Hoàn thuế nhập khẩu đối với các nguyên liệu vẫn được tồn kho và thành phẩm chưa xuất khẩu cho những tờ khai phát sinh trước ngày 01/09/2016 Lưu

12 1 17/07/2017 Đăng bởi : Admin 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Loại hình: sxxk Công ty chúng tôi đã nộp thuế nhập khẩu cho những tờ khai phát sinh trước ngày 01/09/2016. Còn một số nguyên liệu và thành phẩm tồn kho chưa làm thủ tục xuất khẩu Công ty xin được tư vấn như sau: - theo luật thuế mới công ty có được phép hoàn thuế nhập khẩu đối với các nguyên liệu vẫn được tồn kho và thành phẩm chưa xuất khẩu

Bình luận

Thông tin bài viết

   ơ ị ửTên: Pham Thiên Trang  ỏ ư ợLĩnhvực:Hoàn thuếTiêuđề:Hoàn thuế nhập khẩu đã nộpCâu hỏi:Loại hình: sxxk Công ty chúng tôi đã nộp thuế nhập khẩu cho những tờ khai phátsinh trước ngày 01/09/2016. Còn một số nguyên liệu và thành phẩm tồn kho chưalàm thủ tục xuất khẩuCông ty xin được tư vấn như sau: - theo luật thuế mới công ty có được phép hoàn thuế nhập khẩu đối với các nguyên liệu vẫn được tồn kho và thành phẩm chưa xuất khẩu- Nếu được thì thủ tục hoàn thuế như thế     ộ ư ợ ả ờĐơn vị phụ trách:Phòng QLGD&TTĐTNội dung trả lời:Trả lời câu hỏi bạn đọc, Bộ phận tư vấn của Ban Biên tập có ý kiến trao đổi như sau để bạn đọc tham khảo:- Khoản 2 Điều 21 Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu năm 2016 thì: “2. Nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu nhưng chưa xuất khẩu sản phẩm; hàng hóa kinh doanh tạm nhập, tái xuất nhưng chưa tái xuấtthuộc các tờ khai đăng ký với cơ quan hải quan trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành, chưa nộp thuế thì được áp dụng theo quy định của Luật này”.- Mục XII Công văn số 12166/BTC-TCHQ, ngày 31/8/2016 “V/v triển khai thực hiện các quy định củaLuật Thuế XK, thuế NK” hướng dẫn:“XII. Đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu, hàng kinh doanh tạm nhập tái xuất thuộc tờ khai hải quan trước ngày 01/9/2016Hàng hóa là nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu chưa xuất khẩu sản phẩm (nguyên liệu còn tồn kho, chưa đưa vào sản xuất hoặc đã sảnxuất nhưng chưa xuất khẩu sản phẩm); hàng hóa kinh doanh tạm nhập, tái xuất chưa tái xuất thuộc các tờ khai đăng ký với cơ quan hải quan trước 01/09/2016, chưa nộp thuế thì được miễn thuế theo quy định tại Khoản 7 và Điểm đ Khoản 9 Điều 16 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.Người nộp thuế có văn bản đề nghị cơ quan hải quan giải quyết thủ tục miễn thuế đối với tờ khai hảiquan đăng ký trước ngày 01/9/2016, trong đó kê khai rõ số lượng hàng hóa và số tiền thuế thực hiện thủ tục hoàn thuế/không thu thuế; số lượng hàng hóa và số tiền thuế được miễn theo quy định của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.1 Số lượng hàng hóa và số tiền thuế tương ứng với hàng hóa được miễn kê khai trên tờ khai hải quan mới như quy định hiện hành về chuyển đổi Mục đích sử dụng (căn cứ tính thuế là trị giá tính thuế, thuế suất và tỷ giá tại thời Điểm tờ khai ban đầu). Thời gian thực hiện kê khai đến hết ngày 31/12/2016.Đối với hàng hóa đã xuất khẩu sản phẩm, đã tái xuất người nộp thuế nộp hồ sơ hoàn thuế/không thu thuế theo quy định hiện hành.”Hướng dẫn trên không hướng dẫn hoàn thuế đối với số thuế đã nộp cho số nguyên liệu, vật tư đã nộp thuế nhưng chưa xuất khẩu sản phẩm.Đề nghị bạn đọc tham khảo, thực hiện. Nếu còn vướng mắc thì liên hệ trực tiếp với BộTài chính (cơ quan chủ quản) để có văn bản trả lời cụ thể.Bộ phận tư vấn của Ban biên tập thông báo để bạn đọc biết./.Trân trọng!2