Hỏi về xuất khẩu thức ăn cho cá sang thị trường EU Lưu

117 1 17/07/2017 Đăng bởi : Admin 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Bên em đang dự định thành lập công ty chế biến thủy sản CHỈ SẢN XUẤT THỨC ĂN DÀNH CHO CÁ. Và Xuất khẩu sang thị trường EU. Em muốn hỏi về: 1) THỦ TỤC XUẤT KHẨU (Bao gồm những văn bản nào?) 2) DN em chỉ sản xuất thức ăn cho cá mà không sx cho người, vậy thì phải có chứng từ đặc biệt nào khi làm thủ tục khai báo xuất khẩu không.

Từ khóa :

Bình luận

Thông tin bài viết

   ơ ị ửTên: Khanh/Công ty Butler's Choice  ỏ ư ợLĩnhvực:Chính sách xuất nhập khẩu, Xuất khẩu, Hồ sơ HQTiêuđề:HỎI VỀ XUẤT KHẨU THỨC ĂN CHO CÁ SANG THỊ TRƯỜNG EUCâu hỏi:Bên em đang dự định thành lập công ty chế biến thủy sản CHỈ SẢN XUẤT THỨC ĂN DÀNH CHO CÁ. Và Xuất khẩu sang thị trường EU.Em muốn hỏi về:1) THỦ TỤC XUẤT KHẨU (Bao gồm những văn bản nào?)2) DN em chỉ sản xuất thức ăn cho cá mà không sx cho người, vậy thì phải có chứng từ đặc biệt nào khi làm thủ tục khai báo xuất khẩu không.Em cảm ơn     ộ ư ợ ả ờĐơn vị phụ trách:Phòng QLGD&TTĐTNội dung trả lời:Trả lời câu hỏi bạn đọc, Bộ phận tư vấn của Ban biên tập có ý kiến trao đổi như sau: 1. Về thủ tục xuất khẩu. - Doanh nghiệp cần hoàn thiện bộ hồ sơ khai hải quan căn cứ theo khoản 1, điều 16 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. 2. Về chứng từ khác khi làm thủ tục khai báo xuất khẩu thức ăn chăn nuôi. 2.1. Về chính sách mặt hàng: Theo quy định tại: - Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài;1 - Thông tư số 04/2015/TT-BNNPTNT ngày 12 tháng 02 năm 2015 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản; - Quyết định số 1786/QĐ-BNN-CB ngày 18 tháng 05 năm 2015 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Về việc bãi bỏ một số điều của Thông tư số 04/2015/TT-BNNPTNT ngày 12 tháng 02 năm 2015 Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản. Thì hàng hóa doanh nghiệp đề cập không thuộc diện cấm xuất khẩu. 2.2 Về thủ tục của cơ quản lý chuyên ngành - Doanh nghiệp phải thực hiện một số thủ tục quy định tại Thông tư số 66/2011/TT-BNNPTNT ngày 10 tháng 10 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Quy định chi tiết một số điều Nghị định số 08/2010/NĐ-CP ngày 05/02/2010 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi. Bộ phận tư vấn của Ban biên tập thông báo để bạn đọc biết./.2