Khai báo dung sai số lượng hàng rời Lưu

87 2 29/03/2017 Đăng bởi : Admin 1 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Công ty xuất khẩu dăm gỗ. Khi khai báo hải quan, công ty khai báo số lượng 18.000 tấn dung sai +/- 10% đề nghị giải phóng hàng chờ kết quả giám định khối lượng. Kết quả giám định là 20.500 tấn (đã vượt quá 10% dung sai).

Bình luận

Thông tin bài viết

Câu hỏi: 18613:Công ty xuất khẩu dăm gỗ. Khi khai báo hải quan, công ty khai báo số lượng 18.000tấn dung sai +/- 10% đề nghị giải phóng hàng chờ kết quả giám định khối lượng. Kếtquả giám định là 20.500 tấn (đã vượt quá 10% dung sai). Căn cứ kết quả giám địnhcông ty khai báo bổ sung và nộp đủ số tiền thuế. Vậy trường hợp của công ty chúngtôi có bị phạt vi phạm hành chính không? Và có phải nộp tiền chậm nộp không? Ngày gửi: 30/03/2017 - Trả lời: 03/04/2017Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH chế biến dăm gỗ đại thắngĐịa chỉ: Tp cam ranh, khánh hoà - Email : Daithang_woodchip@yahoo.com.vnVướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:Căn cứ khoản điều 46 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tàichính quy định:“Điều 46. Nộp thuế đối với hàng hóa phải phân tích, giám địnhĐối với hàng hóa phải phân tích, giám định để đảm bảo xác định chính xác số thuếphải nộp thì người nộp thuế thực hiện nộp thuế theo quy định tại khoản 2 Điều 33 vàĐiều 42 Thông tư này.Nếu kết quả phân tích, giám định hàng hóa khác so với nội dung khai của người nộpthuế dẫn đến có thay đổi về số tiền thuế phải nộp thì sau khi có thông báo của cơ quanhải quan về kết quả phân tích, giám định, người nộp thuế thực hiện khai bổ sungthông tin trên Hệ thống, nộp thuế, không phải tính tiền chậm nộp trong thời gian chờkết quả phân tích, giám định hoặc được hoàn trả số tiền thuế đã nộp (nếu có) theo quyđịnh của pháp luật.Trường hợp người nộp thuế không khai bổ sung thì cơ quan hải quan thực hiện ấnđịnh thuế. Người nộp thuế có trách nhiệm nộp đủ số tiền thuế còn thiếu, tiền chậmnộp và tiền phạt (nếu có) theo quy định”.Như vậy, trường hợp sau khi có kết quả giám định, công ty thực khai bổ sung thôngtin trên Hệ thống và nộp bổ sung đủ số thuế còn thiếu thì không phải tính tiền chậmnộp trong thời gian chờ kết quả giám định trên số nhập thực tế phù hợp số khai báo đãcó tính thêm dung sai mà thôi.Tuy nhiên việc thực tế nhập khẩu vượt quá số lượng khai báo vượt 10% dung sai sẽ bịxem xét xử phạt hành chính về Hải quan tuỳ theo mức độ, tình tiết vi phạm.Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinhvướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai đểđược hướng dẫn cụ thể.1