Khai báo chung Invoice cho 2 đơn hàng Lưu

4 0 09/02/2021 Đăng bởi : Admin 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Họ phát hành 1 hóa đơn ghép 2 đơn hàng lại trị giá là 300usd cho lô hàng này với tên gọi là motor giảm tốc. Với trường hợp này, đơn hàng A mua motor (200usd), đơn hàng B mua hộp giảm tốc (100usd), hóa đơn thực tế nhập khẩu tên hàng là motor giảm tốc (300usd).

Bình luận

Thông tin bài viết

Khai báo chung InvoiceCâu hỏi: 23350:Trong quá trình sử dụng thì motor hư nên làm đơn hàng A mua motor với trị giá là200usd để về nhà máy thay thế - sau đó trong quá trình sử dụng hộp giảm tốc tiếp tụchư và cty làm đơn hàng B mua cùng nhà cung cấp với giá tri 100usd. Trong quá trìnhnhà cung cấp sản xuất thì họ ráp 2 mặt hàng này lại thành motor giảm tốc và xuất vềViệt Nam. Họ phát hành 1 hóa đơn ghép 2 đơn hàng lại trị giá là 300usd cho lô hàngnày với tên gọi là motor giảm tốc. Với trường hợp này, đơn hàng A mua motor(200usd), đơn hàng B mua hộp giảm tốc (100usd), hóa đơn thực tế nhập khẩu tên hànglà motor giảm tốc (300usd). Như vậy mô tả hàng hóa và trị giá giữa đơn hàng A và Bkhác so với thực tế hàng về VietNam. Vậy cty có thể sử dụng 2 đơn hàng trước lúc đặthàng và hóa đơn nhà cung cấp phát hành thực tế hàng đến Việt Nam để khai hải quanhay không?Ngày gửi: 04/01/2021 - Trả lời: 11/01/2021Tên doanh nghiệp: Công ty Ajinomoto Việt NamĐịa chỉ: Đồng Nai - Email :Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau: Theo quy định hiện hành, việc khai báo tên hàng và các chỉ tiêu lien quan phải phùhợp với thực tế và các chứng từ kèm tờ khai hải quan. Tùy thực tế hàng hóa, chứng từđính kèm mà công ty có thể lựa chọn việc khai báo theo từng chủng loại motor liênquan các hóa đơn chi tiết hay cụm motor giảm tốc theo hóa đơn tổng như đã nêu.Công ty có thể khai báo 01 tờ khai trong trường hợp chung nhiều đơn hàng, hóa đơntheo quy định tại Khoản 1 Điều 18 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 đượcsửa đổi, bổ sung: “... 7. Khoản 1 Điều 18 được sửa đổi, bổ sung như sau:Điều 18. Khai hải quan1. Nguyên tắc khai hải quan...c) Một tờ khai hải quan được khai báo cho lô hàng có một hóa đơn. Trường hợpkhai hải quan đối với lô hàng có nhiều hóa đơn trên một tờ khai hải quan theo quyđịnh tại khoản 7 Điều 25 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP, người khai hải quan lập Bảngkê hóa đơn thương mại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo mẫu số 02/BKHĐ/GSQLPhụ lục V ban hành kèm Thông tư này, gửi kèm tờ khai hải quan đến Hệ thống. b) Bổ sung điểm i, điểm k, điểm l, điểm m, điểm n, điểm o và điểm p khoản 1 như sau:1 “i) Một vận đơn phải được khai trên một tờ khai hải quan nhập khẩu. Trường hợp mộtvận đơn khai cho nhiều tờ khai hải quan, nhiều vận đơn khai trên một tờ khai hảiquan hoặc hàng hóa nhập khẩu không có vận đơn thì người khai hải quan thực hiệntheo hướng dẫn tại mẫu số 01 Phụ lục II ban hành kèm Thông tư này;...”Đề nghị Công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinhvướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai đểđược hướng dẫn cụ thể.2