Hỏi về chính sách thuế Lưu

35 2 17/07/2017 Đăng bởi : Admin 3 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Tôi có người nhà gữi 2 kiện hàng từ USA về tận nhà bằng đường bưu điện USPS .gữi dưới dạng quà tặng Mỗi kiện hàng có giá trị $1000 . vậy tôi muốn biết khi về tới việt nam tôi có phải nộp thuế hay không và mức phí nộp là bao nhiêu . và có cách nào để giảm thuế được hay không

Bình luận

Thông tin bài viết

   ơ ị ửTên: Trần Duy Cường  ỏ ư ợLĩnhvực:Chính sách thuếTiêuđề:Hỏi về chính sách thuếCâu hỏi:Tôi có người nhà gữi 2 kiện hàng từ USA về tận nhà bằng đường bưu điện USPS .gữi dưới dạng quà tặngMỗi kiện hàng có giá trị $1000 . vậy tôi muốn biết khi về tới việt nam tôi có phải nộp thuế hay không và mức phí nộp là bao nhiêu . và có cách nào để giảm thuế được hay không     ộ ư ợ ả ờĐơn vị phụ trách:Phòng QLGD&TTĐTNội dung trả lời:Trả lời câu hỏi bạn đọc, Bộ phận tư vấn của Ban biên tập có ý kiến trao đổi như sau:Muốn xác định được mức thuế suất thuế nhập khẩu của kiên hàng, trước hết phải xác định được mã HS của các mặt hàng mà bạn của Ông(Bà) gửi về. Về mã HS: Việc xác định chi tiết mã HS của một mặt hàng phải căn cứ vào các tài liệukỹ thuật, tính chất và thành phần cấu tạo của hàng hóa thực tế nhập khẩu. Do Ông (Bà) cung cấp không đầy đủ thông tin nên chúng tôi không có cơ sở trả lời cụ thể. Tuy nhiên, Ông (Bà) có thể tham khảo thông tin sau:Định mức hàng hóa là quà biếu tặng thực hiện theo hướng dẫn tại Quyết định số 31/2015/QĐ-TTg ngày 04/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ “Về định mức hành lý, tàisản di chuyển, quà biếu, quà tặng, hàng mẫu được miễn thuế, xét miễn thuế, không chịu thuế”.Về chính sách mặt hàng: Quà biếu, tặng phải là những mặt hàng không thuộc danh mục mặt hàng cấm nhập khẩu, tạm ngừng nhập khẩu và không thuộc danh mục mặt hàng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt (trừ quà biếu, quà tặng để phục vụ mục đích an ninh, quốc phòng) theo quy định của pháp luật.Về định mức miễn thuế:Theo quy định tại Điều 5 Quyết định số 31/2015/QĐ-TTg, như sau:- Quà biếu, quà tặng của tổ chức, cá nhân nước ngoài cho cá nhân Việt Nam có trị giá không vượt quá 2.000.000 (hai triệu) đồng hoặc có trị giá hàng hóa vượt quá 1 2.000.000 (hai triệu) đồng nhưng tổng số tiền thuế phải nộp dưới 200.000 (hai trăm nghìn) đồng được miễn thuế nhập khẩu và không chịu thuế giá trị gia tăng.- Quà biếu, quà tặng của tổ chức, cá nhân nước ngoài cho tổ chức Việt Nam có trị giá không vượt quá 30.000.000 (ba mươi triệu) đồng được xét miễn thuế nhập khẩu và không chịu thuế giá trị gia tăng. Riêng quà biếu, quà tặng vượt định mức 30.000.000 (ba mươi triệu) đồng thuộc trường hợp sau thì được xét miễn thuế nhập khẩu, không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế giá trị gia tăng đối với toàn bộ trị giá lô hàng:+ Các đơn vị nhận hàng quà biếu, quà tặng là cơ quan hành chính, sự nghiệp công, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, nếu được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép tiếp nhận để sử dụng;+ Hàng hóa là quà biếu, quà tặng mang mục đích nhân đạo, từ thiện.- Trường hợp quà biếu, quà tặng thuộc hai trường hợp trên thuộc danh mục mặt hàng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt để phục vụ mục đích an ninh, quốc phòng thì được miễn thuế nhập khẩu, không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế giá trị gia tăng.- Trường hợp quà biếu, quà tặng là thuốc cấp cứu, thiết bị y tế cho người bị bệnh nặng hoặc người bị thiên tai, tai nạn có trị giá không quá 10.000.000 (mười triệu) đồng thì được miễn các loại thuế- Quà biếu, quà tặng trong định mức miễn thuế quy định tại khoản 3, 4 và khoản 5 Điều này không áp dụng đối với trường hợp tổ chức, cá nhân thường xuyên nhận một hay một số mặt hàng nhất địnhVề thủ tục hải quan:Hàng là quà biếu tặng vượt định mức miễn thuế nêu trên được nhập khẩu nếu đáp ứng điều kiện sau:- Hàng hóa phải đảm bảo các quy định của pháp luật về chính sách xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa tại thời điểm xuất khẩu, nhập khẩu.- Phải nộp đủ các loại thuế theo quy định của pháp luật đối với số lượng hàng hóa vượtđịnh mức quy định.- Thủ tục hải quan thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chínhVề thuế:- Quà biếu, tặng không phải là hàng phục vụ mục đích an ninh, quốc phòng, đồng thời là hàng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, nếu được phép nhập khẩu thì phải nộp đủ các loại thuế (không được hưởng định mức miễn thuế dẫn trên).- Quà biếu tặng khác, được phép nhập khẩu thì được miễn các loại thuế trong định mức miễn thuế/xét miễn thuế dẫn trên. Trường hợp vượt định mức miễn thuế quy địnhthì phải nộp đủ các loại thuế.Muốn biết thuế suất thuế nhập khẩu phải nộp của kiện hàng trước hết phải xác định được mã số HS chi tiết của mặt hàng này. Ông (Bà) có thể tra cứu mức thuế suất tại mục “Tra cứu CSDL Danh mục - Biểu thuế - Phân loại – HS” trên Cổng thông tin điện tử Hải quan tại địa chỉ: http://customs.gov.vn/SitePages/Tariff.aspxĐề nghị Ông (Bà) tham khảo, thực hiện. Nếu còn chưa rõ thì liên hệ với cơ quan Hải quan nơi làm thủ tục hải quan để được hướng dẫn cụ thể.2 Bộ phận tư vấn của Ban biên tập thông báo để bạn đọc được biết.Trân trọng!3