Hủy tờ khai do tàu bị nạn không cập cảng Lưu

6 1 25/04/2017 Đăng bởi : Admin 1 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Công ty có tờ khai hàng lẻ khai ngày 10/04/2017, trên tàu Van Manila S037. Tờ khai luồng vàng đăng ký ngày 13/04/2017. Do tàu bị nạn nên bị giam giữ để các bên liên quan điều tra nên không cập cảng như dự kiến ngày 11/04/2017. Nếu đến 26/04/2017, quá hạn 15 ngày em có phải hủy tờ khai hay không? Hay đợi hàng về và nhận bình thường?

Từ khóa :

Bình luận

Thông tin bài viết

Câu hỏi: 18759:Công ty có tờ khai hàng lẻ khai ngày 10/04/2017, trên tàu Van Manila S037. Tờ khailuồng vàng đăng ký ngày 13/04/2017. Do tàu bị nạn nên bị giam giữ để các bên liênquan điều tra nên không cập cảng như dự kiến ngày 11/04/2017. Nếu đến 26/04/2017,quá hạn 15 ngày em có phải hủy tờ khai hay không? Hay đợi hàng về và nhận bìnhthường?Ngày gửi: 26/04/2017 - Trả lời: 28/04/2017Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH CẨM GIAĐịa chỉ: ap 1, xa Binh My, huyen Cu Chi - Email : xmenhoangtu2@gmail.comVướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:Căn cứ điểm a và điểm b khoản 1 điều 22 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định:“Điều 22. Hủy tờ khai hải quan1. Các trường hợp hủy tờ khai:a) Quá thời hạn 15 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai, hàng hóa được miễn kiểm trathực tế nhưng không có hàng nhập khẩu đến cửa khẩu nhập hoặc hàng xuất khẩuchưa đưa vào khu vực giám sát hải quan tại cửa khẩu xuất;b) Quá thời hạn 15 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai mà người khai hải quan khôngxuất trình hồ sơ hải quan trong trường hợp phải xuất trình hồ sơ hải quan để cơ quanhải quan kiểm tra”;Như vậy nếu quá 15 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai mà hàng chưa cập cảng hoặc đãcập cảng nhưng công ty không xuất trình hồ sơ để cơ quan hải quan kiểm tra thì phảihuỷ tờ khai.Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinhvướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai đểđược hướng dẫn cụ thể.1