Hoàn thuế nhâp khẩu khi mở tờ khai nhập và tờ khai xuất tại 2 Chi cục Hải quan khác nhau Lưu

284 6 18/05/2017 Đăng bởi : Admin 3 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Do chúng tôi mở tờ khai nhập và tờ khai xuất tại 2 Chi cục Hải quan khác nhau nên chúng tôi không biết sẽ nộp hoàn thuế tại Chi cục Hải quan đăng ký tờ khai xuất khẩu hay nhập khẩu?

Từ khóa : hồ sơ hoàn thuế

Bình luận

Thông tin bài viết

Câu hỏi: 18867:Chúng tôi có nhà máy đặt tại Khu Công Nghiệp Phú Mỹ 1, Huyện Tân Thành, TỉnhBà Rịa Vũng Tàu chuyên về sản xuất ông thép hàn các loại. Trong năm 2016, chúngtôi có nhập nguyên liệu thép mạ kẽm về để phục vụ sản xuất. Lô hàng này đã đượcchúng tôi đăng ký làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập hàng (Chi Cục Hải quan cửakhẩu Cảng Sài Gòn Khu vực 3) với loại hình nhập kinh doanh A11. Chúng tôi đã sửdụng nguyên liệu của lô hàng này để sản xuất hàng xuất khẩu và đã mở tờ khai xuấttheo loại hình xuất sản xuất xuất khẩu (E62) tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng PhúMỹ nơi mà Doanh nghiệp đặt cơ sở sản xuất. Đối chiếu với điều 114 (khoản 5, mụcc.2) Thông tư 38/2015/TT-BTC quy định về các trường hợp hoàn thuế thì lô hàngnhập này chúng tôi được xét hoàn thuế nhập khẩu. Tuy nhiên, do chúng tôi mở tờ khainhập và tờ khai xuất tại 2 Chi cục Hải quan khác nhau nên chúng tôi không biết sẽ nộphoàn thuế tại Chi cục Hải quan đăng ký tờ khai xuất khẩu hay nhập khẩu? Do cở sởsản xuất của chúng tôi đặt tại Khu Công Nghiệp Phú Mỹ 1 nên chúng tôi có thể nộp hồsơ hoàn thuế cho tờ khai nhập này tại Chi cục hải quan cửa khẩu Cảng Phú Mỹ đượchay không? Nếu được thì cần những hồ sơ gì?Ngày gửi: 19/05/2017 - Trả lời: 22/05/2017Tên doanh nghiệp: CÔNG TY LIÊN DOANH ỐNG THÉP SENDOĐịa chỉ: Đường 1A, KCN Phú Mỹ 1, Thị Trấn Phú Mỹ, Huyện Tân Thành, Tỉnh BàRịa Vũng Tàu, Việt Nam - Email : cuongnguyen@sendopipe.vnVướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:Căn cứ khoản 13 điều 129 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tàichính quy định:“Điều 129. Thủ tục nộp, tiếp nhận và xử lý hồ sơ xét hoàn thuế, không thu thuế…13. Chi cục trưởng Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai hải quan quyết định việchoàn thuế, không thu thuế cho người nộp thuế theo quy định tại Thông tư này”.Như vậy, cơ quan giải quyết hồ sơ hoàn thuế nhập khẩu là Chi cục Hải quan đăng kýtờ khai nhập khai nhập khẩu.Căn cứ khoản 3 và khoản 5 điều 36 Nghị định 134/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016 củaChính phủ quy định:Điều 36. Hoàn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất, kinh doanh nhưng đãxuất khẩu sản phẩm…3. Cơ sở để xác định hàng hóa được hoàn thuế:a) Tổ chức, cá nhân sản xuất hàng hóa xuất khẩu có cơ sở sản xuất hàng hóa xuấtkhẩu trên lãnh thổ Việt Nam; có quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng đối với máy móc,thiết bị tại cơ sở sản xuất phù hợp với nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sảnxuất hàng hóa xuất khẩu;1 b) Trị giá hoặc lượng nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu được hoàn thuế là trịgiá hoặc lượng nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu thực tế được sử dụng để sảnxuất sản phẩm thực tế xuất khẩu;c) Sản phẩm xuất khẩu được làm thủ tục hải quan theo loại hình sản xuất xuất khẩu;d) Tổ chức, cá nhân trực tiếp hoặc ủy thác nhập khẩu hàng hóa, xuất khẩu sản phẩm.Người nộp thuế có trách nhiệm kê khai chính xác, trung thực trên tờ khai hải quan vềsản phẩm xuất khẩu được sản xuất từ hàng hóa nhập khẩu trước đây.…5. Hồ sơ hoàn thuế, gồm:a) Công văn yêu cầu hoàn thuế hàng hóa nhập khẩu theo Mẫu số 09 tại Phụ lục VIIban hành kèm theo Nghị định này: 01 bản chính;b) Chứng từ thanh toán hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đối với trường hợp đã thanhtoán: 01 bản chụp có đóng dấu sao y bản chính của cơ quan;c) Hợp đồng xuất khẩu, nhập khẩu và hóa đơn theo hợp đồng xuất khẩu, nhập khẩuđối với trường hợp mua, bán hàng hóa; hợp đồng ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu nếu làhình thức xuất khẩu, nhập khẩu ủy thác: 01 bản chụp có đóng dấu sao y bản chínhcủa cơ quan;Người nộp thuế kê khai trên tờ khai hải quan hàng xuất khẩu các thông tin về số, ngàyhợp đồng, tên đối tác mua hàng hóa.d) Báo cáo tính thuế nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu (theo Mẫu số 10 tại Phụlục VII ban hành kèm theo Nghị định).Số tiền thuế nhập khẩu của nguyên liệu, vật tư, linh kiện được hoàn thuế phải tươngứng với lượng, chủng loại nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu thực tế được sửdụng để sản xuất sản phẩm thực tế đã xuất khẩu;đ) Hợp đồng gia công ký với khách hàng nước ngoài (đối với trường hợp nhập khẩunguyên liệu, vật tư, linh kiện để sản xuất sản phẩm, sau đó sử dụng sản phẩm này đểgia công hàng hóa xuất khẩu theo hợp đồng gia công với nước ngoài): nộp 01 bảnchụp có đóng dấu sao y bản chính của cơ quan;e) Tài liệu chứng minh có cơ sở sản xuất trên lãnh thổ Việt Nam; có quyền sở hữuhoặc quyền sử dụng đối với máy móc, thiết bị tại cơ sở sản xuất phù hợp với nguyênliệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất hàng hóa: 01 bản chụp có đóng dấu sao ybản chính của cơ quan.Để được hoàn thuế đối với các tờ khai nhập khẩu loại hình A11 thì công ty phải đủđiều kiện theo quy định tại khoản 3 điều 36 Nghị định 134/2016/NĐ-CP. Hồ sơ hoànthuế thực hiện theo quy định tại khoản 5 điều 36 Nghị định 134/2016/NĐ-CP.2 Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phátsinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờkhai để được hướng dẫn cụ thể.3