Hỏi mã HS và giấy phép hoặc kiểm tra chuyên ngành máy ATM Lưu

1737 13 17/07/2017 Đăng bởi : Admin 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
công ty nhập 1 máy ATM mà không biết thủ tục như thế nào. và mã hs và giấy phép hoặc kiểm tra chuyên ngành hay không mong Hải Quan giúp đỡ công ty.

Bình luận

Thông tin bài viết

   ơ ị ửTên: công ty BNX  ỏ ư ợLĩnhvực:Chính sách xuất nhập khẩu, Gửi tin, bài đăng trên websiteTiêuđề:Hỏi mã HS và giấy phép hoặc kiểm tra chuyên ngànhCâu hỏi:kính gửi Hải Quan Việt Nam.công ty nhập 1 máy ATM mà không biết thủ tục như thế nào. và mã hs và giấy phép hoặc kiểm tra chuyên ngành hay khôngmong Hải Quan giúp đở công ty. chân thành cảm ơn.     ộ ư ợ ả ờĐơn vị phụ trách:Phòng QLGD&TTĐTNội dung trả lời:Vướng mắc của doanh nghiệp, Bộ phận tư vấn Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử Hải quan có ý kiến trao đổi như sau:Căn cứ Thông tư số 18/2014/TT-NHNN ngày 01 tháng 08 năm 2014 của Ngân hàng nhà nước Việt Nam Hướng dẫn hoạt động nhập khẩu hàng hóa thuộc diện quản lý chuyên ngành của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thì hàng hóa doan nghiệp đề cập không thuộc diện quản lý chuyên ngành của Ngân hàng nhà nước.Do vậy, khi nhập khẩu, hàng hóa đó phải thực hiện thủ tục hải quan như hàng hóa thông thường và có mã HS sau: 1/ Thủ tục hải quan:Hồ sơ và thủ tục hải quan thực hiện theo quy định tại Khoản 2, Điều 16 và Điều 18 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính "Quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu”.2/ Mã số hàng hóa:Doanh nghiệp tham khảo tại nhóm 84.72 "Máy văn phòng khác (ví dụ, máy nhân bản in keo hoặc máy nhân bản sử dụng giấy sáp, máy ghi địa chỉ, máy rút tiền giấy tự động, máy phân loại tiền kim loại, máy đếm hoặc đóng gói tiền kim loại, máy gọt bút chì, máy đột lỗ hay máy dập ghim).", với các mã HS sau:- 8472.90.30: - - Loại khác, hoạt động bằng điện.- 8472.90.90: - - Loại khác, không hoạt động bằng điện1 * Căn cứ pháp lý:- Thông tư số 18/2014/TT-NHNN.- Thông tư số 38/2015/TT-BTC.- Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính “Hướngdẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chấtlượng; kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu”.- Sáu (6) quy tắc tổng quát giải thích việc phân loại hàng hóa theo Danh mục hàng hóaxuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 103/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính để xác định mã HS chi tiết phù hợp.Bộ phận tư vấn Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử Hải quan thông báo để doanh nghiệp biết./. Trân trọng.2