HS code Mã HS. Phân nhóm, Nhóm, Chương, Phần trong phân loại hàng hóa Lưu

2563 138 22/09/2018 Đăng bởi : Admin 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
– – Chương: Gồm có 97 chương, mỗi chương đều có chú giải chương. 2 ký tự đầu tiên mô tả tổng quát về hàng hóa (thêm chương 98 và 99 dành riêng cho mỗi quốc gia)

Bình luận

Thông tin bài viết

Copyright © ThuVienXuatNhapKhau.Vn 2018. All Rights Reserved 26CHUYÊN ĐỀ 2: CHUYÊN ĐỀ 2: THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2.1. PHÂN LOẠI HÀNG HÓA Phân loại hàng hóa là việc căn cứ vào đặc điểm, thành phần, cấu tạo, tính chất lý, hóa, công dụng, quy cách đóng gói và các thuộc tính khác của hàng hóa để xác định tên gọi, mã số của hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam. 2.1.1. Mã số hàng hóa (HS code) Hệ thống HS (Harmonized Commodity Description and Coding System) được định nghĩa là Hệ thống hài hòa mô tả và mã hóa hàng hóa, được tiêu chuẩn hóa quốc tế về tên gọi và mã số để phân loại hơn 98% hàng hóa được buôn bán trên phạm vi toàn thế giới của Tổ chức Hải quan thế giới – WCO. Hệ thống HS được xây dựng với mục đích trở thành ngôn ngữ chung cho hàng hóa, là công cụ không thể thiếu trong hoạt động thương mại quốc tế; xác định thuế hải quan, nguồn gốc hàng hóa; kiểm soát cửa khẩu …; phục vụ công tác thống kê. PHÂN NHÓM08 đến 10 ký tự (tùy quốc gia)NHÓM04 ký tự đầu tiênCHƯƠNG97 chương chung; 02 ký tự đầu tiênPHẦN21 hoặc 22 phần Copyright © ThuVienXuatNhapKhau.Vn 2018. All Rights Reserved 27THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU Theo hệ thống HS, hàng hóa trên toàn thế giới được phân chia thành các Phần, trong phần được chia thành các Chương, trong chương được chia thành các Nhóm, trong nhóm được chia thành các Phân Nhóm. Ví dụ: Khi bạn muốn xuất khẩu CÀ PHÊ RANG, bạn cần phải xác định mã số hàng hóa của mặt hàng này để tra cứu thuế xuất khẩu, các chính sách xuất khẩu tại Việt Nam và thuế nhập khẩu, các chính sách nhập khẩu tại nước nhập khẩu. Dựa vào hệ thống HS, chính phủ ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam, theo đó mặt hàng CÀ PHÊ RANG được phân loại như sau: Nguyên tắc phân loại hàng hóa quy định một mặt hàng chỉ có một mã số (mã HS) duy nhất theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam. Mã số của mặt hàng CÀ PHÊ RANG hay bất cứ hàng hóa nào khác được thống nhất phân loại theo Hệ thống HS nên sẽ giống nhau trên toàn thế giới tính đến Phân Nhóm (đến 06 chữ số), các chữ số còn lại trong mã số hàng hóa có thể khác nhau tùy theo từng quốc gia. 2.1.2. Quy tắc phân loại hàng hóa1 Kèm theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam, chính phủ cũng quy định Sáu (6) quy tắc tổng quát giải thích việc phân loại hàng hóa nhằm đảm bảo chắc chắn rằng một hàng hóa cụ thể luôn được phân loại và xác định được mã HS chính xác. Việc phân loại hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam phải tuân theo các qui tắc sau: 1 Hiểu đơn giản đây là quy tắc để xác định mã HS của hàng hóa trong Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam. Mã HS(Đã xay)Phân nhóm(Chưa khử chất caffeine)Nhóm(Cà phê đã rang)Chương(Cà phê, chè, chè Paragoay và các loại gia vị)Phần(Các sản phẩm thực vật)II 09 0901 0901.21 0901.21.20 Copyright © ThuVienXuatNhapKhau.Vn 2018. All Rights Reserved 28THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU a) Nguyên tắc áp dụng Sáu (6) quy tắc giải thích phân loại hàng hóa theo HS này phải được xem xét theo thứ tự, không áp dụng được quy tắc này mới áp dụng sang quy tắc tiếp theo.  Từ Quy tắc 1 đến quy tắc 4 phải áp dụng một cách tuần tự;  Quy tắc 5 áp dụng riêng cho các loại bao bì đi cùng hàng hóa;  Các quy tắc từ 1 đến 5 được áp dụng cho cấp độ Nhóm;  Quy tắc 6 áp dụng cho cấp độ Phân nhóm. Các quy tắc giải thích chung còn quy định một cách rõ ràng từng bước làm cơ sở cho việc phân loại hàng hóa theo HS, theo đó, trong mọi trường hợp một hàng hóa trước tiên được phân loại vào Nhóm 4 số phù hợp, sau đó đến Phân nhóm của Nhóm 4 số. 1Quy tắc tổng quát chung22(a)Chưa hoàn thành, chưa hoàn thiện, chưa lắp ráp, đã tháo rời2(b)Hỗn hợp hoặc hợp chất33(a)Cụ thể nhất3(b)Đặc trưng cơ bản3(c)Thư tự sau cùng4Nhóm giống chúng nhất5Bao bì6Áp dụng cho phân nhóm