Hỏi về các qui định thủ tục hải quan hàng phi mậu dịch Lưu

126 1 17/07/2017 Đăng bởi : Admin 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Cá nhân có thân nhân bên Mỹ gởi thịt Bò(gà..) về cho cá nhân ở Việt Nam .hình thức hàng phi mậu dịch thì số lượng thịt có thể gửi tối đa là bao nhiêu ; có bị giới hạn số lần gửi trong tháng ( năm ) ; có phải đóng thuế nhập khẩu hay không . Bảng kê chi tiết số lượng tối đa cho cá nhân có thân nhân ở nước ngoài gửi quà biếu tặng về Việt Nam hay không . Ví dụ : Bò : 100kg ; Gà : 200 kg ....

Bình luận

Thông tin bài viết

   ơ ị ửTên: đoàn văn nguyên  ỏ ư ợLĩnhvực:Chính sách xuất nhập khẩu, Chính sách thuếTiêuđề:hỏi về các qui định thủ tục hải quan hàng phi mậu dịchCâu hỏi:Cá nhân có thân nhân bên Mỹ gởi thịt Bò(gà..) về cho cá nhân ở Việt Nam .hình thức hàng phi mậu dịch thì số lượng thịt có thể gửi tối đa là bao nhiêu ; có bị giớihạn số lần gửi trong tháng ( năm ) ; có phải đóng thuế nhập khẩu hay không .Bảng kê chi tiết số lượng tối đa cho cá nhân có thân nhân ở nước ngoài gửi quà biếu tặng về Việt Nam hay không . Ví dụ : Bò : 100kg ; Gà : 200 kg ....Muốn tìm hiểu chi tiết thì dựa vào những loại qui định,thông tư nào .     ộ ư ợ ả ờĐơn vị phụ trách:Phòng QLGD&TTĐTNội dung trả lời:Trả lời câu hỏi bạn đọc, Bộ phận tư vấn của Ban biên tập có ý kiến trao đổi như sau: - Đối với hàng hóa là quà biếu, tặng của cá nhân nước ngoài cho cá nhân Việt Nam, bạn đọc có thể tham khảo chi tiết tại điều 5 Quyết định 31/2015/QĐ-TTg ngày 04/8/2015 của Thủ tướng chính phủ: “Điều 5. Định mức quà biếu, quà tặng miễn thuế1. Quà biếu, quà tặng miễn thuế quy định tại Điều này là những mặt hàng không thuộc danh mục mặt hàng cấm nhập khẩu, cấm xuất khẩu, tạm ngừng xuất khẩu, tạm ngừng nhập khẩu và không thuộc danh mục mặt hàng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt (trừ quà biếu, quà tặng để phục vụ mục đích an ninh, quốc phòng) theo quy định của pháp luật.2. Quà biếu, quà tặng của tổ chức, cá nhân nước ngoài cho cá nhân Việt Nam; quà biếu, quà tặng của tổ chức, cá nhân Việt Nam cho cá nhân ở nước ngoài có trị giá không vượt quá 2.000.000 (hai triệu) đồng hoặc có trị giá hàng hóa vượt quá 2.000.000 (hai triệu) đồng nhưng tổng số tiền thuế phải nộp dưới 200.000 (hai trăm nghìn) đồng được miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và không chịu thuế giá trị gia tăng.3. Quà biếu, quà tặng của tổ chức, cá nhân nước ngoài cho tổ chức Việt Nam; quà biếu, quà tặng của tổ chức, cá nhân Việt Nam cho tổ chức ở nước ngoài có trị giá 1 không vượt quá 30.000.000 (ba mươi triệu) đồng được xét miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và không chịu thuế giá trị gia tăng. Riêng quà biếu, quà tặng vượt định mức 30.000.000 (ba mươi triệu) đồng thuộc trường hợp sau thì được xét miễn thuế nhập khẩu, không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế giá trị gia tăng đối với toàn bộ trị giá lô hàng:a) Các đơn vị nhận hàng quà biếu, quà tặng là cơ quan hành chính, sự nghiệp công, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, nếu được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép tiếp nhận để sử dụng;b) Hàng hóa là quà biếu, quà tặng mang mục đích nhân đạo, từ thiện.4. Trường hợp quà biếu, quà tặng quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều này thuộc danh mục mặt hàng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt để phục vụ mục đích an ninh, quốc phòng thì được miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, không chịu thuế tiêu thụ đặc biệtvà thuế giá trị gia tăng.5. Trường hợp quà biếu, quà tặng là thuốc cấp cứu, thiết bị y tế cho người bị bệnh nặng hoặc người bị thiên tai, tai nạn có trị giá không quá 10.000.000 (mười triệu) đồng thì được miễn các loại thuế.6. Quà biếu, quà tặng trong định mức miễn thuế quy định tại các Khoản 3, 4 và Khoản 5 Điều này không áp dụng đối với trường hợp tổ chức, cá nhân thường xuyên nhận một hay một số mặt hàng nhất định.” Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị bạn đọc liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dự kiến đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể. Bộ phận tư vấn của Ban biên tập thông báo để Bạn đọc biết./.2