Hưỡng dẫn thủ tục nhập khẩu quạt Lưu

1597 4 18/07/2017 Đăng bởi : Admin 3 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Công ty chúng tôi chuẩn bị nhập khẩu mặt hàng quạt dùng trong gia đình với mã hs code 84145110. vậy thủ tục nhập khẩu cho mặt hàng đó cần những gì? khi nhập khẩu về Việt Nam có cần kiểm tra chất lượng nhà nước hay không? và ngoài kiểm tra chất lượng, mặt hàng công ty Chúng tôi nhập khẩu về còn cần kiểm tra của ban ngành liên quan khác không?

Bình luận

Thông tin bài viết

   ơ ị ửTên: Công Ty sailink Viet Nam  ỏ ư ợLĩnhvực:Chính sách xuất nhập khẩu, Chính sách thuế, Nhập khẩuTiêuđề:hưỡng dẫn thủ tục nhập khẩu quạtCâu hỏi:Kỉnh gửi: tổng cục Hải Quan Việt NamCông ty chúng tôi chuẩn bị nhập khẩu mặt hàng quạt dùng trong gia đình với mã hs code 84145110. vậy thủ tục nhập khẩu cho mặt hàng đó cần những gì? khi nhập khẩu về Việt Nam có cần kiểm tra chất lượng nhà nước hay không? và ngoài kiểm tra chất lượng, mặt hàng công ty Chúng tôi nhập khẩu về còn cần kiểm tra của ban ngành liên quan khác không?Rất mong nhận được sự giúp đỡ và giải đáp vướng mắc để Công Ty Chúng Tôi có thể nhập khẩu theo đúng Quy Định của Nhà Nước Việt Nam.Xin chân thành cảm ơn Tổng Cục Hải Quan Việt Nam!     ộ ư ợ ả ờĐơn vị phụ trách:Phòng QLGD&TTĐTNội dung trả lời:Trả lời câu hỏi bạn đọc, Bộ phận tư vấn của Ban biên tập có ý kiến trao đổi như sau: 1/ Về chính sách mặt hàngCăn cứ Danh mục hàng hóa đã qua sử dụng cấm nhập khẩu được quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 04/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Bộ Công Thương "Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hànhLuật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài" thì hàng hóa thuộc phân nhóm 8414.51 “Quạt bàn, quạt sàn, quạt tường, quạt cửa sổ, quạt trần hoặc quạt mái,có động cơ điện gắn liền với công suất không quá 125 W: (trừ quạt công nghiệp)” đã qua sử dụng cấm nhập khẩu.Nếu hàng hóa công ty bạn chuẩn bị nhập khẩu không thuộc đối tượng trên thì được nhập khẩu vào thị trường Việt Nam.2/ Về thủ tục hải quan- Thủ tục hải quan: Bạn đọc tham khảo quy định tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Bộ Tài chính "Quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá 1 xuất khẩu, nhập khẩu".- Hồ sơ hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu được quy định tại khoản 2 Điều 16 Mục 2 Chương II Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Bộ Tài chính "Quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu" như sau:“Điều 16. Hồ sơ hải quan… 2. Hồ sơ hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu bao gồm:a) Tờ khai hàng hóa nhập khẩu theo các chỉ tiêu thông tin tại Phụ lục II ban hành kèm Thông tư này.Trường hợp thực hiện trên tờ khai hải quan giấy theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP, người khai hải quan khai và nộp 02 bản chính tờ khai hàng hóa nhập khẩu theo mẫu HQ/2015/NK Phụ lục IV ban hành kèm Thông tư này;b) Hóa đơn thương mại trong trường hợp người mua phải thanh toán cho người bán: 01 bản chụp.Trường hợp chủ hàng mua hàng từ người bán tại Việt Nam nhưng được người bán chỉ định nhận hàng từ nước ngoài thì cơ quan hải quan chấp nhận hóa đơn do người bán tại Việt Nam phát hành cho chủ hàng.Người khai hải quan không phải nộp hóa đơn thương mại trong các trường hợp sau:b.1) Người khai hải quan là doanh nghiệp ưu tiên;b.2) Hàng hóa nhập khẩu để thực hiện hợp đồng gia công cho thương nhân nước ngoài, người khai hải quan khai giá tạm tính tại ô “Trị giá hải quan” trên tờ khai hải quan;b.3) Hàng hóa nhập khẩu không có hóa đơn và người mua không phải thanh toán cho người bán, người khai hải quan khai trị giá hải quan theo hướng dẫn của Bộ Tài chính về xác định trị giá hải quan.c) Vận tải đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương đối với trường hợp hàng hóa vận chuyển bằng đường biển, đường hàng không, đường sắt, vận tải đa phương thức theo quy định của pháp luật (trừ hàng hoá nhập khẩu qua cửa khẩu biên giới đường bộ, hàng hoá mua bán giữa khu phi thuế quan và nội địa, hàng hóa nhập khẩu do người nhập cảnh mang theo đường hành lý): 01 bản chụp.