Hướng dẫn thủ tục hải quan mua hàng của DNCX đưa vào kho ngoại quan chờ xuất khẩu. Lưu

67 1 18/07/2017 Đăng bởi : Admin 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Trước đây khách hàng của bên em ( là công ty FDI- Cty TNHH ITSUWA Việt Nam) đã được quý Tổng Cục hướng đôi với trường hợp ( thủ tục hải quan mua hàng của DNCX đưa vào kho ngoại quan chờ xuất khẩu). Nay công ty em xin hỏi bổ sung nội dung như sau: + Sau khi hàng hóa được mua từ DNCX gửi vào kho ngoại quan thì bên em có được phép bán lại cho DNCX khác hoặc các doanh nghiệp trong nội địa. + Sau khi hàng hóa được mua từ DNCX gửi vào kho ngoại quan thì bên em tiến hành bán cho một công ty ở nước ngoài nhưng họ lại chỉ định giao hàng cho một DNCX khác tại việt nam.

Bình luận

Thông tin bài viết

   ơ ị ửTên: Công ty TNHH Yusen Logistics Việt Nam  ỏ ư ợLĩnhvực:Chính sách xuất nhập khẩuTiêuđề:Hướng dẫn thủ tục hải quan mua hàng của DNCX đưa vào kho ngoại quan chờ xuất khẩu.Câu hỏi:Dear Các Anh/Chị bộ phận hỗ trợ của TCHQTrước đây khách hàng của bên em ( là công ty FDI- Cty TNHH ITSUWA Việt Nam) đã được quý Tổng Cục hướng đôi với trường hợp ( thủ tục hải quan mua hàng của DNCX đưa vào kho ngoại quan chờ xuất khẩu). Nay công ty em xin hỏibổ sung nội dung như sau:+ Sau khi hàng hóa được mua từ DNCX gửi vào kho ngoại quan thì bên em có được phép bán lại cho DNCX khác hoặc các doanh nghiệp trong nội địa.+ Sau khi hàng hóa được mua từ DNCX gửi vào kho ngoại quan thì bên em tiến hành bán cho một công ty ở nước ngoài nhưng họ lại chỉ định giao hàng cho một DNCX khác tại việt nam.Quý Anh/Chị cho em hỏi là với các trường hợp trên bên em có được phép thực hiện không? Và thực hiện thủ tục theo quy định tại văn bản nào?Rất mong nhận được hướng dẫn từ quý cơ quan để công ty thực hiện cho đúng.     ộ ư ợ ả ờĐơn vị phụ trách:Phòng QLGD&TTĐTNội dung trả lời:Trả lời câu hỏi bạn đọc, Bộ phận tư vấn của Ban biên tập có ý kiến trao đổi như sau:Bạn đọc tham khảo Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ:“Điều 88. Thủ tục hải quan đối với hàng hóa đưa vào, đưa ra kho ngoại quan1. Hàng hóa từ nước ngoài hoặc từ nội địa, từ khu phi thuế quan đưa vào kho ngoại quan, chủ hàng hoặc người được chủ hàng ủy quyền phải làm thủ tục nhập kho ngoại quan tại Chi cục Hải quan quản lý kho ngoại quan.2. Hàng hóa từ kho ngoại quan đưa ra nước ngoài hoặc đưa vào nội địa hoặc các khu phi thuế quan, chủ hàng hoặc người được chủ hàng ủy quyền phải kê khai thông tin hàng hóa xuất kho ngoại quan với Chi cục Hải quan quản lý kho ngoại quan. Trường hợp nhập khẩu vào thị trường Việt Nam thì phải làm thủ tục hải quan như đối với hànghóa nhập khẩu từ nước ngoài theo loại hình nhập khẩu tương ứng; thời điểm nhập 1 khẩu thực tế hàng hóa là thời điểm cơ quan hải quan xác nhận hàng hóa đưa ra khỏi kho ngoại quan.Hàng hóa gửi kho ngoại quan thuộc diện buộc phải tái xuất theo quyết định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền thì không được phép nhập khẩu trở lại thị trường Việt Nam.3. Hàng hóa vận chuyển từ cửa khẩu nhập đến kho ngoại quan; hàng hóa từ kho ngoại quan đến cửa khẩu xuất; hàng hóa từ nội địa đưa vào kho ngoại quan và ngược lại phảilàm thủ tục hải quan như đối với hàng hóa vận chuyển đang chịu sự giám sát hải quan,trừ trường hợp hàng hóa đã làm thủ tục xuất khẩu từ nội địa hoặc hàng hóa khi làm thủtục nhập khẩu vào nội địa đã mở tờ khai vận chuyển kết hợp..”.Bộ phận tư vấn của Ban biên tập thông báo để bạn đọc biết./.2