Hỏi về việc tham vấn giá đối với mặt hàng nhập khẩu nhiều lần Lưu

181 1 17/07/2017 Đăng bởi : Admin 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Bên em có nhập hàng từ nhà cung cấp nước ngoài cùng 1 mặt hàng nhưng với nhiều hợp đồng khác nhau với thời gian giao hàng khác nhau. Cơ quan hải quan có yêu cầu bên em đi tham vấn giá cho mặt hàng này. Bên em đã làm tham vấn cho lô hàng đầu tiên, thì có được sử dụng kết quả tham vấn đó cho các lô hàng tiếp theo thuộc hợp đồng khác không nếu như trị giá tính thuế không đổi ( giá không đổi)?

Bình luận

Thông tin bài viết

   ơ ị ửTên: Công ty CP Diana Unicharm  ỏ ư ợLĩnhvực:Chính sách xuất nhập khẩuTiêuđề:Hỏi về việc tham vấn giá đối với mặt hàng nhập khẩuCâu hỏi:Kính gửi ban tư vấn,Em xin nhờ anh chị tư vấn giúp em vấn đề sau ạ:Bên em có nhập hàng từ nhà cung cấp nước ngoài cùng 1 mặt hàng nhưng với nhiều hợp đồng khác nhau với thời gian giao hàng khác nhau.Cơ quan hải quan có yêu cầu bên em đi tham vấn giá cho mặt hàng này. Bên em đã làm tham vấn cho lô hàng đầu tiên, thì có được sử dụng kết quả tham vấn đó cho các lô hàng tiếp theo thuộc hợp đồng khác không nếu như trị giá tính thuế không đổi ( giá không đổi)?Mong sớm nhận được sự tư vấn của các anh chị!Em cảm ơn!     ộ ư ợ ả ờĐơn vị phụ trách:Phòng QLGD&TTĐTNội dung trả lời:Trả lời câu hỏi của bạn đọc, Bộ phận tư vấn của Ban biên tập có ý kiến như sau:Đề nghị bạn đọc nghiên cứu điểm b khoản 3 Điều 25 Kiểm tra trị giá hải quan tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính “Quy định về thủ tục Hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu”. Theo đó: “b) Tham vấn một lần:b.1) Người khai hải quan được yêu cầu tham vấn một lần nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:1 b.1.1) Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu cùng hợp đồng mua bán, được xuất khẩu hoặc nhập khẩu theo nhiều chuyến khác nhau;b.1.2) Thông tin, dữ liệu để kiểm tra, xác định trị giá hải quan không thay đổi;b.1.3) Người khai hải quan có văn bản đề nghị tham vấn một lần, trong đó nêu rõ cam kết sử dụng kết quả tham vấn cho các lần xuất khẩu hoặc nhập khẩu tiếp theo.b.2) Kết quả tham vấn một lần được sử dụng cho các lần xuất khẩu hoặc nhập khẩu tiếp theo nếu trị giá hải quan sau khi tham vấn phù hợp với thông tin, dữ liệu để kiểm tra, xác định trị giá hải quan hàng hóa đang xác định trị giá.”Đề nghị bạn đọc nghiên cứu thực hiện. Bộ phận tư vấn của Ban biên tập thông báo để bạn đọc được biết.Trân trọng.2