƯỢNG (SL 1), TRỌNG LƯỢNG (SL2) TRÊN TỜ KHAI HẢI QUAN XUẤT NHẬP KHẨU THEO PHỤ LỤC I THÔNG TƯ 39/2018/TT-BTC

Bình luận

Thông tin bài viết

Khai báo hải quanCâu hỏi: 23389:VỀ KHAI BÁO SỐ LƯỢNG (SL 1), TRỌNG LƯỢNG (SL2) TRÊN TỜ KHAI HẢIQUAN XUẤT NHẬP KHẨU THEO PHỤ LỤC I THÔNG TƯ 39/2018/TT-BTC.Doanh nghiệp có thắc mắc như sau: 1.Số lượng (1) Ô 1: Nhập số lượng hàng hóaxuất nhập khẩu của từng mặt hàng theo đơn vị tính trong Danh mục hàng hóa xuấtkhẩu, nhập khẩu Việt Nam hoặc theo thực tế hoạt động giao dịch. 2.Số lượng (2) Ô 1:Nhập số lượng hàng hóa xuất nhập khẩu của từng mặt hàng theo đơn vị tính trongDanh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam. Trong trường hợp số lượng (1) là12 " bộ " , số lượng (2) đơn vị tính là " Cái ". Trường hợp này doanh nghiệp sẽ nhậpsố lượng (2) là 12 "cái" hay 24 "cái".Ngày gửi: 18/01/2021 - Trả lời: 26/01/2021Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH ONP - VIỆT NAMĐịa chỉ: XÃ TAM PHƯỚC - TP. BIÊN HÒA - T. ĐỒNG NAI - Email :Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:- Căn cứ mục 1.83, 1.84 điểm 2 Phụ lục I ban hành kèm Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018 của Bộ Tài chính quy định:1.83 Số lượng (1) Ô 1: Nhập số lượng hàng hóa nhập khẩu của từng mặt hàng theo đơn vị tính trong Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam hoặc theo thực tế hoạt động giao dịch.Lưu ý:(1) Trường hợp hàng hóa chịu thuế tuyệt đối, nhập số lượng theo đơn vị tính thuế tuyệt đối theoquy định.(2) Có thể nhập đến 02 số sau dấu thập phân.(3) Trường hợp số lượng thực tế có phần thập phân vượt quá 02 ký tự, người khai hải quan thựchiện làm tròn số thành 02 ký tự thập phân sau dấu phẩy để khai số lượng đã làm tròn vào ô này,đồng thời khai số lượng thực tế và đơn giá hóa đơn vào ô “Mô tả hàng hóa” theo nguyên tắc sau: “mô tả hàng hóa #& số lượng” (không khai đơn giá vào ô “Đơn giá hóa đơn”).X1 Ô 2: Nhập mã đơn vị tính theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu hoặc theo thực tế giao dịch.(tham khảo bảng “Mã đơn vị tính” trên website www.customs.gov.vn)Lưu ý: Trường hợp hàng hóa chịu thuế tuyệt đối, nhập mã đơn vị tính thuế tuyệt đối theo quy định (tham khảo mã đơn vị tính tại “Bảng mã áp dụngmức thuế tuyệt đối” trên website www.customs.gov.vn).1.84 Số lượng (2)Ô 1: Nhập số lượng hàng hóa nhập khẩu của từng mặt hàng theo đơn vị tính trong Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.Có thể nhập đến 02 số sau dấu thập phân.Ô 2: Nhập mã đơn vị tính theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam. (tham khảo bảng “Mã đơn vị tính” trên website www.customs.gov.vn)X- Tham khảo việc hướng dẫn khai chỉ tiêu số lượng (1) và số lượng (2) trên tờ khaixuất khẩu tại công văn 54/TCHQ-GSQL ngày 07 tháng 01 năm 2021 của Tổng cụcHải quan:“+ Số lượng (1): ô 1: nhập số lượng hàng hóa xuất khẩu của từng mặt hàng theo thựctế hoạt động giao dịch; ô 2: nhập mã đơn vị tính theo thực tế giao dịch.+ Số lượng (2): ô 1: nhập số lượng hàng hóa xuất khẩu của từng mặt hàng theo đơnvị tính trong Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; ô 2: nhập mã đơnvị tính theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.”Do đó, Công ty căn cứ vào thực tế số lượng, đơn vị tính của hàng hóa xuất nhập khẩu,căn cứ quy định khai báo số lượng, đơn vị tính nêu trên để khai báo số lượng, đơn vịtính khi đăng ký tờ khai. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị liên hệ trực tiếpvới Chi cục Hải quan nơi dự kiến đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.2