Hoàn thuế nhập khẩu nguyên liệu sản xuất hàng xuất khẩu Lưu

91 2 17/07/2017 Đăng bởi : Admin 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Công ty em có nhập lô hàng nguyên liệu với loại hình nhập kinh doanh và đã nộp thuế đầy đủ cho lô hàng. Sau khi nhập hàng, bên em đưa vào sản xuất và có dùng 1 lượng hàng sản xuất cho sản phẩm xuất khẩu ra nước ngoài. Anh chị cho em hỏi, lượng nguyên liệu công ty em đã dùng cho hàng hóa xuất khẩu có được hoàn thuế hay không ạ. Và nếu được thì thủ tục như thế nào ạ.

Từ khóa :

Bình luận

Thông tin bài viết

   ơ ị ửTên: Pham Trang  ỏ ư ợLĩnhvực:Chính sách thuế, Hoàn thuếTiêuđề:Hoàn thuế Nhập KhẩuCâu hỏi:Kính chào Anh chị,Công ty em có nhập lô hàng nguyên liệu với loại hình nhập kinh doanh và đã nộpthuế đầy đủ cho lô hàng.Sau khi nhập hàng, bên em đưa vào sản xuất và có dùng 1 lượng hàng sản xuất cho sản phẩm xuất khẩu ra nước ngoài.Anh chị cho em hỏi, lượng nguyên liệu công ty em đã dùng cho hàng hóa xuất khẩu có được hoàn thuế hay không ạ. Và nếu được thì thủ tục như thế nào ạ.Em có tìm hiểu trên Internet và thấy nhiều ý kiến khác nhau nên rất phân vân.Em cám ơn nhiều.     ộ ư ợ ả ờĐơn vị phụ trách:Phòng QLGD&TTĐTThông tin liên quan:Thông tư số 38/2015/TT-BTCNội dung trả lời:Vướng mắc của bạn đọc, Bộ phận tư vấn Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử Hải quan – Tổng cục Hải quan có ý kiến trao đổi như sau:Do bạn đọc cung cấp không đầy đủ thông tin nên chúng tôi không có cơ sở trả lời cụ thể. Tuy nhiên, bạn đọc có thể tham khảo thông tin sau:Theo quy định tại Khoản 5 Điều 114 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu: “Điều 114. Các trường hợp hoàn thuế…5. Hàng hoá nhập khẩu đã nộp thuế nhập khẩu để sản xuất hàng hoá xuất khẩu ra nước ngoài hoặc xuất vào khu phi thuế quan được hoàn thuế nhập khẩu tương ứng với tỷ lệ sản phẩm thực tế xuất khẩu và không phải nộp thuế xuất khẩu đối với hàng hóa xuất khẩu có đủ điều kiện xác định là được chế biến từ toàn bộ nguyên liệu, vật tư nhập khẩu và được xác định cụ thể như sau:…c) Các trường hợp được xét hoàn thuế, bao gồm:c.1) Tổ chức, cá nhân nhập khẩu nguyên liệu, vật tư để sản xuất hàng hoá xuất khẩu hoặc tổ chức thuê gia công trong nước (kể cả thuê gia công tại khu phi thuế quan), gia công ở nước ngoài hoặc trường hợp liên kết sản xuất hàng hoá xuất khẩu và nhận sản 1 phẩm về để xuất khẩu;c.2) Tổ chức, cá nhân nhập khẩu nguyên liệu, vật tư để sản xuất hàng hoá tiêu thụ trong nước sau đó tìm được thị trường xuất khẩu và đưa số nguyên liệu, vật tư này vàosản xuất hàng hoá xuất khẩu, đã thực xuất khẩu sản phẩm (thời hạn tối đa cho phép là 02 năm kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan hàng hóa nhập khẩu nguyên liệu, vật tư đến ngày đăng ký tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu sản phẩm cuối cùng có sử dụngnguyên liệu, vật tư của tờ khai hải quan hàng hóa nhập khẩu đề nghị hoàn thuế);c.3) Tổ chức, cá nhân nhập khẩu nguyên liệu, vật tư (trừ sản phẩm hoàn chỉnh) để thựchiện hợp đồng gia công (không do bên nước ngoài đặt gia công cung cấp mà do tổ chức, cá nhân nhận gia công tự nhập khẩu để thực hiện hợp đồng gia công đã ký với khách hàng nước ngoài), khi thực xuất khẩu sản phẩm sẽ được xét hoàn thuế nhập khẩu như đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng hoá xuất khẩu;”Do đó, nếu công ty sử dụng 1 phần nguyên liệu nhập khẩu theo loại hình kinh doanh (A11) để sản xuất cho sản phẩm xuất khẩu ra nước ngoài thì được hoàn thuế nhập khẩu phần nguyên liệu đó.Bộ phận tư vấn Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử Hải quan thông báo để bạn đọc biết.Trân trọng./.2