Hoàn thuế nhập khẩu - Hoàn thuế tự vệ hàng tạm nhập để tái xuất Lưu

58 1 17/07/2017 Đăng bởi : Admin 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Công ty em là công ty thương mại - có vốn đầu tư nước ngoài, hiện tại bên em đang nhập một lô hàng từ Nhật bản. Sau khi lô hàng này nhập khẩu, Công ty em sẽ bán chuyển tiếp nguyên lô này cho 1 công ty Việt Nam tại Khu Chế Xuất. Như vậy, lúc hàng hóa nhập khẩu về Việt Nam, bên em phải làm thủ tục nhập xuất tại chỗ, nhưng bên em có phải đóng thuế Nhập Khẩu và thuế Tự Vệ không. Nếu đóng, bên em có được hoàn trả lại không? Nếu được, thì thủ tục để hoàn thuế là gì? Vì toàn bộ lô hàng này bên em bán thẳng vào khu chế xuất.

Bình luận

Thông tin bài viết

   ơ ị ửTên: CÔNG TY TNHH THÉP ĐẶC BIỆT SUZUKI VIỆT NAM  ỏ ư ợLĩnhvực:Hoàn thuếTiêuđề:Hoàn thuế nhập khẩu - thuế tự vệCâu hỏi:Công ty em là công ty thương mại - có vốn đầu tư nước ngoài, hiện tại bên em đang nhập một lô hàng từ Nhật bản. Sau khi lô hàng này nhập khẩu, Công ty em sẽ bán chuyển tiếp nguyên lô này cho 1 công ty Việt Nam tại Khu Chế Xuất.Như vậy, lúc hàng hóa nhập khẩu về Việt Nam, bên em phải làm thủ tục nhập xuất tại chỗ, nhưng bên em có phải đóng thuế Nhập Khẩu và thuế Tự Vệ không. Nếu đóng, bên em có được hoàn trả lại không? Nếu được, thì thủ tục để hoàn thuế là gì? Vì toàn bộ lô hàng này bên em bán thẳng vào khu chế xuất.     ộ ư ợ ả ờĐơn vị phụ trách:Phòng QLGD&TTĐTNội dung trả lời:Trả lời câu hỏi của bạn đọc, Bộ phận tư vấn của Ban biên tập có ý kiến trao đổi như sau:Theo khoản 6, Điều 114 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính "Quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu" quy định về các trường hợp hoàn thuế đối với hàng hóa tạm nhập, tái xuất như sau:"6. Hàng hoá tạm nhập khẩu để tái xuất khẩu hoặc hàng hoá tạm xuất khẩu để tái nhậpkhẩu và hàng hoá nhập khẩu uỷ thác cho phía nước ngoài sau đó tái xuất đã nộp thuế nhập khẩu, thuế xuất khẩu, bao gồm cả trường hợp hàng hóa nhập khẩu tái xuất vào khu phi thuế quan (để sử dụng trong khu phi thuế quan hoặc xuất khẩu ra nước ngoài; trừ trường hợp tái xuất vào Khu kinh tế thương mại đặc biệt, khu thương mại – công nghiệp và các khu vực kinh tế khác thực hiện theo hướng dẫn riêng của Bộ Tài chính) được xét hoàn thuế nhập khẩu, thuế xuất khẩu và không phải nộp thuế nhập khẩu khi tái nhập, thuế xuất khẩu khi tái xuất (trừ trường hợp đã được miễn thuế quy định tại khoản 1 Điều 103 Thông tư này).Trường hợp hàng hoá tạm nhập khẩu để tái xuất khẩu hoặc hàng hoá tạm xuất khẩu đểtái nhập khẩu, nếu đã thực tái xuất khẩu hoặc tái nhập khẩu trong thời hạn nộp thuế thìkhông phải nộp thuế nhập khẩu hoặc thuế xuất khẩu tương ứng với số hàng hoá thực tế đã tái xuất hoặc tái nhập khẩu" .* Hồ sơ hoàn thuế đối với hàng hóa tạm nhập khẩu để tái xuất khẩu ... được thực hiện theo Điều 120 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính, bao gồm:1 "1. Công văn yêu cầu hoàn thuế đối với hàng hoá tạm nhập khẩu để tái xuất khẩu hoặchàng hoá tạm xuất khẩu để tái nhập khẩu và hàng hoá nhập khẩu uỷ thác cho phía nước ngoài sau đó tái xuất: 01 bản chính, trong đó nêu rõ:a) Số tờ khai hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đề nghị hoàn thuế; tên hàng, số thứ tự dòng hàng, số lượng hàng hóa trên tờ khai hải quan (đối với trường hợp đề nghị hoàn thuế một phần của tờ khai hải quan); số hợp đồng có liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đề nghị hoàn thuế;b) Số tiền thuế xuất khẩu, nhập khẩu đã nộp; số tiền thuế xuất khẩu, nhập khẩu yêu cầu hoàn;c) Số chứng từ thanh toán đối với trường hợp đã thực hiện thanh toán qua ngân hàng;d) Thông tin về hàng hóa đã xuất khẩu theo quy định tại Điều 53 Thông tư này.2. Trường hợp khai hải quan trên tờ khai hải quan giấy, nộp thêm 01 bản chính tờ khaihải quan hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu đã được thông quan theo quy định tại khoản 1Điều 3 Thông tư này".Đề nghị bạn nghiên cứu văn bản nêu trên để biết thêm chi tiết. Nếu còn chưa rõ thì liên hệ trực tiếp với cơ quan hải quan nơi nhập khẩu nguyên liệu để được hướng dẫn, thực hiện cụ thể.Bộ phận tư vấn của Ban biên tập thông báo để bạn đọc biết.Trân trọng!2