Incoterms 2010 Tếng Việt (Các quy tắc của ICC về sử dụng các điều kiện Thương mại quốc tế) Lưu

6970 891 10/10/2018 Đăng bởi : Admin 111 Trang pdf
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Ebook Incoterms 2010 Tiếng Việt (Các quy tắc của ICC về sử dụng các điều kiện Thương mại quốc tế)

Từ khóa : Incoterms 2010

Bình luận

Thông tin bài viết

PHÒNG THƯƠNG MẠI QƯÓC TẺ (ICC)INCOTERMS®CÁC QUY TẮC CỦA ICC VỀ sử DỤNGCÁC ĐIỀU KIỆN THƯƠNG MẠI QUỐC TỂ VÀ NỘI ĐỊACó hiệu lực từ 01/01/2011 Entry into force: 01 January 2011NHÀ XUẤT BẢN THÔNG TIN VÀ TRUYÈN THÔNGHÀ NỘ I-2010 MỤC LỤC____________________Lời giới thiệu của trường Đại học Ngoại thươ ng.......................................4Lời nói đ ầ u .............................................................................................. 5Lời giới thiệu............................................................................................6INCOTERMS® 2010_______Các điều kiện dùng cho một hoặc nhiều phương thức vận tả i.......13EXW........................................................................................................15FCA.........................................................................................................23CPT.........................................................................................................31C IP ..............................................................................................,........39DAT......................................................................................................... 51DAP......................^..............................................................................59DDP.........................................................................................................67Các điều kiện áp dụng cho vận tải biển và vận tải thủy nội địa....75FAS......................................................................................................77FOB.........................................................................................................85CFR.........................................................................................................93C IF ........................................................................................................103 LỜI GIỚI THIỆUĐiều kiện Incoterms giải thích những điều kiện thương mại được viết tăt bàng ba chữ cái, thể hiện tập quán giao dịch giù*a các doanh nghiệp tronii các hợp đồng mua bán hàng hóa. Điều kiện ỉncoterms chủ yếu mô tá các nghĩa vụ, chi phí và rủi ro trong quá trình hàng hóa được giao từ người bán sang người mua.Cách sử dụng Incoterms ® 20101. Dân chiếu các điều kiện Incoterms ® 2010 vào hợp đồng muabán hàng hóaNếu bạn muốn áp dụng các quy tác Incoterms ® 2010 vào hợp đồnii mua bán hàng hóa thì phải làm rõ điều đó trong hợp đồng bằng cách dùng các từ ngữ, như: “[Điều kiện được chọn, tên địa điêm, Incoterms ® 2010]”.2. Uựa chọn điều kiện Incoterms phù hợpIĐiều kiện Incoteims được ehọn phải phù họp với hàng hóa, phưoTig tiện vận tải và quan trọng hơn cả là phái xem các bên có ý định đặl ra cho người mua hoặc người bán các nghĩa vụ bồ sung, ví dụ như nghía vụ tồ chức vận tải và mua bảo hiểm. Hướng dẫn sử dụng trong từng điều kiện Incoterms cung cấp những thông tin đặc biệt hữu ícb cho việc ỉựa chọn các điềưkiện. Dù chọn điều kiện Incotenĩis nào, các bên vẫn cần biết ràng việc giải thích hợp đồng còn chi phối mạnh mẽ hơn tập quẩn riêng của từng càng hoặc từng địa phương có liên quan.3. Quy định nơi hoặc cảng càng chính xác càng tốtĐiều kiện Incoterms được lựa chọn chỉ phát huy hiệu ỉực khi các bên chỉ định một nơi hoặc một cảng, và sẽ là tối ưu nếu các bên quv định chính xác nơi hoặc cảng đó.Chẳng hạn cần quy định như:“ FCA 38 Cours Albert 1er, Paris, Prance Incoterm s ® 2010” .Theo các điều kiện như; Giao tại xưởng (EXW), Giao cho người chuyên chở (FCA), Giao tại bến (DAT), Giao tại nơi đến (DAP), Giao hàng đã nộp thuế (DDP), Giao dọc mạn tàu (FAS), Giao lên tàu (FOB), thì noi được chỉ định là nơi diễn ra việc giao hàng và là nơi rủi ro chuyển từ người bán sang người mua. Theo các điều kiện: Cước phí trả tới (CPT), Cước phí và bảo hiểm trà tới (CIP), Tiền hàng và cước phí (CFR), Tiền hàng, bảo hiểm và cước phí (CĨF), thì địa điểm được chỉ định kliác vớ'Phòng thương mại Quốc tế (ICC)6 Incoterms® 2010