Khai báo giá tạm tính trong khai báo hải quan nhập khẩu Lưu

365 2 18/07/2017 Đăng bởi : Admin 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Mình có làm thủ tục khai báo cho một lô hàng nguyên liệu, nhà cung ứng cung cấp hóa đơn tạm tính nhưng khi khai báo mình sơ suất quên khai vào ô ghi chú là giá tạm tính và tờ khai luồng xanh nên hệ thống tự động thông quan luôn. Vậy bây giờ khi mình có giá chính thức mình có được khai bổ sung sau thông quan giá chính thức không? Và thủ tục hải quan tiếp theo bên mình phải thực hiện như thế nào ạ?

Bình luận

Thông tin bài viết

   ơ ị ửTên: phan thị hiền  ỏ ư ợLĩnhvực:Hồ sơ HQTiêuđề:Khai báo giá tạm tính trong khai báo hải quan nhập khẩuCâu hỏi:Mình có làm thủ tục khai báo cho một lô hàng nguyên liệu, nhà cung ứng cung cấp hóa đơn tạm tính nhưng khi khai báo mình sơ suất quên khai vào ô ghi chú làgiá tạm tính và tờ khai luồng xanh nên hệ thống tự động thông quan luôn. Vậy bây giờ khi mình có giá chính thức mình có được khai bổ sung sau thông quan giá chính thức không? Và thủ tục hải quan tiếp theo bên mình phải thực hiện như thế nào ạ?Mình cảm ơn!     ộ ư ợ ả ờĐơn vị phụ trách:Phòng QLGD&TTĐTNội dung trả lời:Trả lời câu hỏi của bạn đọc, Bộ phận tư vấn của Ban biên tập có ý kiến trao đổi như sau:- Căn cứ Khoản 1, Điều 20 Thông tư số số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu:“Điều 20. Khai bổ sung hồ sơ hải quan1. Các trường hợp khai bổ sung:a) Người khai hải quan được khai bổ sung hồ sơ hải quan sau khi Hệ thống phân luồngtờ khai nhưng trước thời điểm cơ quan hải quan thực hiện việc kiểm tra trực tiếp hồ sơhải quan; b) Người khai hải quan, người nộp thuế xác định có sai sót trong việc khai hải quan thìđược khai bổ sung hồ sơ hải quan trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày thông quan nhưngtrước thời điểm cơ quan hải quan quyết định kiểm tra sau thông quan, thanh tra;c) Người khai hải quan, người nộp thuế phát hiện sai sót trong việc khai hải quan sau thời điểm cơ quan hải quan kiểm tra hồ sơ, kiểm tra thực tế hàng hóa nhưng trước khi 1 thông quan thì thực hiện khai bổ sung và bị xử lý theo quy định của pháp luật về thuế, pháp luật về xử lý vi phạm hành chính;d) Quá thời hạn 60 ngày kể từ ngày thông quan hoặc sau khi cơ quan hải quan quyết định kiểm tra sau thông quan, thanh tra, người khai hải quan, người nộp thuế mới phát hiện sai sót trong việc khai hải quan thì thực hiện khai bổ sung và bị xử lý theo quy định của pháp luật về thuế, pháp luật về xử lý vi phạm hành chính;đ) Người khai hải quan thực hiện khai bổ sung theo yêu cầu của cơ quan hải quan khi kiểm tra hồ sơ, kiểm tra thực tế hàng hóa và bị xử lý theo quy định của pháp luật về thuế, pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.Việc khai bổ sung theo quy định tại điểm b, điểm d khoản này chỉ được thực hiện đối với hàng hóa xuất nhập khẩu không thuộc Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc đối tượng quản lý chuyên ngành, Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theogiấy phép, Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu, Danh mục hàng hóa tạm ngừng xuất khẩu, tạm ngừng nhập khẩu."Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện khai bổ sung đúng quyđịnh hoặc khai báo theo quy định tại khoản 1 Điều 17 Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính “Quy định về trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu”.Bộ phận tư vấn của Ban biên tập thông báo để bạn đọc được biết.Trân trọng!2