Hỏi về đăng ký thủ tục Hải quan điện tử Lưu

35 3 13/03/2017 Đăng bởi : Admin 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Công ty Thủy điện Trị An muốn đăng ký thủ tục Hải quan điện tử thì phải chuẩn bị những hồ sơ như thế nào, đăng ký tại đâu

Bình luận

Thông tin bài viết

Câu hỏi: 18561:Công ty thực hiện 01 dự án đầu tư; hợp đồng ký với nhà thầu nước ngoài, vật tư thiếtbị sẽ nhập về có xuất xứ từ Trung quốc, Malaixia và Pháp. Dự kiến lô hàng đầu tiên sẽvề vào đầu tháng 4/2017. Nhà thầu đề nghị phía Công ty Thủy điện Trị An đăng kýthủ tục Hải quan điện tử để phối hợp làm thủ tục Hải quan khi hàng về đến Cảng màhiện nay Công ty Thủy điện Trị An chưa đăng ký thủ tục Hải quan điện tử. Công tyThủy điện Trị An muốn đăng ký thủ tục Hải quan điện tử thì phải chuẩn bị những hồsơ như thế nào, đăng ký tại đâu, Ngày gửi: 14/03/2017 - Trả lời: 28/03/2017Tên doanh nghiệp: Công ty Thủy điện Trị AnĐịa chỉ: Thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai - Email:nguyenvantientanpp@gmail.comVướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:Để khai báo tờ khai qua Hệ thống VNACCS, Công ty cần đăng ký sử dụng chữ ký sốvà đăng ký tài khoản sử dụng hệ thống VNACCS. Công ty liên hệ với các Công typhần mềm cung cấp chữ ký số như Công ty Phát triển Công Nghệ Thái Sơn, Công tyCổ phần FPT hoặc Tập Đoàn Viễn Thông Quân Đội (Viettel) để được cung cấp chữký số. Sau khi có chữ ký số, Công ty có thể truy cập vào Website của Tổng cục Hảiquan tại địa chỉ:http://www.customs.gov.vn để đăng ký sử dụng chữ ký số, đăng ký tàikhoản sử dụng VNACCS và tải phần mềm đầu cuối Hệ thống VNACCS/VCIS để khaibáo hải quan, cụ thể như sau: - Đăng ký sử dụng chữ ký số: Công ty truy cập vào Dịch vụ công, bấm vào mục “doanh nghiệp đăng ký sử dụng chữ ký số” để đăng ký.- Đăng ký tài khoản sử dụng Hệ thống VNACCS: Công ty truy cập vào Dịch vụcông, bấm vào mục “Đăng ký người sử dụng Hệ thống VNACCS cho doanh nghiệp”để đăng ký.- Tải phần mềm đầu cuối Hệ thống VNACCS/VCIS để khai báo hải quan: Công tytruy cập vào “Hệ thống VNACCS/VCIS”, bấm vào mục “Tải phần mềm đầu cuối Hệthống VNACCS/VCIS” để tải. Ngoài cách tự đăng ký nêu trên, Công ty có thể liên hệ với Công ty Phát triểnCông Nghệ Thái Sơn để được hỗ trợ hướng dẫn khai báo qua Hệ thốngVNACCS/VCIS. Thời gian để làm các thủ tục trên tuỳ theo cách Công ty thực hiện. Sau khi tàikhoản sử dụng VNACCS/VCIS của Công ty được duyệt và Công ty đã có phần mềmđầu cuối Hệ thống VNACCS/VCIS, trong vòng 24 giờ sau Công ty có thể khai báo thủtục hải quan qua Hệ thống VNACCS/VCIS.1 Để tìm hiểu thêm về cách thức khai báo qua Hệ thống VNACCS/VCIS, Công tycó thể truy cập vào Website của Tổng cục Hải quan tại địa chỉ:http://www.customs.gov.vn, mục “Hệ thống VNACCS/VCIS”, “Các bước để sửdụng Hệ thống”.Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinhvướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dự kiến đăng kýtờ khai để được hướng dẫn cụ thể.2