Hỏi về mã HS code bộ đèn và đèn halogen dùng để chiếu sáng trong văn phòng Lưu

1309 3 17/07/2017 Đăng bởi : Admin 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Văn phòng chúng tôi có nhập bộ đèn và đèn halogen dùng để chiếu sáng trong văn phòng. Tôi muốn quý cơ quan tư vấn hộ tôi về mã HS code của loại hàng này. Xin chân thành cảm ơn!

Từ khóa :

Bình luận

Thông tin bài viết

   ơ ị ửTên: Power optics co  ỏ ư ợLĩnhvực:Nhập khẩuTiêuđề:Hỏi về mã HS codeCâu hỏi:Kính gửi quý cơ quan!Văn phòng chúng tôi có nhập bộ đèn và đèn halogen dùng để chiếu sáng trong văn phòng. Tôi muốn quý cơ quan tư vấn hộ tôi về mã HS code của loại hàng này. Xin chân thành cảm ơn!     ộ ư ợ ả ờĐơn vị phụ trách:Phòng QLGD&TTĐTNội dung trả lời:Trả lời câu hỏi bạn đọc, Bộ phận tư vấn của Ban Biên tập có ý kiến trao đổi như sau để bạn đọc tham khảo:Để xác định chi tiết mã số HS của một mặt hàng phải căn cứ vào tính chất, thành phần cấu tạo,… của hàng hóa thực tế nhập khẩu. Căn cứ:- Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính “Hướngdẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chấtlượng; kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu”;- Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;- Đối với mặt hàng bóng đèn bạn đọc tham khảo nhóm 85.39 “Đèn điện dây tóc hoặc đèn phóng điện, kể cả đèn pha gắn kín và đèn tia cực tím hoặc tia hồng ngoại; đèn hồ quang.”- Đối với đèn và bộ đèn bạn đọc tham khảo nhóm 94.05 “Đèn và bộ đèn kể cả đèn pha và đèn rọi và bộ phận của chúng, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác; biển hiệu được chiếu sáng, biển đề tên được chiếu sáng và các loại tương tự, có nguồn sáng cố định thường xuyên, và bộ phận của chúng chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác.”Đề nghị bạn đọc căn cứ vào thực tế tính chất, thành phần cấu tạo,… của hàng hóa mà mình nhập khẩu và áp dụng sáu (6) quy tắc tổng quát giải thích việc phân loại hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính,chú giải chi tiết dẫn trên để xác định mã HS chi tiết phù hợp với thực tế.Ngoài ra, để xác định chính xác mã số hàng hóa xuất nhập khẩu, trước khi làm thủ tục hải quan, bạn có thể đề nghị xác định trước mã số hàng hóa theo quy định tại Điều 7 1 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính “Quy định thủ tục hảiquan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu”.Bộ phận tư vấn của Ban biên tập thông báo để bạn đọc biết./.Trân trọng!2