Hỏi về mã HS mặt hàng điều khiển tự động dùng trong dây chuyền sản xuất Lưu

294 2 17/07/2017 Đăng bởi : Admin 3 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Hiện tại công ty tôi có nhập khẩu mặt hàng điều khiển tự động (công suất) 380V-200A (tên tiếng anh: Thyristor Power Controller). Tôi muốn hỏi về mã hs code chính xác cho mặt hàng này cũng như thuế nhập khẩu của mặt hàng này.Xin cảm ơn!

Từ khóa :

Bình luận

Thông tin bài viết

   ơ ị ửTên: Trần Thị Thanh Thoa  ỏ ư ợLĩnhvực:Chính sách xuất nhập khẩu, Nhập khẩuTiêuđề:Hỏi về mã HS mặt hàng điều khiển tự động dùng trong dây chuyền sản xuấtCâu hỏi:Hiện tại công ty tôi có nhập khẩu mặt hàng điều khiển tự động (công suất) 380V-200A (tên tiếng anh: Thyristor Power Controller). Tôi muốn hỏi về mã hs code chính xác cho mặt hàng này cũng như thuế nhập khẩu của mặt hàng này.Xin cảm ơn!     ộ ư ợ ả ờĐơn vị phụ trách:Phòng QLGD&TTĐTNội dung trả lời:Trả lời câu hỏi bạn đọc, Bộ phận tư vấn của Ban biên tập có ý kiến trao đổi như sau: 1/ Về mã HS- Để xác định mã HS của hàng hóa, bạn đọc cần căn cứ vào:+ Tài liệu kỹ thuật, thành phần, cấu tạo, tính chất lý, hóa, công dụng… của hàng hóa;+ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30 tháng 01 năm 2015 của Bộ Tài chính “Hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu”; + Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam tại Phụ lục I ban hành kèm theoThông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01 tháng 7 năm 2015 của Bộ Tài chính;+ Sáu quy tắc tổng quát giải thích việc phân loại hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam dựa trên Hệ thống hài hoà mô tả và mã hoá hàng hoá (HS) của Tổ chức Hải quan thế giới tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01 tháng 7 năm 2015 của Bộ Tài chính.- Do bạn đọc cung cấp không đầy đủ thông tin về hàng hóa nên Bộ phận tư vấn của Ban biên tập không có đủ căn cứ để xác định mã HS của hàng hóa. Chúng tôi xin đưa ra một số gợi ý để bạn đọc có thêm cơ sở lựa chọn cho phù hợp với thực tế mặt hàng điều khiển tự động mà công ty nhập khẩu như sau:+ Nhóm 85.37 “Bảng, panen, giá đỡ, bàn, tủ và các loại hộp và đế khác, được lắp với hai hay nhiều thiết bị thuộc nhóm 85.35 hoặc 85.36, dùng để điều khiển hoặc phân phối điện, kể cả các loại trên có lắp các dụng cụ hay thiết bị thuộc Chương 90, và các thiết bị điều khiển số, trừ các thiết bị chuyển mạch thuộc nhóm 85.17”. Cụ thể:* Nếu mặt hàng mà công ty bạn nhập khẩu là bộ điều khiển logic có khả năng lập trìnhcho máy tự động để di chuyển, kẹp giữ và lưu giữ khối tinh thể bán dẫn cho sản xuất 1 chi tiết bán dẫn thì sẽ có mã HS là 8537.10.30;* Nếu mặt hàng mà công ty bạn nhập khẩu là loại sử dụng trong các thiết bị sóng vô tuyến hoặc quạt điện thì sẽ có mã HS là 8537.10.91;...+ Nhóm 90.32 “Dụng cụ và thiết bị điều chỉnh hoặc điều khiển tự động”.Lưu ý, nhóm 90.32 chỉ áp dụng với:(a) Các thiết bị và dụng cụ dùng để điều khiển tự động dòng chảy, mức, áp suất hoặc các biến số khác của chất lỏng hoặc chất khí, hoặc dùng để điều khiển tự động nhiệt độ, cho dù các hoạt động của chúng có hoặc không phụ thuộc vào sự biến đổi của một hiện tượng điện mà hiện tượng điện đó biến đổi theo yếu tố được điều khiển tự động, chúng được thiết kế để điều chỉnh, và duy trì yếu tố này ở một giá trị mong muốn, được thiết lập để chống lại các yếu tố bất thường, thông qua việc định kỳ hoặc thường xuyên đo lường giá trị thực của nó; và(b) Các thiết bị điều chỉnh tự động các đại lượng điện, và các thiết bị hoặc dụng cụ điều khiển tự động các đại lượng phi điện, mà hoạt động của chúng phụ thuộc vào mộthiện tượng điện biến đổi theo yếu tố được điều khiển, chúng được thiết kế để điều chỉnh và duy trì yếu tố này ở một giá trị mong muốn, được thiết lập để chống lại các yếu tố bất thường thông qua việc định kỳ hoặc thường xuyên đo lường giá trị thực của nó.- Để xác định chính xác mã HS của hàng hóa, trước khi làm thủ tục hải quan công ty bạn có thể gửi hồ sơ tới Tổng cục Hải quan để xin xác định trước mã số hàng hóa. Thủtục xin xác định trước mã HS của hàng hóa được thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 7 Chương I Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Bộ Tàichính "Quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu" như sau:“Điều 7. Hồ sơ xác định trước mã số, xuất xứ, trị giá hải quan1. Hồ sơ xác định trước mã số:a) Đơn đề nghị xác định trước theo mẫu số 01/XĐTMS/TXNK Phụ lục VI ban hành kèm Thông tư này: 01 bản chính;b) Mẫu hàng hóa dự kiến xuất khẩu, nhập khẩu.Trường hợp không có mẫu hàng, tổ chức, cá nhân phải cung cấp tài liệu kỹ thuật (như bản phân tích thành phần, catalogue, hình ảnh hàng hóa), mô tả chi tiết thành phần, tính chất, cấu tạo, công dụng, phương thức vận hành của hàng hóa: 01 bản chính…”2/ Về thuế nhập khẩu- Sau khi xác định được mã HS của hàng hóa, tùy thuộc mặt hàng công ty đã nhập khẩu mà bạn đọc thực hiện tra cứu thuế suất thuế nhập khẩu tại:+ Phụ lục “Quy định thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩu” ban hành kèm theo Quyết định số 36/2016/QĐ-TTg ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ;+ Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo Danh mục mặt hàng chịu thuế ban hành kèm theo Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ;+ Về thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt: Do bạn đọc không cung cấp thông tin về xuất xứ hàng hóa nên Bộ phận tư vấn của Ban biên tập không có căn cứ để hướng dẫn trong trường hợp hàng hóa nhập khẩu đáp ứng điều kiện quy định theo thoả thuận về áp 2 dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt với Việt Nam hoặc theo các Điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia.- Phương pháp tính thuế nhập khẩu: Bạn đọc tham khảo quy định tại khoản 2 Điều 37 Mục 4 Chương II Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Bộ Tài chính "Quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu".Bộ phận tư vấn của Ban biên tập thông báo để bạn đọc biết.Trân trọng!3