Hỏi về thủ tục xuất khẩu tóc người Lưu

2879 28 17/07/2017 Đăng bởi : Admin 3 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Hiện tôi muốn xuất khẩu tóc người ra nước ngoài qua đường hàng không. Quý Cơ quan có thể tư vấn cho tôi các giấy tờ để có thể xuất khẩu mặt hàng này Rất mong sớm nhận được sự hỗ trợ của Quý cơ quan

Bình luận

Thông tin bài viết

   ơ ị ửTên: Nguyễn Thanh Hằng  ỏ ư ợLĩnhvực:Chính sách xuất nhập khẩu, Xuất khẩuTiêuđề:Hỏi về thủ tục xuất khẩu tóc ngườiCâu hỏi:Kính gửi Ban tư vấn - Hải Quan Việt NamTôi có vấn đề liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, mong được sự tư vấn của Quý đơn vịHiện tôi muốn xuất khẩu tóc người ra nước ngoài qua đường hàng không. Quý Cơ quan có thể tư vấn cho tôi các giấy tờ để có thể xuất khẩu mặt hàng nàyRất mong sớm nhận được sự hỗ trợ của Quý cơ quanTôi xin chân thành cảm ơn     ộ ư ợ ả ờĐơn vị phụ trách:Phòng QLGD&TTĐTNội dung trả lời:Trả lời câu hỏi bạn đọc, Bộ phận tư vấn của Ban biên tập có ý kiến trao đổi như sau: 1/ Về chính sách mặt hàngCăn cứ Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ “Quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài” thì mặt hàng “tóc người” không thuộc Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu.2/ Về hồ sơ hải quanHồ sơ hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu được quy định tại khoản 1 Điều 16 Mục 2 Chương II Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Bộ Tài chính "Quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu" như sau:“Điều 16. Hồ sơ hải quan1. Hồ sơ hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu bao gồm:a) Tờ khai hàng hóa xuất khẩu theo các chỉ tiêu thông tin tại Phụ lục II ban hành kèm Thông tư này.Trường hợp thực hiện trên tờ khai hải quan giấy theo quy định tại khoản 2 Điều 25 1 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP, người khai hải quan khai và nộp 02 bản chính tờ khai hàng hóa xuất khẩu theo mẫu HQ/2015/XK Phụ lục IV ban hành kèm Thông tư này;b) Giấy phép xuất khẩu đối với hàng hóa phải có giấy phép xuất khẩu: 01 bản chính nếu xuất khẩu một lần hoặc 01 bản chụp kèm theo Phiếu theo dõi trừ lùi nếu xuất khẩunhiều lần;c) Giấy thông báo miễn kiểm tra hoặc giấy thông báo kết quả kiểm tra của cơ quan kiểm tra chuyên ngành theo quy định của pháp luật: 01 bản chính.Đối với chứng từ quy định tại điểm b, điểm c khoản này, nếu áp dụng cơ chế một cửa quốc gia, cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành gửi giấy phép xuất khẩu, văn bản thông báo kết quả kiểm tra, miễn kiểm tra chuyên ngành dưới dạng điện tử thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia, người khai hải quan không phải nộp khi làm thủ tục hải quan…”3/ Về kiểm tra chuyên ngành- Theo quy định về kiểm dịch y tế biên giới tại điểm d khoản 1 Điều 35 Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm số 03/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 năm 2007 thì “Thi thể, hài cốt, mẫu vi sinh y học, sản phẩm sinh học, mô, bộ phận cơ thể người vận chuyển qua biên giới Việt Nam” thuộc đối tượng phải kiểm dịch y tế biên giới.