Hỏi thuế nhập khẩu và thuế VAT của bạt chống thấm PE Lưu

190 1 17/07/2017 Đăng bởi : Admin 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Hiện nay bên doanh nghiệp chúng tôi muốn nhập khẩu bạt chống thấm PE về dùng trong nuôi trồng thuỷ sản! Xin quý ngành cho biết mức thuế nhập khẩu và thuế VAT của mặt hàng này! Doanh nghiệp đang rất cần để biết cân đo chi phí! Xin quý ngành giúp đỡ trả loi câu hỏi sớm cho DN!

Từ khóa :

Bình luận

Thông tin bài viết

   ơ ị ửTên: Doanh nghiệp tư nhân phương anh  ỏ ư ợLĩnhvực:Chính sách xuất nhập khẩu, Nhập khẩuTiêuđề:Hỏi thuế nhập khẩu và thuế VAT của bạt chống thấm PECâu hỏi:Hiện nay bên doanh nghiệp chúng tôi muốn nhập khẩu bạt chống thấm PE về dùng trong nuôi trồng thuỷ sản!Xin quý ngành cho biết mức thuế nhập khẩu và thuế VAT của mặt hàng này!Doanh nghiệp đang rất cần để biết cân đo chi phí! Xin quý ngành giúp đỡ trả loi câu hỏi sớm cho DN!DN xin chân thành cảm ơn     ộ ư ợ ả ờĐơn vị phụ trách:Phòng QLGD&TTĐTNội dung trả lời:Trả lời câu hỏi bạn đọc, Bộ phận tư vấn của Ban biên tập có ý kiến trao đổi như sau:Để xác định thuế của mặt hàng nhập khẩu thì đầu tiên phải xác định mã HS của hàng hóa.1.Về mã số HS: Để xác định chi tiết mã số HS của một mặt hàng phải căn cứ vào tính chất, thành phần cấu tạo, tài liệu kĩ thuật,… của hàng hóa thực tế nhập khẩu.Đề nghị bạn đọc căn cứ vào thực tế tính chất, thành phần cấu tạo,… của hàng hóa mà mình xuất khẩu, nhập khẩu và áp dụng sáu (6) quy tắc tổng quát giải thích việc phân loại hàng hóa theo:- Thông tư 14/2015/TT-BTC hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân lợi hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.- Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính để xác định mã HS chi tiết phù hợp với thực tế.1 Ngoài ra để xác định chính xác mã số HS, trước khi làm thủ tục hải quan, Ông (Bà) cóthể đề nghị xác định trước theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính. Bạn đọc có thể tham khảo nhóm mã HS 4 số 3918, 3919,39202. Các loại thuế và cách tính thuế:Bạn đọc tham khảo Nghị định 122/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016 Ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan; Thông tư số 83/2014/TT-BTC ngày 26/06/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng theo Danh mục hàng hóa nhập khẩu Việt Nam; Thuế suất thuế giá trị gia tăng nhóm mã HS 4 số 3918, 3919,3920 là 10%Luật thuế tiêu thụ đặc biệt.* Cách tính thuế nhập khẩu:Số tiền thuế nhập khẩu phải nộp = Số lượng đơn vị từng mặt hàng thực tế nhập khẩu ghi trong tờ khai hải quan x Trị giá tính thuế tính trên một đơn vị hàng hóa x Thuế suất của từng mặt hàng* Cách tính thuế GTGT:Thuế giá trị gia tăng = (Giá tính thuế + Thuế nhập khẩu + Thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có)) x Thuế suất thuế GTGTBộ phận tư vấn của Ban biên tập thông báo để bạn đọc biết./.Trân trọng!2