Hợp đồng bên thứ 3 C/O form D Lưu

2232 9 09/05/2017 Đăng bởi : Admin 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Công ty xin hỏi về chứng từ nhập khẩu 3 bên: A là người bán, B là người mua, C là người giao hàng. Vậy xin hỏi 2 Invoice hợp lệ cần để khai báo Hải quan hàng nhập là : A xuất cho B và C xuất cho B hay là A xuất cho B và C xuất cho A. Đồng thời trên C/O form D tại Ô số 10 thì số và ngày Invoice cần thể hiện là số Invoice nào, 1 hay cả 2 số incoice cùng thể hiện

Bình luận

Thông tin bài viết

Câu hỏi: 18841:Công ty xin hỏi về chứng từ nhập khẩu 3 bên: A là người bán, B là người mua, C làngười giao hàng. Vậy xin hỏi 2 Invoice hợp lệ cần để khai báo Hải quan hàng nhập là :A xuất cho B và C xuất cho B hay là A xuất cho B và C xuất cho A. Đồng thời trênC/O form D tại Ô số 10 thì số và ngày Invoice cần thể hiện là số Invoice nào, 1 hay cả2 số incoice cùng thể hiệnNgày gửi: 10/05/2017 - Trả lời: 17/05/2017Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH CN CAO SU CHÍNH TÂN VNĐịa chỉ: KCN NHƠN TRẠCH 3, NHƠN TRẠCH, ĐỒN NAI - Email :Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau: 1. Về hoá đơn ký phát thẳng từ người bán A:Trong giao dịch mua bán 3 bên nếu Công ty A (nước ngoài) mua hàng của Công ty C(có trụ sở tại nước thành viên tham gia Hiệp định CEPT và là người giao hàng, đồngthời trên B/L là người xuất khẩu đúng trên ô số 1 của C/O mẫu D) và bán lại cho Côngty B (người nhập khẩu tại Việt Nam) thì Invoice để thực hiện khai báo hải quan làInvoice do bên A xuất cho bên B. 2. Về hoá đơn ký phát từ người giao hàng C:Căn cứ quy định tại Điều 12, phụ lục 7 Thông tư số 22/2010/TT-BCT ngày03/10/2010 của Bộ Công Thương quy định:Điều 23. Hóa đơn do nước thứ ba phát hành1. Cơ quan Hải quan Nước thành viên nhập khẩu phải chấp nhận C/O trong trườnghợp hóa đơn bán hàng được phát hành bởi một công ty có trụ sở tại một nước thứ bakhông phải là Nước thành viên hoặc bởi một nhà xuất khẩu ASEAN đại diện cho côngty đó miễn là hàng hóa đáp ứng các quy định về xuất xứ nêu tại Phụ lục 1.2. Người xuất khẩu sẽ đánh dấu vào ô “Third country invoicing” và ghi các thông tinnhư tên và nước của công ty phát hành hoá đơn trên C/O./.- Căn cứ phần hướng dẫn (Overleaf note) tại mặt sau của C/O mẫu D: trường hợp hoáđơn do nước thứ 3 phát hành thì Người xuất khẩu sẽ đánh dấu vào ô “Third countryinvoicing” và ghi các thông tin như tên và nước của công ty phát hành hoá đơn trên ôsố số 7 của C/O.Về số Invoice trên ô số 10 của C/O, quy định bắt buộc phải thể hiện số và ngàyinvoice của bên thứ 3 (là invoice của bên C xuất cho bên A), do đó cơ quan cấp C/Onước xuất khẩu sẽ căn cứ trên hồ sơ của người xin cấp C/O và các quy tắc cấp C/Oquy định tại Hiệp Hiệp định CEPT để cấp C/O theo đúng quy định của Hiệp định.1 Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phátsinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờkhai để được hướng dẫn cụ thể.2