- Theo quy định tại Nghị định số 103/2010/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2010 của Chính phủ "Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm về kiểm dịch y tế biên giới":“… Điều 16. Kiểm dịch y tế đối với mẫu vi sinh y học, sản phẩm sinh học, mô, bộ phận cơ thể người1. Mẫu vi sinh y học, sản phẩm sinh học, mô, bộ phận cơ thể người khi vận chuyển qua biên giới phải được sự đồng ý bằng văn bản của Bộ trưởng Bộ Y tế.2. Người vận chuyển mẫu vi sinh y học, sản phẩm sinh học, mô, bộ phận cơ thể người phải khai báo y tế theo mẫu số 9 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này và xuất trình văn bản đồng ý của Bộ trưởng Bộ Y tế.3. Tổ chức kiểm dịch y tế biên giới áp dụng các biện pháp kiểm dịch y tế sau đây:a) Kiểm tra và đối chiếu nội dung các giấy tờ quy định tại khoản 2 Điều này với thực tế bảo quản mẫu vi sinh y học, sản phẩm sinh học, mô, bộ phận cơ thể người theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế.b) Xử lý y tế theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế trường hợp mẫu vi sinh y học, sản phẩm sinh học, mô, bộ phận cơ thể người không bảo đảm theo quy định của Bộ trưởngBộ Y tế.4. Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch y tế mẫu vi sinh y học, sản phẩm sinh học, mô, bộ phận cơ thể người theo mẫu số 10 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này khi mẫuvi sinh y học, sản phẩm sinh học, mô, bộ phận cơ thể người đã bảo đảm theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế.5. Việc kiểm tra và xử lý y tế đối với một mẫu vi sinh y học hoặc một sản phẩm sinh học hoặc một mô hoặc một bộ phận cơ thể người phải hoàn thành trong thời gian tối đa là 01 giờ kể từ khi tổ chức kiểm dịch y tế biên giới nhận được đầy đủ hồ sơ...”Do vậy, tóc là một bộ phận của mô người nên thuộc đối tượng phải kiểm dịch y tế và phải được sự đồng ý bằng văn bản của Bộ trưởng Bộ Y tế khi vận chuyển qua biên 2 giới. Tuy nhiên, tóc người là loại hàng hóa có yếu tố nguy cơ lây nhiễm thấp, thực tế trong thời gian qua Bộ Y tế chưa ghi nhận báo cáo nào về sự lây nhiễm bệnh hoặc sự kiện y tế công cộng có liên quan đến việc vận chuyển tóc người tại Việt Nam. Trong khi đó, Nghị định số 103/2010/NĐ-CP trên quy định Tổ chức kiểm dịch y tế biên giới phải áp dụng biện pháp kiểm dịch y tế đối với các mẫu mô, bao gồm cả tóc người. Như vậy, việc có thêm văn bản đồng ý của Bộ trưởng Bộ Y tế đối với tóc người khi vận chuyển qua biên giới sẽ làm tăng thủ tục hành chính không cần thiết, mất thời gian, công sức đối với các doanh nghiệp kinh doanh, vận chuyển tóc người qua biên giới và không có ý nghĩa nhiều trong phòng, chống dịch bệnh. Trong khi chờ sửa đổi Nghị định số 103/2010/NĐ-CP, để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc nêu trên, đồng thời vẫn bảo đảm việc ngăn ngừa các yếu tố nguy cơ gây bệnh truyền nhiễm xâm nhập qua biên giới, ngày 11 tháng 10 năm 2016 Bộ Y tế đã ban hành Công văn số 7400/BYT-PC gửi Tổng cục Hải quan - Bộ Tài chính "Về việc vận chuyển tóc người qua biên giới". Theo đó, Bộ Y tế có ý kiến đối với việc vận chuyển tóc người qua biên giới không vì mục đích y tế như sau:1. Không cần phải có văn bản đồng ý của Bộ Y tế đối với tóc người vận chuyển qua biên giới trước khi làm các thủ tục thông quan theo quy định.2. Thực hiện việc kiểm dịch y tế đối với tóc người trước khi vận chuyển qua biên giới theo quy định.3. Việc tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu tóc người đã được chải, chuốt, tẩy hoặc xử lý bằng cách khác,... được chế biến để dùng làm tóc giả hoặc sản phẩm tương tự phải tuân thủ theo quy định tại Chương 67, nhóm 67.03, Phụ lục số02 ban hành kèm theo Thông tư số 05/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về hoạt động tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập, chuyển khẩu hàng hóa.Bộ phận tư vấn của Ban biên tập thông báo để bạn đọc biết.Trân trọng!3