Hỏi về mã HS đối với khí SF6 (Sulphur hexafluoride) và điều kiện nhập khẩu, phân phối Lưu

569 3 17/07/2017 Đăng bởi : Admin 3 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Công ty tôi là 1 cty của Nhật Bản tại VN, nằm trong KCN, có ý định nhập khẩu khí SF6 (Sulphur hexafluoride) để về bán lại cho các cty kinh doanh khí khác tại VN. Tuy nhiên, chúng tôi không rõ là mã HS cho khí này là mã nào, hình như là 2802. Mong cơ quan hướng dẫn mã HS áp cho mặt hàng này cũng như chính sách nhập khẩu và kinh doanh khí này.

Bình luận

Thông tin bài viết

   ơ ị ửTên: Phan Thành Tuấn  ỏ ư ợLĩnhvực:Chính sách xuất nhập khẩu, Nhập khẩuTiêuđề:Hỏi về mã HS đối với khí SF6 (Sulphur hexafluoride) và điều kiện nhập khẩu, phân phốiCâu hỏi:Kính chào Quý cơ quan,Công ty tôi là 1 cty của Nhật Bản tại VN, nằm trong KCN, có ý định nhập khẩu khí SF6 (Sulphur hexafluoride) để về bán lại cho các cty kinh doanh khí khác tại VN. Tuy nhiên, chúng tôi không rõ là mã HS cho khí này là mã nào, hình như là 2802. Mong cơ quan hướng dẫn mã HS áp cho mặt hàng này cũng như chính sách nhập khẩu và kinh doanh khí này.Chân thành cảm ơn.     ộ ư ợ ả ờĐơn vị phụ trách:Phòng QLGD&TTĐTNội dung trả lời:Trả lời câu hỏi của Công ty, Bộ phận tư vấn của Ban Biên tập có ý kiến trao đổi như sau để Công ty tham khảo:- Về mã HS: Việc xác định chi tiết mã HS của một mặt hàng phải căn cứ vào tính chất và thành phần cấu tạo, tài liệu kỹ thuật của hàng hóa thực tế nhập khẩu. Côngty căn cứ vào: Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính “Hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng; kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu”;Áp dụng 06 (sáu) quy tắc ban hành kèm Thông tư 103/2015/TT-BTC về việc ban hành hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam để xác định mã HS chi tiết phù hợp cho hàng hóa.Ngoài ra, để xác định chính xác mã số hàng hóa xuất nhập khẩu, trước khi làm thủ tục hải quan, Công ty có thể đề nghị xác định trước mã số hàng hóa theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính “Quy định 1 thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu”.Để xác định được thuế suất của mặt hàng xuất nhập khẩu, phải xác định được mã HS chi tiết của mặt hàng đó. Xác định thuế nhập khẩu theo Nghị định 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ “Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan”.- Về chính sách nhập khẩu và kinh doanh:Hồ sơ nhập khẩu: Đề nghị Công ty tham khảo Điều 16 và Điều 18 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính “Quy định thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu”.Mặt hàng của Công ty nêu ra là hoá chất. Để xác định mặt hàng thuộc hoá chất gây nguy hiểm cho con người hay gây ô nhiễm môi trường hay không, đề nghị Công ty tham khảo Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07/10/2008 của Chính phủ về “Quyđịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất” và Nghị định số 26/2011/NĐ-CP ngày 08/4/2011 của Chính phủ về “Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất”.Đối với mặt hàng Công ty đã nêu, Công ty có thể tham khảo tại Phụ lục VII “Danh mục hoá chất phải xây dựng biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự số hóa chất” quy định tại Nghị định số 26/2011/NĐ-CP ngày 08/4/2011 của Chính phủ về “Sửa đổi,bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất”. Về chính sách kinh doanh: Do Công ty không nêu rõ kinh doanh trong ngành nào, vì vậy đề nghị Công ty tham khảo Chương III “Điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất, hạn chế sản xuất, kinh doanh và sản xuất kinh doanh có điều kiện” quy định tại Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07/10/2008 của Chính phủ về “Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất” và các khoản 4, 5, 6, 7, 8 và 9 Điều 1 quy định tại Nghị định số 26/2011/NĐ-CP ngày 08/4/2011 của Chính phủ về “Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 10năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của LuậtHóa chất”Đề nghị Công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi dự kiến làm thủ tục để được hướng dẫn cụ thể.2 Bộ phận tư vấn của Ban biên tập thông báo để Công ty biết./.3