Đối với hàng hóa nhập khẩu phục vụ cho hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí được vận chuyển trên các tàu dịch vụ (không phải là tàu thương mại) thì nộp bản khai hàng hoá (cargo manifest) thay cho vận tải đơn;d) Giấy phép nhập khẩu đối với hàng hóa phải có giấy phép nhập khẩu; Giấy phép nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan: 01 bản chính nếu nhập khẩu một lần hoặc 01 bảnchụp kèm theo Phiếu theo dõi trừ lùi nếu nhập khẩu nhiều lần;đ) Giấy thông báo miễn kiểm tra hoặc Giấy thông báo kết quả kiểm tra của cơ quan kiểm tra chuyên ngành theo quy định của pháp luật: 01 bản chính.Đối với chứng từ quy định tại điểm d, điểm đ khoản này, nếu áp dụng cơ chế một cửa quốc gia, cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành gửi giấy phép nhập khẩu, văn bản thông báo kết quả kiểm tra, miễn kiểm tra chuyên ngành dưới dạng điện tử thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia, người khai hải quan không phải nộp khi làm thủ tục hải quan;2 e) Tờ khai trị giá: Người khai hải quan khai tờ khai trị giá theo mẫu, gửi đến Hệ thống dưới dạng dữ liệu điện tử hoặc nộp cho cơ quan hải quan 02 bản chính (đối với trường hợp khai trên tờ khai hải quan giấy). Các trường hợp phải khai tờ khai trị giá và mẫu tờ khai trị giá thực hiện theo Thông tư của Bộ Tài chính quy định về việc xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;g) Chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa (Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa hoặc Chứng từ tự chứng nhận xuất xứ): 01 bản chính hoặc chứng từ dưới dạng dữ liệu điện tử trong các trường hợp sau:g.1) Hàng hoá có xuất xứ từ nước hoặc nhóm nước có thoả thuận về áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt với Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam và theo các Điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia, nếu người nhập khẩu muốn được hưởng các chế độ ưu đãi đó;g.2) Hàng hoá thuộc diện do Việt Nam hoặc các tổ chức quốc tế thông báo đang ở trong thời điểm có nguy cơ gây hại đến an toàn xã hội, sức khoẻ của cộng đồng hoặc vệ sinh môi trường cần được kiểm soát;g.3) Hàng hoá nhập khẩu từ các nước thuộc diện Việt Nam thông báo đang ở trong thời điểm áp dụng thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp, thuế chống phân biệt đối xử, thuế tự vệ, thuế suất áp dụng theo hạn ngạch thuế quan;g.4) Hàng hoá nhập khẩu phải tuân thủ các chế độ quản lý nhập khẩu theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.Trường hợp theo thoả thuận về áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt với Việt Nam hoặc theo các Điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia có quy định về việc nộp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa nhập khẩu là chứng từ điện tử hoặc Chứng từ tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa của người sản xuất/người xuất khẩu/người nhập khẩu thìcơ quan hải quan chấp nhận các chứng từ này…”3/ Về thủ tục quản lý chuyên ngành- Căn cứ quy định tại Mục II Thông tư số 01/2009/TT-BKHCN ngày 20 tháng 3 năm 2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ “Quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ” thì “Quạt điện” thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ (Danh mục sản phẩm, hànghóa nhóm 2). - Căn cứ Phụ lục Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra chất lượng theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trước khi thông quan thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành kèm theo Quyết định số 1171/QĐ-BKHCN ngày 27 tháng5 năm 2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ thì: Quạt điện (bao gồm cả các loại quạt điện: Quạt trần; Quạt bàn (kể cả loại phun sương); Quạt treo tường; Quạt đứng (kể cả loại phun sương); Quạt thông gió; Quạt nối ống; Quạt không cánh (bên ngoài); Quạt tích điện; quạt tích điện sử dụng điện và năng lượng mặt trời; Quạt điện làm mát bình thường được bố trí thêm dây đốt để sưởi khi có nhu cầu; Quạt tháp (dạng hình tháp); Quạt sàn) tương ứng với các mã HS 8414.51.10; 8414.51.91; 8414.51.99; 8414.59.41; 8414.59.49 phải kiểm tra chất lượng theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 4:2009/BKHCN tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh, thành phố.3