Hỏi về thời gian nộp thuế nhập khẩu thiết bị phục vụ an ninh quốc phòng Lưu

120 0 17/07/2017 Đăng bởi : Admin 3 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Theo thông tư 38/2015 thì hàng hóa phục vụ an ninh quốc phòng thuộc đối tượng xét miễn thuế và không chịu thuế VAT, vậy Quý Bạn cho tôi hỏi khi tôi có giấy phép NK xác nhận hàng an ninh quốc phòng thì chúng tôi phải nộp trước thuế NK (nếu có) và sau đó làm hồ sơ miễn thuế hay sẽ được ân hạn thuê khi làm thủ tục Thông quan? Và dựa vào các văn bản hướng dẫn nào để thực hiện ạ?

Từ khóa :

Bình luận

Thông tin bài viết

   ơ ị ửTên: Nguyễn Hoàng Cừ  ỏ ư ợLĩnhvực:Chính sách thuếTiêuđề:Hỏi về thời gian nộp thuế NK thiết bị phục vụ an ninh quốc phòngCâu hỏi:Kính gửi ban tư vấn,Theo thông tư 38/2015 thì hàng hóa phục vụ an ninh quốc phòng thuộc đối tượngxét miễn thuế và không chịu thuế VAT, vậy Quý Bạn cho tôi hỏi khi tôi có giấy phép NK xác nhận hàng an ninh quốc phòng thì chúng tôi phải nộp trước thuế NK (nếu có) và sau đó làm hồ sơ miễn thuế hay sẽ được ân hạn thuê khi làm thủ tục Thông quan? Và dựa vào các văn bản hướng dẫn nào để thực hiện ạ?Rât mong nhận được sự giải đap sơm của Quy Ban.     ộ ư ợ ả ờĐơn vị phụ trách:Phòng QLGD&TTĐTNội dung trả lời:Trả lời câu hỏi bạn đọc, Bộ phận tư vấn của Ban biên tập có ý kiến như sau:Hồ sơ, thủ tục, trình tự xét miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu phục vụ trực tiếp cho an ninh, quốc phòng được quy định tại Điều 20 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 hướng dẫn thi hành Luật thuế xuất khẩu, nhập khẩu số 107/2016/QH13."Điều 20. Miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu phục vụ trực tiếp cho an ninh, quốc phòng1. Hàng hóa nhập khẩu chuyên dùng phục vụ trực tiếp cho an ninh, quốc phòng, trong đó phương tiện vận tải chuyên dùng phải là loại trong nước chưa sản xuất được, được miễn thuế theo quy định tại khoản 22 Điều 16 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.2. Cơ sở để xác định hàng hóa được miễn thuế:a) Hàng hóa thuộc kế hoạch nhập khẩu hàng hóa chuyên dùng trực tiếp phục vụ an ninh, quốc phòng hàng năm được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt hoặc do Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phê duyệt theo ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ.1 b) Phương tiện vận tải chuyên dùng trong nước chưa sản xuất được thực hiện theo quyđịnh của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.3. Hồ sơ miễn thuế, gồm:a) Công văn đề nghị của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an hoặc đơn vị được Bộ Quốc phòng, Bộ Công an ủy quyền, phân cấp theo Mẫu số 03a tại Phụ lục VII ban hành kèmtheo Nghị định này (đối với trường hợp miễn thuế trước khi làm thủ tục hải quan) hoặc Mẫu số 03b tại Phụ lục VII ban hành kèm theo Nghị định này (đối với trường hợp đề nghị miễn thuế sau khi làm thủ tục hải quan): 01 bản chính.b) Hợp đồng mua bán hàng hóa: 01 bản chụp có đóng dấu sao y bản chính của cơ quan;c) Hợp đồng ủy thác nhập khẩu hoặc hợp đồng cung cấp hàng hóa theo văn bản trúng thầu hoặc văn bản chỉ định thầu, trong đó ghi rõ giá cung cấp hàng hóa không bao gồm thuế nhập khẩu đối với trường hợp nhập khẩu ủy thác, đấu thầu: 01 bản chụp có đóng dấu sao y bản chính của cơ quan.4. Thủ tục miễn thuế:a) Trường hợp đề nghị miễn thuế trước khi làm thủ tục hải quan, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an hoặc đơn vị được Bộ Quốc phòng, Bộ Công an ủy quyền, phân cấp nộp hồ sơđề nghị miễn thuế đến Tổng cục Hải quan chậm nhất 05 ngày làm việc, trước khi đăngký tờ khai hải quan.Trong thời hạn tối đa 03 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Tổng cục Hải quancó văn bản thông báo hàng hóa được miễn thuế hoặc không thuộc trường hợp miễn thuế hoặc yêu cầu bổ sung hồ sơ.Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục căn cứ vào thông báo miễn thuế của Tổng cục Hải quan để thực hiện thông quan hàng hóa theo quy định.b) Trường hợp đề nghị miễn thuế sau khi làm thủ tục hải quan:Bộ Công an, Bộ Quốc phòng hoặc đơn vị được Bộ Công an, Bộ Quốc phòng ủy quyềnnộp hồ sơ đề nghị miễn thuế đến Tổng cục Hải quan. Thời hạn nộp hồ sơ đề nghị miễnthuế chậm nhất là 30 ngày làm việc kể từ ngày thông quan hoặc giải phóng hàng.Trong thời hạn tối đa 03 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Tổng cục Hải quanthông báo miễn thuế, thông báo không thuộc trường hợp miễn thuế hoặc yêu cầu người nộp thuế bổ sung hồ sơ.2 Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục căn cứ vào quyết định miễn thuế của Tổng cục Hải quan để thực hiện thanh khoản số tiền thuế được miễn theo quy định."Đề nghị bạn đọc tham khảo, thực hiện. Nếu còn chưa rõ thì liên hệ với cơ quan Hải quan nơi làm thủ tục xuất nhập khẩu để được hướng dẫn cụ thể.Bộ phận tư vấn của Ban biên tập thông báo để bạn đọc biết.Trân trọng!3