Hoàn thuế VAT cho tờ khai tái xuất B13 hàng trả lại nhà cung cấp Lưu

311 9 20/03/2019 Đăng bởi : Admin 3 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Chúng tôi trả lại nhà cung cấp với sự đồng ý của khách hàng và tái xuất theo loại hình B13.

Bình luận

Thông tin bài viết

Hoàn thuế VAT cho tờ khai tái xuất B13Câu hỏi: 21373:Chúng tôi là doanh nghiệp FDI, nhập hàng từ nước ngoài về theo loại hình A12 đểxuất bán cho doanh nghiệp chế xuất, hiện đang xuất khẩu theo loại hình B11. Trongquá trình đưa vào sản xuất nhân viên kỹ thuật có phát hiện ra số nguyên phụ liệu củatờ khai nhập bị sai kích thước so với kích thước chuẩn vì vậy chúng tôi trả lại nhàcung cấp với sự đồng ý của khách hàng và tái xuất theo loại hình B13. Những tờ khainhập từ tháng 1.2017 đến 5.2018 chúng tôi đã làm hoàn thuế nhập khẩu số tiền tươngứng với lượng nguyên liệu tái xuất B13 từ cơ quan Hải quan. Vậy thuế giá trị gia tăngtương ứng với lượng đã tái xuất của những tờ nhập đó, chúng tôi sẽ làm hồ sơ để hoànthuế này từ bên cơ quan hải quan hay cơ quan thuế ?Ngày gửi: 06/03/2019 - Trả lời: 08/03/2019Tên doanh nghiệp: công ty tnhh Daedong HanoiĐịa chỉ: KCN Quế Võ, TP Bắc Ninh - Email : thaoxnk77@gmail.comVướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:Trường hợp hoàn thuế GTGT đối với hàng nhập khẩu phải trả lại không thuộc thẩmquyền giải quyết của cơ quan hải quan. Việc hoàn thuế GTGT của công ty thuộc thẩmquyền giải quyết của cơ quan thuế địa phương.Tại khoản 3 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chínhhướng dẫn Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy địnhchi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ suiig một số điều của Luật thuế GTGT, Luật thuế tiêuthụ đặc biệt và Luật quản lý thuế và sửa đổi một số điều tại các thông tư về thuế (cóhiệu lực từ ngày 01/7/2016) có quy định về hoàn thuế GTGT như sau:"4. Hoàn thuế đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩua) Cơ sở kinh doanh trong tháng (đối với trường hợp kê khai theo tháng), quý (đối vớitrường hợp kê khai theo quý) có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu có số thuế giá trị giatăng đầu vào chưa được khấu trừ từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế giá trịgia tăng theo tháng, quý; trường hợp trong tháng, quý số thuế giá trị gia tăng đầu vàochưa được khấu trừ chưa đủ 300 triệu đồng thì được khấu trừ vào tháng, quý tiếptheo....b) Cơ sở kinh doanh không được hoàn thuế đối với trường hợp hàng hóa nhập khẩusau đó xuất khẩu, hàng hóa xuất khẩu không thực hiện việc xuất khẩu tại địa bàn hoạtđộng hải quan theo quy định của Luật Hải quan, Nghị định số 01/2015/NĐ-CP ngày02/01/2015 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành phạm vi địa bàn hoạt động hải1 quan, trách nhiệm phối hợp trong phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hànghóa qua biên giới và các văn bản hướng dẫn.Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp trong giai đoạn từ ngày 01/7/2016 đến trướcngày 01/02/2018, Công ty nhập khấu hàng hóa sau đó tái xuât trả chủ hàng nước ngoàithì không thuộc diện được hoàn thuế GTGT.Tại khoản 2 điều 1 Nghị định số 146/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017 của Chính phủ vềviệc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7năm 2016 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2015 của Chínhphủ (có hiệu lực từ ngày 01/02/2018) có quy định về hoàn thuế GTGT như sau:“3. Cơ sở kinh doanh trong tháng (đối với trường hợp kê khai theo tháng), quý (đốivới trường hợp kê khai theo quý) có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu bao gồm cả trườnghợp: Hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu vào khu phi thuế quan; hàng hóa nhậpkhẩu sau đó xuất khẩu ra nước ngoài, có số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa đượckhấu trừ từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng theo tháng, quý;trường hợp trong tháng, quý số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ chưađủ 300 triệu đồng thì được khấu trừ vào tháng, quý tiếp theo; trường hợp vừa có hànghóa, dịch vụ xuất khẩu, vừa có hàng hóa, dịch vụ tiêu thụ nội địa nếu sau khi bù trừvới số thuế phải nộp, số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ của hànghóa, dịch vụ xuất khẩu còn lại từ 300 triệu đồng trở lên thì cơ sở kinh doanh đượchoàn thuế. Cơ sở kinh doanh phải hạch toán riêng số thuế giá trị gia tăng đầu vào sửdụng cho sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu, trường hợp không hạchtoán riêng được thì số thuế giá trị gia tăng đầu vào xác định theo tỷ lệ giữa doanh thucủa hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu trên tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ của các kỳkhai thuế giá trị gia tăng tính từ kỳ khai thuế tiếp theo kỳ hoàn thuế liền trước đến kỳđề nghị hoàn thuế hiện tại.Cơ sở kinh doanh không được hoàn thuế giá trị gia tăng đối với trường hợp: Hànghóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu mà hàng hóa xuất khẩu đó không thực hiện việc xuấtkhẩu tại địa bàn hoạt động hải quan theo quy định của pháp luật về hải quan; hànghóa xuất khẩu không thực hiện việc xuất khẩu tại địa bàn hoạt động hải quan theo quyđịnh của pháp luật về hải quan.Cơ quan thuế thực hiện hoàn thuế trước, kiểm tra sau đối với người nộp thuế sản xuấthàng hóa xuất khẩu không bị xử lý đối với hành vi buôn lậu vận chuyển trái phéphàng hóa qua biên giới, trốn thuế, gian lận thuế gian lận thương mại trong thời gianhai năm liên tục; người nộp thuế không thuộc đối tượng rủi ro cao theo quy định củaLuật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành.”Như vậy, việc hoàn thuế GTGT đối với hàng nhập khẩu sau đó tái xuất trả chủ hànggiai đoạn từ 01/02/2018 thực hiện theo quy định trên. Đề nghị công ty liên hệ cơ quanthuế địa phương để được hướng dẫn chi tiết.2 Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinhvướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai đểđược hướng dẫn cụ thể.3