Hỏi thuế nhập khẩu bột sữa nguyên kem từ Ba Lan Lưu

364 1 17/07/2017 Đăng bởi : Admin 1 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Công ty chúng tôi sắp nhập hàng bột sữa nguyên kem có hs code 0402 21 20 từ Ba lan về, cho chúng tôi hỏi thuế nhập khẩu là bao nhiêu ạ?

Bình luận

Thông tin bài viết

   ơ ị ửTên: Chi nhánh công ty TNHH Dịch Vụ Hàng Hóa Top  ỏ ư ợLĩnhvực:Chính sách xuất nhập khẩu, Nhập khẩuTiêuđề:Hỏi thuế nhập khẩu từ Ba Lan vềCâu hỏi:công ty chúng tôi sắp nhập hàng bột sữa nguyên kem có hs code 0402 21 20 từ Ba lan về, cho chúng tôi hỏi thuế nhập khẩu là bao nhiêu ạ?     ộ ư ợ ả ờĐơn vị phụ trách:Phòng QLGD&TTĐTNội dung trả lời:Vướng mắc của doanh nghiệp, Bộ phận tư vấn Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử Hải quan có ý kiến trao đổi như sau:Mã hàng hóa của doanh nghiệp có mô tả và thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi như sau:- 0402.21.20: - - - Đóng gói với trọng lượng cả bì từ 20 kg trở lên: có thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi là 5%.* Căn cứ pháp lý:- Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính “Hướngdẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chấtlượng; kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu”.- Sáu (6) quy tắc tổng quát giải thích việc phân loại hàng hóa theo Danh mục hàng hóaxuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 103/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính để xác định mã HS chi tiết phù hợp. - Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 của Chính phủ "Về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối , thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan". Bộ phận tư vấn Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử Hải quan thông báo để doanh nghiệp biết./.Trân trọng.1