Hướng dẫn về hủy tờ khai và khai báo tờ khai nhập hàng gửi kho ngoại quan vào nội địa Lưu

171 2 05/05/2017 Đăng bởi : Admin 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Khách hàng của công ty chúng tôi đã đăng ký tờ khai hàng hóa xuất khẩu trên phần mềm khai báo hải quan / mã phân loại kiểm tra : 2, hiện đang tiến hành thủ tục hủy tờ khai xuất khẩu Trường hợp khách hàng khai báo hải quan theo quy định để tự nhập khẩu hàng hóa của mình từ kho ngoại quan về trước khi tiêu thụ tại thị trường nội địa, xin hỏi " đơn vị nào sẽ đứng tên là người xuất khẩu trên tờ khai nhập khẩu nhập

Bình luận

Thông tin bài viết

Câu hỏi: 18804:Công ty chúng tôi là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực giao nhận vận tải: 1.Khách hàng của công ty chúng tôi đã đăng ký tờ khai hàng hóa xuất khẩu trên phầnmềm khai báo hải quan / mã phân loại kiểm tra : 2, hiện đang tiến hành thủ tục hủy tờkhai xuất khẩu theo quy định tại mục a & b, điểm 1, điều 22 Thông tư 38/2015/TT-BTC. Vậy khách hàng có bị xử phạt vi phạm hành chính theo điều 6, nghị định 45/2016/NĐ-CP " 3. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với mộttrong các hành vi sau: a) Nộp tờ khai hải quan khi chưa có hàng hóa xuất khẩu tập kếttại địa điểm đã thông báo với cơ quan hải quan" hay không ? 2. Khách hàng là doanh nghiệp nội địa mua hàng của đối tác nước ngoài & làm thủtục gửi các lô hàng hóa nhập khẩu này từ nước ngoài vào kho ngoại quan để cung cấpcho các doanh nghiệp trong nước, trường hợp khách hàng khai báo hải quan theo quyđịnh để tự nhập khẩu hàng hóa của mình từ kho ngoại quan về trước khi tiêu thụ tại thịtrường nội địa, xin hỏi " đơn vị nào sẽ đứng tên là người xuất khẩu trên tờ khai nhậpkhẩu nhập hàng từ kho ngoại quan về nội địa trong trường hợp nêu trên ?Ngày gửi: 06/05/2017 - Trả lời: 10/05/2017Tên doanh nghiệp: Công ty TNNN Starnet VinaĐịa chỉ: Hà Nội - Email : vuquanghuy.tbhn@gmail.comVướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:1. Vướng mắc 1Căn cứ điểm a và điểm b khoản 1 điều 22 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định:“Điều 22. Hủy tờ khai hải quan1. Các trường hợp hủy tờ khai:a) Quá thời hạn 15 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai, hàng hóa được miễn kiểm trathực tế nhưng không có hàng nhập khẩu đến cửa khẩu nhập hoặc hàng xuất khẩuchưa đưa vào khu vực giám sát hải quan tại cửa khẩu xuất;b) Quá thời hạn 15 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai mà người khai hải quan khôngxuất trình hồ sơ hải quan trong trường hợp phải xuất trình hồ sơ hải quan để cơ quanhải quan kiểm tra;….Căn cứ điểm a khoản 8 điều 18 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 củaBộ Tài chính quy định:Điều 18. Khai hải quan...8. Thời hạn nộp tờ khai hải quan1 a) Đối với hàng hóa xuất khẩu, việc nộp tờ khai hải quan được thực hiện sau khi đãtập kết hàng hóa tại địa điểm do người khai hải quan thông báo và chậm nhất 04 giờtrước khi phương tiện vận tải xuất cảnh; đối với hàng hóa xuất khẩu gửi bằng dịch vụchuyển phát nhanh thì chậm nhất là 02 giờ trước khi phương tiện vận tải xuất cảnh;Theo hướng dẫn tại Công văn số 10371/TCHQ-PC ngày 03/11/2016 của Tông cục Hảiquan thì “thời điểm phát sinh hành vi vi phạm tại điểm a khoản 3 điều 6 Nghịđịnh 127/2013/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 45/2016/NĐ-CP) làthời điểm khi doanh nghiệp khai chính thức tờ khai hải quan, không phải là thời điểmxuất trình hồ sơ hải quan (vàng, đỏ)”.Theo các quy định trên, khi doanh nghiệp huỷ tờ khai theo các trường hợp quy định tạiđiểm a, điểm b khoản 1 điều 22 Thông tư 38/2015/TT-BTC thì không xử phạt vi phạmhành chính về hành vi huỷ tờ khai. Tuy nhiên, nếu công ty xin huỷ tờ khai với lý dochưa tập kết được hàng hoá thì sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính do vi phạm quy địnhtại điểm a khoản 8 nghị định số 08/2015/NĐ-CP. Hình thức xử phạt thực hiện theoquy định tại điểm a khoản 3 điều 6 Nghị định 127/2013/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổsung tại Nghị định số 45/2016/NĐ-CP).2. Vướng mắc 2Căn cứ khoản 2 điều 88 Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủquy định:“Điều 88. Thủ tục hải quan đối với hàng hóa đưa vào, đưa ra kho ngoại quan2. Hàng hóa từ kho ngoại quan đưa ra nước ngoài hoặc đưa vào nội địa hoặc các khuphi thuế quan, chủ hàng hoặc người được chủ hàng ủy quyền phải kê khai thông tinhàng hóa xuất kho ngoại quan với Chi cục Hải quan quản lý kho ngoại quan. Trườnghợp nhập khẩu vào thị trường Việt Nam thì phải làm thủ tục hải quan như đối vớihàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài theo loại hình nhập khẩu tương ứng; thời điểmnhập khẩu thực tế hàng hóa là thời điểm cơ quan hải quan xác nhận hàng hóa đưa rakhỏi kho ngoại quan”.Như vậy, tên người xuất khẩu trên tờ khai nhập hàng hoá từ kho ngoại quan vào nộiđịa là tên chủ hàng hoá gửi kho ngoại quan. Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phátsinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờkhai để được hướng dẫn cụ thể.2