Kết quả phân tích phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu Lưu

29 1 18/07/2017 Đăng bởi : Admin 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Theo luật XNK thì các kết quả phân tích phân loại sẽ có giá trị hiệu lực trong vòng 3 năm. Nếu 1 công văn phân tích phân loại được ban hành năm 2016, sẽ mất hiệu lực năm 2019, nhưng năm 2018 Việt Nam sẽ ban hành hệ thống hài hòa AHTN2017 với mã HS mới, nếu mã HS này thay thế mã HS đã được phân loại trong công văn như đã nêu thì tổng cục hải quan có ban hành công văn mới hủy bỏ hiệu lực của công văn cũ hay người sử dụng sẽ tự tìm hiểu để biết mã HS này còn được sử dụng hay không? Hiện tại chúng tôi khi tra trên các trang của các cơ quan hải quan, các công văn về kết quả phân tích phân loại từ năm 2004 đến nay vẫn được đăng tải.

Từ khóa :

Bình luận

Thông tin bài viết

   ơ ị ửTên: Integration Point - Malaysia  ỏ ư ợLĩnhvực:Chính sách xuất nhập khẩu, Thống kê, KhácTiêuđề:Kết quả phân tích phân loại XNKCâu hỏi:Kính gởi tổng cục hải quan,Mong quý cơ quan giải đáp giúp chúng tôi thắc mắc như sau:Chúng tôi hiện đang sử dụng dữ liệu về các kết quả phân tích phân loại hàng hóa XNK như nguồn thông tin tham khảo. Theo luật XNK thì các kết quả phân tích phân loại sẽ có giá trị hiệu lực trong vòng 3 năm. Nếu 1 công văn phân tích phân loại được ban hành năm 2016, sẽ mất hiệu lực năm 2019, nhưng năm 2018 Việt Nam sẽ ban hành hệ thống hài hòa AHTN2017 với mã HS mới, nếu mã HS này thay thế mã HS đã được phân loại trong công văn như đã nêu thì tổng cục hải quan có ban hành công văn mới hủy bỏ hiệu lực của công văn cũ hay người sử dụng sẽ tự tìm hiểu để biết mã HS này còn được sử dụng hay không?Hiện tại chúng tôi khi tra trên các trang của các cơ quan hải quan, các công văn về kết quả phân tích phân loại từ năm 2004 đến nay vẫn được đăng tải.Rất mong nhận được giải đáp từ quý tổng cục hải quan.Trân trọng cảm ơn,Đỗ Thị Thanh Quý.     ộ ư ợ ả ờĐơn vị phụ trách:Phòng QLGD&TTĐTNội dung trả lời:Trả lời câu hỏi bạn đọc, Bộ phận tư vấn của Ban biên tập có ý kiến trao đổi như sau: - Hiệu lực của văn bản thông báo kết quả xác định trước mã số hàng hóa được quy định tại khoản 6 Điều 24 Mục 4 Chương III Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ "Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan" như sau:“Điều 24. Thủ tục xác định trước mã số, xuất xứ, trị giá hải quan… 6. Hiệu lực của văn bản thông báo kết quả xác định trước mã số, xuất xứ, trị giá hảiquan:a) Văn bản thông báo kết quả xác định trước mã số, xuất xứ, trị giá hải quan có hiệu lực tối đa không quá 03 năm kể từ ngày Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ký ban hành. Riêng văn bản thông báo kết quả xác định trước mức giá có hiệu lực trực tiếp đối với lô hàng được xác định trước mức giá;1 b) Văn bản thông báo kết quả xác định trước mã số, xuất xứ, trị giá hải quan không có hiệu lực áp dụng trong trường hợp hàng hóa hoặc hồ sơ thực tế xuất khẩu, nhập khẩu khác với mẫu hàng hóa hoặc hồ sơ đề nghị xác định trước mã số, xuất xứ, trị giá hải quan;c) Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành văn bản hủy bỏ văn bản thông báo kết quả xác định trước mã số, xuất xứ, trị giá hải quan trong trường hợp phát hiện hồ sơ xác định trước mã số, xuất xứ, trị giá hải quan do tổ chức, cá nhân cung cấp không chính xác, không trung thực;d) Văn bản thông báo kết quả xác định trước mã số, xuất xứ, trị giá hải quan chấm dứt hiệu lực trong trường hợp quy định của pháp luật làm căn cứ ban hành văn bản thông báo kết quả xác định trước mã số, xuất xứ, trị giá hải quan được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế…”- Căn cứ quy định tại điểm g khoản 1 Điều 18 Mục 2 Chương II Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Bộ Tài chính "Quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu" thì:“Điều 18. Khai hải quan1. Nguyên tắc khai hải quan… g) Người khai hải quan được sử dụng kết quả giám định, phân tích của các tổ chức có chức năng theo quy định của pháp luật để khai các nội dung có liên quan đến tên hàng, mã số, chất lượng, chủng loại, số lượng và các thông tin khác liên quan đến lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu.Người khai hải quan được sử dụng kết quả phân tích, phân loại của lô hàng đã được thông quan trước đó để khai tên hàng, mã số cho các lô hàng tiếp theo có cùng tên hàng, thành phần, tính chất lý hóa, tính năng, công dụng, nhập khẩu từ cùng một nhà sản xuất trong thời hạn 03 năm kể từ ngày có kết quả phân tích, phân loại; trừ trường hợp quy định của pháp luật làm căn cứ ban hành thông báo kết quả phân tích, phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được sửa đổi, bổ sung, thay thế;…”Bộ phận tư vấn của Ban biên tập thông báo để bạn đọc biết.Trân trọng!2