Hoàn thuế nhập khẩu nguyên liệu sản xuất Lưu

47 2 17/07/2017 Đăng bởi : Admin 3 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Công ty chúng tôi có tiến hành nhập khẩu nguyên liệu, vật tư dùng để sản xuất mặt hàng bia để tiêu thị trong nước theo hình thức nhập kinh doanh và mở tờ khai hải quan nhập tại Chi cục hải quan Thuỷ An. Tuy nhiên từ tháng 3.2016, chúng tôi tìm được thị trường nước ngoài để xuất khẩu mặt hàng này theo hình thức xuất kinh doanh và mở tờ khai xuất tại Chi cục hải quan cửa khẩu Cảng Đà Nẵng. Kính đề nghị Quý hải quan tư vấn cho chúng tôi: 1. Công ty chúng tôi có thuộc đối tượng được hoàn thuế nhập khẩu hay không? 2. Nếu được thì làm thủ tục xin hoàn thuế tại chi cục hải quan nào và thủ tục hoàn thuế bao gồm những gì?

Từ khóa :

Bình luận

Thông tin bài viết

   ơ ị ửTên: CÔNG TY TNHH BIA CARLSBERG VIỆT NAM  ỏ ư ợLĩnhvực:Chính sách thuế, Hoàn thuếTiêuđề:Hoàn thuế nhập khẩu nguyên liệu sản xuấtCâu hỏi:Công ty chúng tôi có tiến hành nhập khẩu nguyên liệu, vật tư dùng để sản xuất mặt hàng bia để tiêu thị trong nước theo hình thức nhập kinh doanh và mở tờ khaihải quan nhập tại Chi cục hải quan Thuỷ An. Tuy nhiên từ tháng 3.2016, chúng tôi tìm được thị trường nước ngoài để xuất khẩu mặt hàng này theo hình thức xuất kinh doanh và mở tờ khai xuất tại Chi cục hải quan cửa khẩu Cảng Đà Nẵng.Kính đề nghị Quý hải quan tư vấn cho chúng tôi:1. Công ty chúng tôi có thuộc đối tượng được hoàn thuế nhập khẩu hay không?2. Nếu được thì làm thủ tục xin hoàn thuế tại chi cục hải quan nào và thủ tục hoàn thuế bao gồm những gì?     ộ ư ợ ả ờĐơn vị phụ trách:Phòng QLGD&TTĐTNội dung trả lời:Trả lời câu hỏi bạn đọc, Bộ phận tư vấn của Ban biên tập có ý kiến như sau:1. Về hoàn thuế nhập khẩu:Theo quy định tại Khoản 5 Điều 114 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thì: Tổ chức, cá nhân nhập khẩu nguyên liệu, vật tư để sản xuất hàng hoá tiêu thụ trong nước sau đó tìm được thị trường xuất khẩu và đưa số nguyên liệu, vật tư này vào sản xuất hàng hoá xuất khẩu, đã thực xuất khẩu sản phẩm (thời hạn tối đa cho phép là 02 năm kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan hàng hóa nhập khẩu nguyên liệu, vật tư đến ngày đăng ký tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu sản phẩm cuối cùng có sử dụng nguyên liệu, vật tư của tờ khai hải quan hàng hóa nhập khẩu đề nghị hoàn thuế) thuộc các trường hợp được xét hoàn thuế.Nếu công ty bạn đáp ứng điều kiện trên thì thuộc trường hợp được xét hoàn thuế.2. Thủ tục hoàn thuế: Thực hiện theo quy định tại Điều 119, Điều 129 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan; kiểm 1 tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu."Điều 119. Hồ sơ hoàn thuế đối với hàng hoá nhập khẩu để sản xuất hàng hoá xuất khẩu ra nước ngoài hoặc xuất khẩu vào khu phi thuế quan thực tế đã sử dụng trong khu phi thuế quan hoặc đã xuất khẩu ra nước ngoài, đã nộp thuế nhập khẩu.1. Trường hợp tổ chức, cá nhân nhập khẩu nguyên liệu, vật tư để sản xuất hàng hoá xuất khẩu hoặc tổ chức thuê gia công trong nước (kể cả thuê gia công tại khu phi thuế quan), gia công ở nước ngoài; hoặc trường hợp liên kết sản xuất hàng hoá xuất khẩu và nhận sản phẩm về để xuất khẩu:a) Công văn yêu cầu hoàn thuế đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng hoá xuất khẩu: 01 bản chính, trong đó nêu rõ:a.1) Số tờ khai hàng hóa nhập khẩu đề nghị hoàn thuế; tên hàng, số thứ tự dòng hàng, số lượng hàng hóa trên tờ khai hải quan (đối với trường hợp đề nghị hoàn thuế một phần của tờ khai hải quan); số tờ khai hàng hóa xuất khẩu; số hợp đồng có liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đề nghị hoàn thuế;a.2) Số tiền thuế nhập khẩu đã nộp; số tiền thuế nhập khẩu yêu cầu hoàn;a.3) Số chứng từ thanh toán đối với trường hợp đã thực hiện thanh toán qua ngân hàng;a.4) Thông tin về hàng hóa đã xuất khẩu theo quy định tại Điều 53 Thông tư này.b) Trường hợp khai hải quan trên tờ khai hải quan giấy, nộp thêm 01 bản chính tờ khaihải quan hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu đã được thông quan theo quy định tại khoản 1Điều 3 Thông tư này.2. Trường hợp tổ chức, cá nhân nhập khẩu nguyên liệu, vật tư để sản xuất hàng hoá tiêu thụ trong nước sau đó tìm được thị trường xuất khẩu và đưa số nguyên liệu, vật tư này vào sản xuất hàng hoá xuất khẩu, đã thực xuất khẩu sản phẩm ra nước ngoài trong thời gian tối đa 02 năm kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan nguyên liệu, vật tư nhập khẩu:Hồ sơ hoàn thuế thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều này....Điều 129. Thủ tục nộp, tiếp nhận và xử lý hồ sơ xét hoàn thuế, không thu thuế"2 Đề nghị bạn đọc tham khảo, thực hiện. Nếu còn chưa rõ thì liên hệ với cơ quan Hải quan nơi làm thủ tục xuất nhập khẩu để được hướng dẫn cụ thể.Bộ phận tư vấn của Ban biên tập thông báo để bạn đọc biết.Trân trọng!3