Hướng dẫn thủ tục nhập khẩu bộ linh kiện lắp ráp động cơ máy dầu Diesel Lưu

135 1 11/04/2017 Đăng bởi : Admin 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Hiện công ty nhập khẩu bộ linh kiện để lắp ráp động cơ máy dầu Diesel, vậy công ty chúng tôi xin hỏi là bộ linh kiện phải thỏa mãn các tiêu chí gì để được áp thuế theo mã HS linh kiện rời rạc?

Bình luận

Thông tin bài viết

Câu hỏi: 18729:Hiện công ty nhập khẩu bộ linh kiện để lắp ráp động cơ máy dầu Diesel, vậy công tychúng tôi xin hỏi là bộ linh kiện phải thỏa mãn các tiêu chí gì để được áp thuế theo mãHS linh kiện rời rạc? Ngày gửi: 12/04/2017 - Trả lời: 27/04/2017Tên doanh nghiệp: Công ty CP Cơ khí Ôt ô 3-2Địa chỉ: 45 Lò sũ, Hoàn Kiếm, Hà Nội - Email : nghtung81@gmail.comVướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau: Để xác định mã HS của hàng hóa cần căn cứ vào tính chất, thành phần cấu tạo,…của hàng hóa thực tế nhập khẩu và căn cứ Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩuViệt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 1/7/2015 của BộTài chính; 06 (sáu) quy tắc phân loại tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tưsố 103/2015/TT-BTC;Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tàichính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích đểkiểm tra chất lượng; kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhậpkhẩu; Nghị định 122/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016 của Chính phủ về ban hành BiểuThuế xuất nhập nhập khẩu ưu đãi (có hiệu lực kể từ ngày 01/09/2016).- Tham khảo quy định tại Thông tư số 05/2012/TT-BKHCN về sửa đổi, bổ sung điều 1Quyết định số 05/2005/QĐ-BKHCN ngày 11/05/2005 của Bộ trưởng Bộ Khoa học vàCông nghệ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 28/2004/QĐ-BKHCN ngày01/10/2004 về phương pháp xác định tỷ lệ nội địa hóa đối với ô tô và các văn bản củaBộ Khoa học Công nghệ không có quy định về mức độ rời rạc đối với động cơ máydầu Diesel. - Căn cứ quy tắc 2a và chú giải của quy tắc 2a về các mặt hàng ở dạng chưa lắp ráphoặc tháo rời quy định tại phụ lục 2 ban hành kèm Thông tư số 103/2015/TT-BTC:QUI TẮC 2(a) Một mặt hàng được phân loại vào một nhóm hàng thì mặt hàng đó ở dạng chưahoàn chỉnh hoặc chưa hoàn thiện cũng thuộc nhóm đó, nếu đã có đặc trưng cơ bảncủa hàng hóa đó khi đã hoàn chỉnh hoặc hoàn thiện. Cũng phân loại như vậy đối với hàng hóa ở dạng hoàn chỉnh hay hoàn thiện hoặc đã có đặc trưng cơ bản của hànghóa ở dạng hoàn chỉnh hay hoàn thiện (hoặc được phân loại vào dạng hàng hóa đãhoàn chỉnh hay hoàn thiện theo nội dung Qui tắc này), nhưng chưa lắp ráp hoặc tháorời.CHÚ GIẢI QUI TẮC 2 (a)(Các mặt hàng ở dạng chưa lắp ráp hoặc tháo rời) 1 (V) Phần thứ hai của Qui tắc 2(a) qui định rằng hàng hóa hoàn chỉnh hoặc hoànthiện ở dạng chưa lắp ráp hoặc dạng tháo rời được phân loại cùng nhóm với hànghóa đó đã lắp ráp. Hàng hóa thường ở dạng này do yêu cầu hoặc sự thuận tiện choviệc đóng gói, xếp dỡ hoặc vận chuyển.(VI) Qui tắc này cũng áp dụng với hàng hóa chưa hoàn chỉnh hoặc chưa hoàn thiện,ở dạng chưa lắp ráp hoặc tháo rời với điều kiện những mặt hàng này được phân loạinhư hàng hóa đã hoàn chỉnh hoặc hoàn thiện theo phần đầu của Qui tắc này.(VII) Theo mục đích của Qui tắc này, “hàng hóa ở dạng chưa lắp ráp hoặctháo rời” là những hàng hóa mà bộ phận của chúng sẽ được lắp ráp lại vớinhau bằng các dụng cụ lắp ráp (vít, bu-lông, đai ốc, ê -cu,…), hoặc ghép bằngđinh tán hoặc bằng cách hàn lại, với điều kiện những hoạt động này chỉ đơnthuần là lắp ráp. Không tính đến sự phức tạp của phương pháp lắp ráp. Tuy nhiên, các bộphận cấu thành không phải trải qua bất cứ quá trình gia công nào khác để sảnphẩm trở thành dạng hoàn thiện. Những bộ phận chưa lắp ráp thừa ra về số lượng theo yêu cầu để hoàn thiệnmột mặt hàng thì sẽ được phân loại riêng.(VIII) Những trường hợp áp dụng Qui tắc này được nêu trong các Chú giảitổng quát của Phần hoặc Chương (ví dụ, Phần XVI, và Chương 44, 86, 87, và89).(IX) Do phạm vi của các nhóm từ Phần I tới Phần VI, Qui tắc này thườngkhông áp dụng đối với hàng hóa thuộc những Phần này. - Trường hợp hàng hoá thực tế nhập khẩu của Công ty nếu thoả quy tắc 2a dẫntrên, khi nhập khẩu dạng tháo rời thì được phân loại theo mã HS nguyên chiếc.Trường hợp không thoả mãn quy tắc 2a thì phân loại theo mã HS linh kiện rời rạc. Lưu ý: Để xác định chính xác mã số HS, trước khi làm thủ tục hải quan, công tycó thể đề nghị xác định trước theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.Căn cứ để áp mã số thuế là căn cứ vào hànghóa thực tế nhập khẩu của Công ty tại thời điểm nhập khẩu, trên cơ sở doanh nghiệpcung cấp tài liệu kỹ thuật (nếu có) hoặc/và đi giám định tại Trung tâm phân tích phânloại của Hải quan. Kết quả kiểm tra thực tế của hải quan nơi công ty làm thủ tục và kếtquả của Trung tâm phân tích phân loại xác định là cơ sở pháp lý và chính xác để ápmã đối với hàng hóa nhập khẩu đó. Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phátsinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dự kiếnđăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.2