Hỏi thục tục xin phép nhập khẩu giống cây trồng Lưu

17 1 17/07/2017 Đăng bởi : Admin 3 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Xin hỏi quý cơ quan về mẫu đơn xin Nhập khẩu giống cây trồng lâm nghiệp, hiện công ty chúng tôi có tham gia một số dự án về dioxin với các công ty nước ngoài, và sắp tới có nhập một loại giống cây trồng về để triển khai trồng trọt tại các vùng bị nhiễm dioxin ở việt nam. xin tư vấn cụ thể cho tôi ạ.

Bình luận

Thông tin bài viết

   ơ ị ửTên: CÔNG TY TRÍ VIỆT  ỏ ư ợLĩnhvực:Chính sách xuất nhập khẩu, Nhập khẩuTiêuđề:Hỏi thục tục xin phep nhập khẩu giống cây trồngCâu hỏi:Xin hỏi quý cơ quan về mẫu đơn xin Nhập khẩu giống cây trồng lâm nghiệp, hiệncông ty chúng tôi có tham gia một số dự án về dioxin với các công ty nước ngoài,và sắp tới có nhập một loại giống cây trồng về để triển khai trồng trọt tại các vùng bị nhiễm dioxin ở việt nam. xin tư vấn cụ thể cho tôi ạ.     ộ ư ợ ả ờĐơn vị phụ trách:Phòng QLGD&TTĐTNội dung trả lời:Trả lời câu hỏi Bạn đọc, Bộ phận tư vấn của Ban biên tập có ý kiến trao đổi như sau:Căn cứ Điều 14, Điều 15 Thông tư số 04/2015/TT-BNNPTNT ngày 12/02/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản; theo đó quy định việc nhập khẩu giống cây trồng như sau:“Điều 14. Nhập khẩu giống cây trồng1. Nhập khẩu có giấy phépThương nhân nhập khẩu giống cây trồng chưa có tên trong Danh mục giống cây trồng lâm nghiệp được phép sản xuất kinh doanh hoặc Danh mục giống cây trồng được phépsản xuất, kinh doanh ở Việt Nam, hoặc chưa có văn bản công nhận giống cây trồng lâm nghiệp mới hoặc văn bản công nhận giống cây trồng nông nghiệp mới phải được Tổng cục Lâm nghiệp hoặc Cục Trồng trọt cấp phép.2. Nhập khẩu không cần giấy phépThương nhân nhập khẩu giống cây trồng có tên trong Danh mục giống cây trồng lâm nghiệp được phép sản xuất kinh doanh hoặc Danh mục giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam hoặc có văn bản công nhận giống cây trồng lâm nghiệp mới hoặc văn bản công nhận giống cây trồng nông nghiệp mới được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam, không phải xin phép.1 Điều 15. Thành phần hồ sơ, cơ quan cấp Giấy phép nhập khẩu giống cây trồng1. Hồ sơ đề nghị cấp phép nhập khẩu giống cây trồng nông nghiệp:a) Đơn đăng ký nhập khẩu theo mẫu số 03/TT ban hành kèm theo Thông tư này;b) Tờ khai kỹ thuật theo mẫu số 04/TT ban hành kèm theo Thông tư này (chỉ nộp khi nhập khẩu lần đầu);c) Bản sao chụp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (đối với trường hợp phải đăng ký) hoặc Giấy chứng nhận đầu tư (đối với trường hợp doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài); chứng minh thư hoặc hộ chiếu (đối với cá nhân).d) Trường hợp giống cây trồng nhập khẩu lần thứ 02 trở đi để khảo nghiệm, sản xuất thử phải nộp báo cáo kết quả nhập khẩu, khảo nghiệm, sản xuất thử lần nhập trước, không cần nộp các loại giấy tờ quy định tại điểm b, điểm c, Khoản 1, Điều này; đ) Trường hợp nhập khẩu phục vụ nghiên cứu, hợp tác quốc tế phải bổ sung một (01) bản sao chụp thỏa thuận hợp tác bằng tiếng nước ngoài kèm theo một (01) bản dịch sang tiếng Việt có chữ ký xác nhận của cơ quan dịch thuật hoặc của thương nhân đăngký nhập khẩu.e) Trường hợp nhập khẩu tham gia hội chợ, triển lãm phải bổ sung Giấy xác nhận hoặcGiấy mời tham gia hội trợ, triển lãm tại Việt Nam;g) Trường hợp nhập khẩu quà tặng phải bổ sung một (01) bản sao chụp giấy xác nhận giữa hai bên bằng tiếng nước ngoài kèm theo một (01) bản dịch sang tiếng Việt có chữký xác nhận của cơ quan dịch thuật hoặc của thương nhân đăng ký nhập khẩu;h) Trường hợp nhập khẩu để thực hiện các chương trình, dự án đầu tư, hồ sơ phải bổ sung:- Bản sao chụp chứng thực hoặc bản sao chụp mang theo bản gốc để đối chiếu văn bảnphê duyệt hoặc chấp thuận chương trình, dự án đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc dự án được doanh nghiệp phê duyệt theo quy định của pháp luật;- Riêng đối với trường hợp nhập khẩu giống cây trồng để phục vụ dự án xây dựng đường giao thông phải bổ sung bản sao chứng thực Giấy chứng nhận lưu hành tự do (Certificate of Free Sale - CFS) do cơ quan có thẩm quyền của nước xuất khẩu cấp hoặc bản sao chứng thực một trong các giấy tờ sau: giấy xác nhận phù hợp chuẩn, giấycông nhận giống cây trồng mới, giấy xác nhận giống cây trồng không nằm trong Danhmục cấm sử dụng của nước xuất khẩu, giấy chứng nhận khác có nội dung tương tự kèm theo bản dịch ra tiếng Việt có xác nhận của cơ quan dịch thuật hoặc của đơn vị 2 đăng ký nhập khẩu hoặc kết quả nghiên cứu, khảo nghiệm tại Việt Nam cho thấy giống cây trồng an toàn với môi trường. Trường hợp thương nhân nộp bản sao chụp các loại giấy tờ trên mang theo bản chính để đối chiếu...5. Cơ quan thực hiện:a) Đối với giống cây trồng nông nghiệp: Cục Trồng trọt- Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Bộ phận “một cửa” - Văn phòng Cục Trồng trọt - Website: www.cuctrongtrot.gov.vn.- Địa chỉ: Nhà A6A, Số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội.- Điện thoại: 04.3823.4651 Fax: 04.3734.4967- Email: vanphongctt@gmail.com “Căn cứ quy định nêu trên, khi nhập khẩu giống cây ngoài bộ hồ sơ nhập khẩu được thực hiện theo quy định tại Điều 16, Điều 18 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính, công ty phải nộp hồ sơ đề nghị cấp phép nhập khẩu giống cây trồng gửi đến Cục Trồng trọt để xem xét.Bộ phận tư vấn của Ban biên tập thông báo để bạn đọc biết./.Trân trọng!3